Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 3. 2023!

Kandidáti na rektora VŠB-TUO pro období 2021 až 2025

Kandidáti na rektora VŠB-TUO pro období 2021 až 2025
VŠB – Technická univerzita Ostrava bude volit nového rektora pro období 2021 až 2025

Do 26. 3. 2021 byl termín pro podání návrhů pro kandidáty na rektora VŠB – Technické univerzity Ostrava. Nyní tedy už víme, že o post rektora VŠB-TUO se budou ucházet pro další funkční období do roku 2025 dva kandidáti. Těmi jsou současný rektor prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., navržený Fakultou elektrotechniky a informatiky, Hornicko-geologickou fakultou, Ekonomickou fakultou a Fakultou stavební, a prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., kterého navrhla jako svého kandidáta Fakulta strojní. Oba nyní musí ještě předsedkyni akademického senátu dodat do 6. 4. 2021 své životopisy a volební programy.

Akademické obci se kandidáti představí 13. 4. 2021 na setkání v online prostředí. Hlavními tématy setkání by mělo být samotné představení kandidáta a zodpovězení otázek, které na něj akademická obec má. Způsob zasílání dotazů i prolink na akci najdete zde.

Volba vrcholného představitele univerzity probíhá dle Jednacího řádu Akademického senátu VŠB-TUO předem určeným způsobem. Volí členové tzv. velkého senátu, tedy Akademického senátu VŠB-TUO, který má 38 členů a je tvořen zástupci všech fakult a celoškolských pracovišť. Každá fakulta má v senátu univerzity svých 5 členů, z toho jsou 2 studenti. Za vysokoškolské ústavy, celoškolská pracoviště a univerzitní studijní programy jsou celkem 3 zástupci.

Samotným dnem voleb rektora je úterý 27. 4. 2021. Volba probíhá tajně a v závislosti na výsledku prvního kola se může opakovat. Ke zvolení je potřeba, aby jeden z kandidátů získal nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů akademického senátu. Vítěz voleb nastoupí do funkce od září 2021 do nového funkčního období. Volební období rektora je dle Zákona o VŠ čtyřleté a může být bez přestávky zopakováno max. jednou.

Současný rektor prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. nastoupil do funkce v září 2017 z pozice děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. je profesorem na Fakultě strojní VŠB-TUO. Dříve působil dlouhodobě jako prorektor pro studium.

 

Vloženo: 29. 3. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět