„Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.“

Albert Einstein

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro oblast výzkumu a vývoje je proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.