Elektronový mikroskop Centra nanotechnologií byl na FAST slavnostně uveden do provozu

Elektronový mikroskop Centra nanotechnologií byl na FAST slavnostně uveden do provozu
Ve čtvrtek 27. června proběhlo v prostorách Fakulty stavební slavnostní otevření nové učebny elektronové mikroskopie, kterou provozuje Centrum nanotechnologií VŠB-TUO.

Slavnostního aktu se zhostila prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc., z Centra nanotechnologií a děkan Fakulty stavební prof. Ing. Radim Čajka, CSc.. Vznikla tak zajímavá, pracovní platforma mezi našimi pracovišti.

Elektronový mikroskop je jeden z nejvšestrannějších přístrojů pro pohled do mikrosvěta. Umožňuje zjistit, jak jsou ve zkoumaném materiálu rozloženy struktury či jaké má chemické a jiné vlastnosti. Nový skenovací transmisní elektronový mikroskop (STEM) Centra nanotechnologií VŠB-TUO nabízí rozlišení v řádech desetin nm, a tak je vhodný pro špičkové aplikace v oblasti studia nanomateriálů. Jeho unikátnost je také v tom, že spojuje transmisní a skenovací režim pozorování do jednoho přístroje. Další předností je spojení transmisního a skenovacího mikroskopu s mikroskopem atomárních sil (AFM), což výrazně rozšiřuje možnosti studia materiálů.  

Elektronový mikroskop byl pořízen díky projektu „Infrastrukturní podpora strategického studijního programu CNT VŠB-TUO“ (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468) jehož řešitelkou je paní prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc. Od příštího semestru bude sloužit studentům nejen studijních programů Nanotechnologií a výrazným způsobem tak přispěje ke zkvalitnění výuky a případně i vzájemné spolupráci mezi fakultami. 

Vloženo: 3. 7. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 200 - Děkanát FAST
Zpět