Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2021!

Vítězný návrh na realizaci Student Relax Zone

Vítězný návrh na realizaci Student Relax Zone
Ve středu 24. června 2020 se konalo slavnostní vyhlášení vítězného návrhu na realizaci studentské relaxační zóny, tzv. Student Relax Zone, v prostorách kruhové budovy C.

Slavnostního vyhlášení se za vedení univerzity zúčastnila prorektorka pro studium Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. a prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.  

Nápad na úpravu prostor v budově C vzešel z Oddělení mezinárodních vztahů a hlavním smyslem bylo vytvořit ze současných neutěšených prostor místa, která by lákala k setkávání zejména zahraničních studentů s českými a také ke studiu a rozjímání. Důraz byl kladen na zahraniční studenty také proto, že jeden z prostorů se nachází v těsné blízkosti International Contact Point, které slouží jako servisní centrum právě zahraničním studentům na naší univerzitě.

Zadání pro vytvoření návrhů pro tyto prostory bylo ještě v době nouzového stavu předáno pěti studentům Katedry městského inženýrství Fakulty stavební VŠB-TUO. Jsou to studenti:

Bc. Viet Phuong Nguyen, Bc. Nikola Zlámalová, Bc. Lenka Raková, Mgr. Barbora Dvořáčková a Ondřej Ryška.

 

 Všech pět studentů se nápadu zhostilo na výbornou, a proto bylo vyhlášení vítězného návrhu pro odbornou porotu velmi těžké. Studenti na zadání pracovali v nelehkém období nouzového stavu a někteří se ještě také připravovali na státní zkoušky.

Předsedou odborné poroty byl Ing. arch. Aleš Student, Ph.D. z Katedry environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO. Dalšími členy poroty byla doc. Ing.  Barbara Vojvodíková, Ph.D., vedoucí Katedry městského inženýrství Fakulty stavební, Pavel Podveský, vedoucí útvaru investic a majetku a Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed. IGIP, která vybrané studenty na Katedře městského inženýrství učí. Paní architektka se k návrhům svých studentů vyjádřila: „Jelikož všechny studenty znám osobně z výuky, tak jsem od začátku zadání tohoto úkolu věřila v jejich schopnosti. Jsem velice ráda, že je v návrhu každého z nich opravdu znát jejich nadání a osobitý pohled na věc. Vytvoření návrhů se zhostili bravurně a mohou být na sebe všichni právem hrdí.“

Porota zvážila proveditelnost a funkčnost všech návrhů a nakonec zvítězil návrh Bc. Lenky Rakové. Cenu poroty získal také netypicky řešený návrh Ondřeje Ryšky.

Samotná realizace a úprava by měla proběhnout v době letních měsíců a místnosti by měly být připraveny pro studenty, kteří na naši univerzitu přijedou v novém akademickém roce.

 

 Text: Bc. Zuzana Štrochová, Oddělení mezinárodních vztahů

Vloženo: 29. 6. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět