Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 19. 8. 2019!

Elektronový mikroskop Centra nanotechnologií byl na FAST slavnostně uveden do provozu

Elektronový mikroskop Centra nanotechnologií byl na FAST slavnostně uveden do provozu
Ve čtvrtek 27. června proběhlo v prostorách Fakulty stavební slavnostní otevření nové učebny elektronové mikroskopie, kterou provozuje Centrum nanotechnologií VŠB-TUO.

Slavnostního aktu se zhostila prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc., z Centra nanotechnologií a děkan Fakulty stavební prof. Ing. Radim Čajka, CSc.. Vznikla tak zajímavá, pracovní platforma mezi našimi pracovišti.

Elektronový mikroskop je jeden z nejvšestrannějších přístrojů pro pohled do mikrosvěta. Umožňuje zjistit, jak jsou ve zkoumaném materiálu rozloženy struktury či jaké má chemické a jiné vlastnosti. Nový skenovací transmisní elektronový mikroskop (STEM) Centra nanotechnologií VŠB-TUO nabízí rozlišení v řádech desetin nm, a tak je vhodný pro špičkové aplikace v oblasti studia nanomateriálů. Jeho unikátnost je také v tom, že spojuje transmisní a skenovací režim pozorování do jednoho přístroje. Další předností je spojení transmisního a skenovacího mikroskopu s mikroskopem atomárních sil (AFM), což výrazně rozšiřuje možnosti studia materiálů.  

Elektronový mikroskop byl pořízen díky projektu „Infrastrukturní podpora strategického studijního programu CNT VŠB-TUO“ (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468) jehož řešitelkou je paní prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc. Od příštího semestru bude sloužit studentům nejen studijních programů Nanotechnologií a výrazným způsobem tak přispěje ke zkvalitnění výuky a případně i vzájemné spolupráci mezi fakultami. 

Vloženo: 3. 7. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 200 - Děkanát FAST
Zpět