Vynikající bakalářská, diplomová a dizertační práce v oboru betonu

Soutěže pořádané Českou betonářskou společnosti ČSSI

Česká betonářská společnost ČSSI uděluje každoročně ceny za vynikající bakalářské, diplomové a dizertační práce v oboru betonu.

U bakalářských a diplomových prací se soutěží v kategoriích:

  • budovy;
  • inženýrské stavby;
  • technologie betonu.

Vítěz fakultního kola obdrží čestné uznání a finanční odměnu 750 Kč u bakalářských prací, a 1 000 Kč u diplomových prací. V celostátním kole obdrží vítěz diplom a finanční odměnu 3 000 Kč u bakalářských prací, respektive 4 000 Kč u prací diplomových.

U dizertačních prací se soutěží v kategoriích:

  • navrhování betonových konstrukcí;
  • technologie betonu.

Vítěz celostátního kola obdrží diplom a finanční odměnu 50 000 Kč.

Úspěchy studentů Fakulty stavební v jednotlivých soutěžích

  • 2016, Jan Kubošek, zvláštní cena poroty v soutěži Vynikající diplomová práce
  • 2016, Jiří Šafrata, čestné uznání v soutěži Vynikající dizertační práce
  • 2016, Kamil Burkovič, čestné uznání v soutěži Vynikající dizertační práce
  • 2016, Michal Kudela, zvláštní cena poroty v soutěži Vynikající diplomová práce

Informace o aktuálních ročnících naleznete na webu vyhlašovatele.

Vloženo: 6. 12. 2016
Kategorie:  Soutěže
Zadal:  Administrátor
Útvar: FAST - Fakulta stavební
Zpět