Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cena Jiřiny Bergatt Jackson

Cena Jiřiny Bergatt Jackson
Letošní absolventka Fakulty stavební, Ing. Simona Mikšíková (roz. Kadúchová), získala čestné uznání za svou diplomovou práci v soutěži o cenu Jiřiny Bergatt Jackson .

Dne 10. října 2019 bylo v rámci semináře "Brownfieldy jako příležitost" v Ostravě, uděleno čestné uznání v soutěži o cenu Jiřiny Bergatt Jackson absolventce Fakulty stavební, Ing. Simoně Mikšíkové (roz. Kadúchové). 

Cena Jiřiny Bergatt Jackson je udělována nejlepším diplomovým prácem v oblasti územního rozvoje. Cenu vypisuje IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel. 

Ing. Mikšínové bylo čestné uznání uděleno za dipolomovou práci s titulem "Regenerace panelového sídliště v části ulic Cholevova, U Lesa a Františka Lýska v Ostravě - Hrabůvce". Vedoucím diplomové práce byl Ing. Marek Teichmann, Ph.D.

Ve své diplomové práci se Ing. Mikšínová věnovala navržení regenerace panelového sídliště v Ostravě-Hrabůvce. Na základě rozboru současného stavu sídliště navrhla změny, které zahrnují přeměnu daného území v oblasti urbanismu a architektury. Návrhy spočívaly zejména v odstranění současných nevyhovujících prvků a jejich nahrazení novými fukčními plochami a prvky a rovněž v doplnění zástavby. V rámci navržené regenerace byla řešena i dopravní a technická infrastruktura, zeleň, odpočinkové plochy a mobiliář. 

Ing. Simoně Mikšínové k ocenění velmi gratulujeme!

 

 

 

Vloženo: 21. 10. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět