Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 11. 11. 2019!

Prestižní ocenění pro studentku FAST

Prestižní ocenění pro studentku FAST
Ing. Lucia Bulíková, studentka doktorského studia na Katedře stavebních hmot a diagnostiky staveb, získala druhé místo v soutěži „Přeměna odpadů na zdroje“, kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ing. Lucia Bulíková byla oceněna v kategorii Studenti VŠ za projekt s názvem „Silniční pojivo pro úpravu zemin s vysokým podílem druhotných produktů“. Cenu si převzala během slavnostního udílení, které proběhlo dne 6. června ve Valdštejnském paláci.

Soutěž „Přeměna odpadů na zdroje“ byla letos Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášena již potřetí a zadáním pro studenty vysokých škol bylo vypracovat projekt, jehož předmětem je získání, zpracování nebo využití druhotných surovin a jejich uplatnění ve výrobku.

Hlavním cílem oceněné práce „Silniční pojivo pro úpravu zemin s vysokým podílem druhotných produktů“ je využití druhotných surovin - křemičitých popílků ze spalování uhlí v elektrárnách a cementářských odprašků, a vytvoření stavebních hmot s přidanou hodnotou. Práce se rovněž soustřeďuje na minimalizaci tvorby odpadů a jejich opětovné využití v rámci zavádění systému oběhového hospodářství. Uplatněním druhotních surovin se eliminuje riziko jejich ukládání na vnějších otevřených skládkách. Křemičitý popílek byl kontaminován amoniakem z procesu denitrifikace spalin metodou SNCR s maximální koncentrací amoniaku v popílku 200ppm. Výsledkem projektu je receptura silničního hydraulického pojiva pro úpravu problematických zemin v dopravní infrastruktuře.

Lucii gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Vloženo: 11. 6. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět