Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Organizace výuky na FAST v zimním semestru 2020/2021

Informace o výuce od 24. 9. 2020 do 31. 10. 2020

Studijní programy v kombinované formě výuky

Studium bude probíhat distančně přes systém LMS Moodle v termínech daných rozvrhem hodin.
Pokud se vyučující se studenty domluví na jiném termínu výuky, změna bude muset být zanesena
do rozvrhu hodin příslušné studijní skupiny.

Studijní programy v prezenční formě výuky

Výuka bude probíhat distančně přes LMS Moodle v časech daných rozvrhem hodin. Podle potřeby je
možné v rozvrhu hodin studijní skupiny spojit a tuto změnu v rozvrhu hodin zaregistrovat.

Exkurze jsou v tomto období pozastaveny.

Prezenční výuka ve skupinách studentů do 15 osob

Prezenční výuka bude probíhat dle nařízení KHS MSK pouze v níže vyjmenovaných případech. Je
nutné zajistit, aby v jedné místnosti bylo při této výuce maximálně 15 osob. Lze řešit navýšením
učeben nebo rozdělením studijních skupin, nutno zanést do rozvrhu!

  • Výuka ateliérů, kreslení, modelování v bakalářských studijních programech Architektura a stavitelství.
  • Výuka ateliérů, cvičení a praktická výuka (kreslení, modelování, apod.) v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství. Netýká se společných přednášek, ty musí být vedeny distančně, tady online přes LMS Moodel, BigBlueButton.
  • Veškeré předměty, jejichž náplní je vypracování projektu a jejichž výuka je vedena formou individuálních konzultací. Vyučující zajistí časový harmonogram tak, aby se konzultující studenti neshlukovali.
  • Výuka v počítačových učebnách, počet přítomných studentů nesmí přesáhnout počet 15 osob.
  • Veškerá výuka v laboratořích, počet přítomných studentů nesmí přesáhnout počet 15 osob.
  • Veškerá terénní cvičení ve venkovních prostorách, počet přítomných studentů nesmí přesáhnout počet 15 osob.
  • Individuální konzultace domluvené s pedagogem mimo rozvrh hodin.
  • Jsou možné individuální konzultace rozvrhované pro ERASMUS nebo přítomné samoplátce.

Výuka samoplátců v navazujících magisterských programech

Výuka bude probíhat distančně (online přes LMS Moodle) v časech daných rozvrhem hodin. Začátek výuky 1. 10. 2020.

Přítomnost studentů v prostorách FAST (maximálně 15 osob)

Studentům je k dispozici počítačová laboratoř LPOA208 dle standardní otevírací doby. Zde je možné tisknout výkresy, pracovat na školních sw.

Rovněž jsou studentům pro samostudium k dispozici veškeré studovny FAST.

Vloženo: 24. 9. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět