Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO rozšiřuje spolupráci se STRABAG

VŠB – Technická univerzita Ostrava podepsala smlouvu o spolupráci se stavební společností STRABAG a.s.

Univerzita tak dále rozšiřuje své portfolio spoluprací s průmyslem. Podpis této smlouvy jasně deklaruje zájem obou smluvních stran spolupracovat. Jedná se zejména o poskytování služeb a smluvního výzkumu v oblasti dopravního stavitelství, vzájemné výměny odborných informací z oblasti dopravního stavitelství a v nabídce budou také odborné stáže a praxe pro studenty. Ti budou moci ve firmě zpracovávat své bakalářské, diplomové a dizertační práce a po ukončení studia zde třeba i najít zaměstnání. Spolupráce se ale týká i odborných přednášek nebo expertizní činnosti v oblasti dopravního stavitelství apod. 

Firma STRABAG a.s. realizuje všechny druhy staveb v odvětví dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Po podepsané smlouvě s Ředitelstvím silnic a dálnic se tak jedná o další oficiálně deklarovanou spolupráci v tomto odvětví.

 

 

 

 

Vloženo: 7. 2. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět