Uchazeč

Studujte u nás a pracujte třeba jako...

| architekt     | statik     | projektant     | developer     | stavbyvedoucí

Třetí kolo pro příjem přihlášek je otevřeno do 10. září 2018.

Přihláška ke studiu
Stipendium
Přijímací řízení
 

Zvolte si svůj studijní program...

Architektura a stavitelství
se studijním oborem
Architektura a stavitelství
 

10 NEJ o fakultě aneb proč studovat právě u nás...

| vzdělání
Poskytujeme univerzální stavební vzdělání.
| perspektiva
Naši absolventi nehledají práci - práce hledá je.
 
| výběr
Máme pestrou nabídku atraktivních studijních oborů v bakalářských studijních programech.
| odbornost
Po absolvování bakalářského studijního programu lze u nás pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
 
| profesionalita
Naši absolventi se uplatňují v širokém spektru stavebních profesí, v technických i manažerských pozicích, při projektování, přípravě, realizaci staveb i při jejich efektivním využívání a péči o ně.
| prostor
Výuku realizujeme v moderních výukových prostorách vybavených audiovizuální technikou, počítačové učebny jsou studentům přístupné i mimo výuku.
 
| technika
Vybavení našich laboratoří stavebních hmot, výpočetní techniky, geotechniky a prostředí staveb poskytuje prvotřídní zázemí pro praktickou výuku i pro výzkum.
| nápady
Svou kreativitu a nově nabyté odborné znalosti naši studenti již řadu let úspěšně uplatňují při Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ).
 
| zkušenost
Umožňujeme studentům absolvovat část studia v zahraničí. V rámci programu Erasmus si studenti mohou vybrat z téměř 60 univerzit.
| atmosféra
U nás se student neztrácí v bezejmenném davu.
 

Přihláška ke studiu
 

Informace a kontakty

 

© 2018 VŠB-TU Ostrava