Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Otevření Relaxační zóny

Otevření Relaxační zóny
V prostorách budovy C jsou nyní studentům k dispozici prostory Relaxační zóny

V úterý 29. září 2020 se konalo slavnostní otevření studentské relaxační zóny, tzv. Student Relax Zone, v prostorách kruhové budovy C.

Slavnostního otevření se za vedení univerzity zúčastnil rektor prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.,  prorektorka pro studium Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. a prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.  

V krátkém úvodním projevu pan rektor vyzvedl důležitost takových prostor, kde se studenti mohou setkávat v příjemném prostředí a učit se spolu a také se setkávat se svými zahraničními kolegy.

Paní prorektorka Chmelíková zmínila, že nápad na úpravu prostor v budově C vzešel z Oddělení mezinárodních vztahů. Přestože byl původně zamýšlen jako jeden z cílů projektu, který bohužel nevyšel, tak pro vedení univerzity jsou tyto aktivity důležité. Z hlediska internacionalizace je důležité zvelebovat prostředí naší univerzity nejen pro české, ale také pro zahraniční studenty.

Pan prorektor Kuda zmínil, že zadání pro vytvoření návrhů pro tyto prostory bylo ještě v době nouzového stavu na jaře předáno 5 studentům Katedry městského inženýrství Fakulty stavební VŠB-TUO, pod vedením jejich profesorky paní Ing. arch. Dagmar Kuté, Ph.D. Paed. IGIP.  Rekonstrukce obou prostor Relaxační zóny byla realizována na základě vítězného návrhu studentky Fakulty stavební Bc. Lenky Rakové.

Poté byly oba prostory symbolicky otevřeny přestřihnutím pásky a jsou nyní plně k dispozici našim i zahraničním studentům.

Vloženo: 30. 9. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9230 - Oddělení mezinárodních vztahů
Zpět