Ceny děkana FAST

Ceny děkana FAST
Na slavnostním vyhlašování soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2018 převzali studenti doktorského studia Ing. Michal Faltejsek, Ing. Marek Johanides a Ing. Zdeňka Neuwirthová Cenu děkana Fakulty stavební VŠB-TUO.

Ve čtvrtek 13. června 2019 byly v prostorách Kompresorovny slavnostně vyhlášeny výsledky 13. ročníku soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2018“. V rámci večera převzali ocenění z rukou děkana fakulty, prof. Ing. Radima Čajky, CSc., i tři studenti doktorského studia na Fakultě stavební.

Ing. Michal Faltejsek získal Cenu děkana za úspěchy v doktorském studiu při zpracování multioborové práce „Tvorba 3D modelů měst a výpočty šíření znečištění v zástavbě“.

Ing. Marek Johanides si odnesl cenu za diplomovou práci a vědeckou činnost spojenou s prací „Numerická analýza dřevěného rámového spoje s kovovými spojovacími prostředky“.

Ing. Zdeňka Neuwirthová byla oceněna za úspěchy v doktorském studiu při zpracování práce „Analýza betonových konstrukcí pomocí superpočítače a HPC“ a získání grantu pro řešení na superpočítači.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Vloženo: 19. 6. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět