Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Znalecký posudek v kauze zřícené trojské lávky

Znalecký posudek v kauze zřícené trojské lávky
V polovině září se konalo soudní slyšení se znalci v oboru k případu zřícené lávky v pražské Troji. Mezi dvěma oslovenými znalci byl i Jaroslav Navrátil z Katedry konstrukcí na Fakultě stavební VŠB-TUO.

Podle jeho znaleckého posudku byla konstrukce navržena nejen správně, ale i ekonomicky. Na zřícení se hlavně podílela povodeň z roku 2002, která měla za následek vznik trhlin. Mezi další problémy označil i nekonzultování situace s projektantem lávky. Článek k tématu najdete na iDnes.cz.

Docent Navrátil byl požádán o znalecký posudek, jelikož se problematikou zabývá a má mnoholeté zkušenosti i ze stáží v zahraničí. Se studiem začínal na brněnské VUT, kde také získal docenturu, oborem Konstrukce a doprava, později Teorie konstrukce inženýrských staveb. Následně zde vyučoval v češtině i angličtině. Od roku 2014 působí na Fakultě stavební VŠB-TUO. Realizoval řadu výzkumných a vývojových projektů, také ve spolupráci s vysokými školami nejen u nás, ale i v zahraničí.

doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.

Odborně se zaměřuje na předpjaté betonové konstrukce, dále na vývoj výpočetních metod pro návrh, analýzu a posouzení stavebních konstrukcí, zkoumání vlivu dotvarování a smršťování betonu na chování nosných betonových konstrukcí, sledování dlouhodobého chování konstrukcí in-situ, statickou analýzu, numerické metody a modelování betonových konstrukcí. Výsledky své práce publikoval ve více než 120 článcích na domácích i zahraničních konferencích, časopisech a dalších publikacích. Je autorem učebnice Předpjaté betonové konstrukce vydané opakovaně v českém i anglickém jazyce.

Je také autorem výpočtového programu TDA (program pro časovou analýzu konstrukcí), který vznikl na počátku 90. let 20. století. Tento program je dodnes používán nejen v rámci výzkumné a posudkové činnosti vysokých škol, ale také v rámci projekčních činností, odborných a znaleckých posudků projekčních organizací u nás i v zahraničí. Později se stal, doplněn o programy pro modelování předpětí a posuzování předpjatých konstrukcí, součástí komerčních verzí programů Nexis a SCIA Engineer. Program je unikátní, bez jeho použití by řada konstrukcí nešla řádně navrhnout, a využíván nejen v České republice, ale také v zahraničí, kde byl akceptován širokou odbornou veřejností. O jedinečnosti, vědecké úrovni a odborné správnosti programu svědčí i mnoho publikací, které o programu pojednávají nebo zmiňují jeho použití pro projekční či výzkumné účely. Docent Navrátil rovněž založil a dlouhou dobu vedl vývojový tým betonářské části programu IDEA StatiCa a v současné době působí jako vedoucí vývoje ve firmě Allplan Infrastructure, kde je zodpovědný za modul pro statické posouzení předpjatých betonových konstrukcí.

Nejen že je docent Navrátil autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb, ale působí také jako člen zkušební komise České komory autorizovaných inženýrů a techniků pro obor statika a dynamika staveb (2003-2009 a 2017) a od roku 1992 jako soudní znalec v oboru stavebnictví.

Foto: Jan Polák a archiv doc. Navrátila

Vloženo: 27. 10. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
Zpět