Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2020!

Cena Jiřiny Bergatt Jackson

Cena Jiřiny Bergatt Jackson
Letošní absolventka Fakulty stavební, Ing. Simona Mikšíková (roz. Kadúchová), získala čestné uznání za svou diplomovou práci v soutěži o cenu Jiřiny Bergatt Jackson .

Dne 10. října 2019 bylo v rámci semináře "Brownfieldy jako příležitost" v Ostravě, uděleno čestné uznání v soutěži o cenu Jiřiny Bergatt Jackson absolventce Fakulty stavební, Ing. Simoně Mikšíkové (roz. Kadúchové). 

Cena Jiřiny Bergatt Jackson je udělována nejlepším diplomovým prácem v oblasti územního rozvoje. Cenu vypisuje IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel. 

Ing. Mikšínové bylo čestné uznání uděleno za dipolomovou práci s titulem "Regenerace panelového sídliště v části ulic Cholevova, U Lesa a Františka Lýska v Ostravě - Hrabůvce". Vedoucím diplomové práce byl Ing. Marek Teichmann, Ph.D.

Ve své diplomové práci se Ing. Mikšínová věnovala navržení regenerace panelového sídliště v Ostravě-Hrabůvce. Na základě rozboru současného stavu sídliště navrhla změny, které zahrnují přeměnu daného území v oblasti urbanismu a architektury. Návrhy spočívaly zejména v odstranění současných nevyhovujících prvků a jejich nahrazení novými fukčními plochami a prvky a rovněž v doplnění zástavby. V rámci navržené regenerace byla řešena i dopravní a technická infrastruktura, zeleň, odpočinkové plochy a mobiliář. 

Ing. Simoně Mikšínové k ocenění velmi gratulujeme!

 

 

 

Vloženo: 21. 10. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět