Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimořádná opatření s ohledem na šíření COVID-19

Nové informace o koronaviru pro studenty a zaměstnance.

Informace pro studenty:

Od 11. 3. 2020 se ruší osobní účast všech studentů na výuce do odvolání, o nahrazení výuky a dalším postupu budete informováni prostřednictvím e-mailu.

Zákaz osobní přítomnosti studentů v prostorách vysoké školy zahrnuje jak výuku (prováděnou např. formou přednášek, seminářů nebo konzultací), tak konání zkoušek.

VŠB-TUO bude zároveň průběžně aktualizovat webové stránky.

Informace pro studenty k průběhu semestru během epidemie koronaviru (informace aktuální k 31. 3. 2020)

Pro zaměstnance:

Rektor ukládá, aby v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření bylo v rámci VŠB-TUO využito v co nejvyšší možné míře práce na dálku, pokud ji mohou zaměstnanci provádět v místě bydliště, a to od 17. 3. 2020 do 31. 3. 2020 včetně. Toto nařízení rektora trvá až do 30. 4. 2020.

 Od 11. 3. 2020 se ruší osobní účast všech studentů na výuce do odvolání.

V souvislosti s opatřením vlády se s okamžitou platností ruší veškeré akce nad 30 osob pořádané v areálu VŠB-TUO, příp. pořádané VŠB-TUO.

Pro všechny:

Rektor zakazuje od 13.3.2020 vstup pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí do  prostor všech areálů VŠB-TUO, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky.

V době od 17.3. – 30. 4. 2020 platí také tato omezení:

  • provoz na sekretariátu rektora bude fungovat, a to v pondělí a ve čtvrtek od 8.00 hod. do 12.00 hod.,
  • provoz sekretariátu kvestora bude fungovat rovněž v pondělí a čtvrtek od 8:00 hod. do 12:00 hod.,
  • provoz podatelny bude od 8.00 hod. do 12.00 hod., Po – Pá,
  • budou uzavřeny budovy, bude pouze fungovat vrátnice s nepřetržitým provozem (budova A, EkF, FAST, FBI),
  • bufety a jiné stravovací zařízení s výjimkou menzy budou uzavřeny, menza bude otevřena v omezeném provozu, s okamžitou platností nebude možné platit hotově,
  • koleje budou fungovat rovněž v omezeném provozu,
  • bude uzavřena pokladna,
  • bude uzavřena univerzitní mateřská škola,
  • kolaudace stavebních akcí v tomto týdnu se ruší,
  • u Personálního útvaru a útvaru Ekonomika a finance bude denně od 8:00 do 13:00 fungovat jedna kancelář – informace o rozpisu bude uveden na dveřích kanceláří.
Vloženo: 31. 3. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět