Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimořádná opatření s ohledem na šíření covid-19

Nové informace o koronaviru pro studenty a zaměstnance.

Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce platný od 23. 9. do 31. 10. 2020

Ode dne 23. září 2020 od 0.00 hod. do 31. října 2020 platí na naší univerzitě zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven;
  • individuální konzultace;
  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
  • klinické a praktické výuce a praxi.

Příkaz rektora k omezení výuky od 23. 9. 2020

Koronavirový semafor

Vzhledem ke krokům Vlády ČR a používané metodice, co do informování občanů o aktuální epidemiologické situaci související s výskytem nemoci covid19, VŠB-TUO také přistoupila k oznamování omezení pro jednotlivé části univerzity pomocí semaforu. Ten bude reagovat na nařízení a doporučení z Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Krajské hygienické stanice MSK atd. a bude pomocí škály 0 až 3 informovat o tom, jaká je situace na daných pracovištích. Cílem je pokud možno zamezit plošnému omezení provozu celé univerzity. Výskyt nemoci na jedné z externích fakult sídlících mimo kampus tak nemusí být důvodem pro uzavření celé univerzity a naopak. U jednotlivých „barev semaforu“ je pak také příkazem rektora stanoveno, co by měli studenti, zaměstnanci i externí příchozí do budov univerzity dodržovat.

Nad rámec Koronavirového semaforu VŠB-TUO je v platnosti toto mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které nařizuje od 10. 9. 2020 povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách univerzity.

Mapa semaforu

Příkaz rektora ke Koronavirovému semaforu ze dne 14. 9. 2020

Informace pro studenty:

Pokud jste studentem VŠB-TUO a máte pozitivní test na covid-19 nebo Vám byla nařízena karanténa, vyplňte tyto údaje v systému:

Přejít na hlášení COVID-19

Pravidla pro ubytování v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19)

Informace pro studenty k možnostem on-line výuky

Informace pro zaměstnance: 

S účinností ode dne 23.9.2020 od 0:00 hod. do odvolání mimořádného opatření Krajské hygienické stanice na území obce Ostrava se zakazují nebo omezují akce tak, že se zakazují s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb. Pokud bude na akci ve venkovních prostorech přítomno více než 100 osob, musí mít ochranu dýchacích cest. Pro vnitřní akce platí ochrana dýchacích cest vždy.

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Informace pro všechny:

Provoz vrátnic od 7. 9. 2020

Recepce Den v týdnu Provoz Poznámky
Rektorát   nonstop 24/7  
EKF „A“   nonstop 24/7  
FBI   nonstop 24/7  
FAST PVP   nonstop 24/7  
KP pracovní dny 5:30 - 22:00  
N pracovní dny 6:00 - 6:00  
CPIT TL1 pracovní dny 5:30 - 22:00  
UK pracovní dny 5:00 - 21:30  
GP pracovní dny 5:00 - 21:00  
Archiv Hladnov pracovní dny 5:30 - 22:00  
T pracovní dny 5:30 - 22:00  
SH pracovní dny 5:30 - 22:00  
EKF „E“ pracovní dny 7:00 - 17:00 od 1. 10. 2020
UA pracovní dny 5:00 - 21:30  
L pracovní dny 7:00 - 16:00  
FAST „B“ pracovní dny uzavřeno od 1. 10. 2020
FEI pracovní dny 5:00 - 21:30  
sobota 8:00 - 16:00  
IET pracovní dny 6:00 - 22:00  
„C“ kruhovka pracovní dny 5:45 - 15:00 od 24. 9. 2020

Čestné prohlášení ke vstupu na univerzitu při konání akcí

Vloženo: 22. 9. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět