Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 1. 2023!

„Na studia na VŠB-TUO vzpomínám jedině v dobrém,“ říká ředitel technického úseku v DPO Martin Chovanec

„Na studia na VŠB-TUO vzpomínám jedině v dobrém,“ říká ředitel technického úseku v DPO Martin Chovanec
Martin Chovanec pracuje jako ředitel technického úseku v Dopravním podniku Ostrava. VŠB – Technickou univerzitu Ostrava a konkrétně Fakultu stavební studoval dálkově. Jak na studium na univerzitě vzpomíná a jaký má z dob studií nejsilnější zážitek?

Jak vzpomínáte na svá studia na Fakultě stavební VŠB-TUO?

Na studia vzpomínám jedině v dobrém. Díky tomu, že jsem studium zahajoval ve středním věku, kdy jsem již byl vybaven praktickými dovednostmi z oboru, jsem měl jasno v prioritách, co od studia očekávat. Musím říci, že má očekávání v rozšíření mých odborných znalostí a dovedností se naplnila. Samozřejmě, že jsem nedokázal predikovat množství úsilí, které bude třeba vynaložit k tomu, abych cíle absolvování studia, dosáhl. Zde se mé vzpomínky soustřeďují na množství vědomostí, které jsem do sebe musel vstřebat a nekonečné večery, strávené nad cvičeními a skripty. V případě některých předmětů, například matematiky, bych se navíc neobešel bez cizí pomoci, kdy jsem si pravidelně hradil doučování, nebo v jiných případech jsem se neobešel bez konzultace látky s ostatními studenty. I to jsou vzpomínky, které ve mně zůstaly.

Náročnost získání základních exaktních znalostí v prvních ročnících pak byla ale vyvážena mnohem zábavnější etapou nabývání odborných znalostí v posledních ročnících, ze kterých jsem si uchoval vzpomínky na odborné diskuse s vyučujícími, které mnohdy obohacovaly obě strany.    

Jaký máte ze školy nejhezčí zážitek?

Nejhezčí a současně nejsilnější zážitek se ve mně uchoval jednoznačně při absolvování studia. Završení mnohaletého úsilí, soustředěné do posledního okamžiku, kdy jsou vám vaše dovednosti formálně a nevratně uznány, bylo podobně jako ve filmech transformováno do chvíle, kdy po ceremoniálu vyhodíte studentskou čepici a v hlavě vám zrychleně proběhne všechno, co tomu předcházelo -  celodenní sezení na přednáškách, zkoušky, večery nad skripty…

Proč jste si vybral Fakultu stavební?

Jednoznačně z důvodu zájmu o obor. Již své středoškolské vzdělání jsem absolvoval v oboru dopravního stavitelství a vzhledem k tomu, že jsem se tohoto oboru držel i v profesním životě, nebyla pro mne osobně jiná alternativa, než pokračovat v dopravním stavitelství i na vysoké škole. I když jsem si uvědomoval, že tato cesta nebude z nejlehčích, vidina, že bych svůj výběr podřídil tomu, abych dosáhl vysokoškolského vzdělání v oboru, který by pro mne byl dosažitelnější, byla pro mne nemyslitelná. Samozřejmě, že jsem měl na výběr mezi stavebními fakultami v Praze, Brně a dalších městech, zde však pro hrála roli zejména dostupnost, neboť, jak už jsem naznačil, studoval jsem při zaměstnání a dojíždění mimo Ostravu by bylo určitě komplikovanější.

Jak jste se dostal do Dopravního podniku Ostrava? Čerpáte z vědomostí, které jste získal v průběhu studia, dodnes?

Do Dopravního podniku jsem nastoupil hned po ukončení svého středoškolského studia z podobného důvodu, jako v případě mé volby vysoké školy, zájmu o obor dopravního stavitelství. Předpokládal jsem, že v této firmě bych mohl dojít seberealizace a zvláště v pozdějším období se mi potvrdilo, že když člověk skutečně něco umí, dříve nebo později se mu dostane prostoru, aby mohl své znalosti zúročit. Přestože jsem během své profesní kariéry získal mnoho praktických zkušeností v dopravním stavitelství, studium na stavební fakultě mi pomohlo se v dalším profesním životě opírat mnohem více i o teoretické poznání. Stručně řečeno, před studiem na vysoké škole jsem sice věděl „jak”, po studiu jsem k tomu mohl dodat i „proč”.

Je pro vás výhoda mít vysokoškolský titul z technické univerzity?

Pro práci na úrovni středně technických kádrů - technika, projektanta, nebo stavebního mistra, kterými jsem si prošel, bylo mé odborné středoškolské vzdělání dostačující. V manažerských pozicích, kterými jsem prošel po absolvování stavební fakulty, byl určitě výhodou nejen samotný titul, ale zejména nové schopnosti, které během studia na vysoké škole získáte. Abych byl konkrétnější, vysokoškolský titul v sobě skrývá nejen ony exaktní znalosti, ale vybavuje vás i měkkými dovednostmi analýzy, plánování, komunikace, spolupráce, argumentace, a dalšími.

Proč by podle vás měli jít mladí lidé nejen humanitním, ale i technickým směrem?

Pokud to vezmu zcela od podstaty, lidstvo se rozvíjelo vždy zejména díky technickému pokroku, od prvních primitivních nástrojů a zbraní, přes kolo, stroje, získávání energie až po moderní technologie. Možná nás tento rozvoj v budoucnu může dostat až na hranu udržitelného, ale věřím, že to bude opět technický um, který by nám mohl pomoci, aby se lidstvo za tu hranu nedostalo.

Přízemnější důvod, který zažívám i já, je ve způsobu seberealizace. Když se podílíte na projektu, jehož výsledek po úspěšném dokončení fyzicky existuje i mnoho let, desetiletí a mnohdy i století poté, stává se život smysluplnější.

 

Vloženo: 8. 10. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět