Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 10. 2019!

Úspěchy studentů FAST v mezinárodním kole soutěže SVOČ

Úspěchy studentů FAST v mezinárodním kole soutěže SVOČ
Dne 16. května 2019 se na Stavební fakultě Žilinské univerzity konalo mezinárodní kolo soutěže ve studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), ze kterého si naši studenti odvezli hned několik ocenění.

Mezinárodnímu kolu soutěže SVOČ předcházelo fakultní kolo, které se konalo 26. dubna 2019. Fakultního kola SVOČ 2019 se zúčastnilo celkem 30 soutěžních prací v 5 soutěžních sekcích. Na základě doporučení odborných komisí postoupilo celkem 10 prací do mezinárodního kola, kterého se celkově zúčastnilo 83 soutěžních prací v 11 soutěžních sekcích. Studenti VŠB-TUO uspěli v několika soutěžních sekcích a celkově získali 2 druhá místa, 3 třetí místa a 3 práce zvítězily ve studentském hodnocení.

Cílem této soutěže je motivovat nadané studenty k tvůrčí vědeckovýzkumné práci, případně motivovat studenty k dalšímu vzdělávání (doktorské studium). Studenti pod vedením pedagogických pracovníků zpracovávají odborné a výzkumné práce, které následně prezentují ve fakultním kole SVOČ. Nejlepší studenti z každé odborné soutěžní sekce mohou, na doporučení hodnotící komise, postoupit do mezinárodního kola. Mezinárodního kola soutěže se účastní vybraní zástupci stavebních fakult České a Slovenské republiky (ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB-TUO, STU Bratislava, TU Košice a ŽU v Žilině). Úspěšní studenti jsou za svou činnost ohodnoceni mimořádným stipendiem.

V mezinárodním kole soutěže SVOČ byly oceněny tyto práce studentů Fakulty stavební VŠB-TUO:

Tadeáš Světlík, 2. místo v sekci Stavební mechanika
OPTIMALIZACE RÁMOVÉ KONSTRUKCE S VYUŽITÍM GENETICKÝCH ALGORITMŮ

Miroslav Vašina, 2. místo a vítěz hodnocení studentů v sekci Materiálové inženýrství
VLASTNOSTI BETONŮ A MALT S TERNÁRNÍMI POJIVY

Bc. Kamila Chmelářová, 3. místo v sekci Technické zařízení budov a energie budov
VÝPOČET OPTIMÁLNÍ VELIKOSTI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PRO VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD

Markéta Borská, 3. místo v sekci Geotechnika
STANOVENÍ VLHKOSTI NA MEZI SMRŠTĚNÍ POMOCÍ BALÓNKOVÉ METODY

Martin Ostárek, 3. místo a vítěz hodnocení studentů v sekci Ekonomika, řízení ve stavebnictví a technologie staveb
TVORBA A VYUŽITÍ INFORMAČNÍHO MODELU BUDOVY "H" STAVEBNÍ FAKULTY VŠB-TUO

Jana Gloneková, vítězka hodnocení studentů v sekci Městské a krajinné inženýrství a environmentální inženýrství
ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY ČÁSTI OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU

Všem oceněným, ale i ostatním účastníkům soutěže blahopřejeme a věříme, že i v příštích letech dosáhneme obdobných, či ještě lepších výsledků!

Příští ročník mezinárodní soutěže SVOČ 2020 se bude konat dne 14. května 2020 na Fakultě stavební Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.

Vloženo: 21. 5. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět