Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 10. 11. 2019!

Jak by mohla vypadat Hlavní třída v Ostravě-Porubě?

Jak by mohla vypadat Hlavní třída v Ostravě-Porubě?
Obyvatelé Poruby se mohou aktivně zapojit do nového projektu, který ověřuje možnost spolupráce s veřejností při plánování městského prostoru. Tento výzkumný projekt, na kterém spolupracují architekti z Fakulty stavební VŠB-TUO a sociologové z Fakulty sociálních studií OU, probíhá od února 2019 do konce listopadu 2021.

Ve spolupráci s širokou veřejností zapojenou do jednotlivých kroků výzkumu bude projektový tým vytvářet a experimentálně ověřovat postupy a možnosti spolupráce s obyvateli při plánování veřejného prostoru ve městě.

Výzkumný projekt nazvaný Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru můžete sledovat na webových stránkách a facebooku NAVRHNIHLAVNI. Vybranou lokalitou
pro ověřování technik spolupráce je Hlavní třída v Ostravě-Porubě. V období od září 2019 po dobu dalších dvou následujících let budou členové projektového týmu průběžně oslovovat obyvatele Poruby a vyzývat je ke spolupráci formou anket, rozhovorů, diskusních setkání, komunitních vycházek a dalších aktivit.

Hlavní řešitelkou projektu, který je finančně podporován Technologickou agenturou České republiky, je doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. z Fakulty sociálních studií OU a Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. z katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TUO.

Cílem projektu není vytvořit architektonický návrh úprav Hlavní třídy, ale na modelu ověřovaném v konkrétním prostoru připravit metodiku plánování s účastí veřejnosti. Obsahem bude popis testovaných technik a jejich praktického užití v praxi. Metodika bude dostupná pro všechny, kteří chtějí zapojovat občany do plánování veřejného prostoru.

První možnost účasti veřejnosti na tomto projektu dává anonymní vyplnění dotazníku. Dotazník najdete na webu www.navrhnihlavni.cz nebo v papírové podobě na několika místech se sběrnými boxy přímo na Hlavní třídě v Porubě . Dotazníkové šetření bude probíhat v termínu od 1. září do 30. září 2019.

Vloženo: 10. 9. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět