Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Testovací místo

Zasedací místnost, přízemí budovy B (vedle hotelové restaurace)

Testovací místo slouží k evidenci dokumentů týkající se COVID-19.

Od 14.9.2021 bude testovací místo otevřeno pro ty studenty, kteří se budou muset co 7 dní testovat. Jsou to studenti, kteří při první registraci nepředloží certifikát o dokončeném očkování nebo certifikát o prodělání nemoci.  Testy bude provádět mobilní laboratoř.


Provozní doba testovacího místa od 21.9.2021:

každé úterý   13:30 – 18:30

Mobilní laboratoř bude testování provádět zdarma, náklady vyúčtuje zdravotním pojišťovnám testovaných osob s výjimkou samoplátců.

Samoplátce, tj. student bez uzavřeného zdravotního pojištění (zahraniční studenti bez Evropského průkazu zdravotního pojištění) bude hradit částku za vykonání antigenního testu ve výši 200 Kč vč. DPH za jeden test. Částku je nutno uhradit vždy před provedením testu na recepci E. Zde ubytovaný dostane doklad o úhradě, který předloží pracovníkům testovacího centra. Platbu může ubytovaný provést v hotovosti, popř. bankovní kartou.

Každý student, který se bude muset pravidelně testovat, je povinen se zaregistrovat v systému Reservatic (https://reservatic.com). Do formuláře je povinen uvést všechny údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakt a e-mailovou adresu, do poznámky dole uvede zdravotní pojišťovnu, příp. číslo zdravotního pojištění). Po této registraci se bude pravidelně, nejpozději 24 hodin před samotným testováním, registrovat pro určený čas a den s tím, že se zaregistruje na testovacím místě Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Koleje VŠB-TUO.


Veškeré informace o testovacím místě také najdete na webových stránkách, https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/informace-o-koronaviru.

V případě, že se ubytovaný bude testovat na jiném testovacím místě, je nutno výsledek testu vždy předložit v našem testovacím místě.

Vloženo: 13. 9. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9152 - Ubytovací služby
Zpět