Cena Wernera von Siemense

Soutěž o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce

Výzkum a inovace jsou investice do budoucnosti. Společnost Siemens prozíravě hledá cesty, jak investovat do mladých českých talentů, a sbližuje tak výzkum s potřebami průmyslu.

Cílem udělování Ceny Wernera von Siemense je kromě motivace mladých talentů také upevňování pozitivního vztahu studentů i širší veřejnosti k vědě.

Druhá rovina ceny spočívá v oceňování pedagogů. Přispívá ke zvýšení celkové prestiže pedagogického povolání a poukazuje na to, že bez dobrých pedagogů nemůže být ani dobrých studentů, ani vědeckých výsledků.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice.

Soutěží se v kategoriích:

  • nejvýznamnější výsledek základního výzkumu;
  • nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace;
  • nejlepší pedagogický pracovník;
  • nejlepší diplomová práce;
  • nejlepší disertační práce;
  • zvláštní ocenění 1 "Nejlepší disertační práce napsaná ženou";
  • zvláštní ocenění 2 "Ocenění za překonání překážek při studio";
  • doporučení vítěze.

Bližší informace naleznete na webu vyhlašovatele.

Vloženo: 4. 5. 2017
Kategorie:  Soutěže
Zadal:  Administrátor
Útvar: FAST - Fakulta stavební
Zpět