Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výběrové řízení - Odborný asistent (Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava)

Děkan Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení na obsazení
  • 1 místa odborného asistenta na Katedře městského inženýrství, úvazek 0,5

Podíl na výuce předmětů: Základy Facility managementu, Počítačová podpora správy majetku, Informační systémy, Informační model budovy, BIM pro městské inženýrství.

Termín nástupu: 1. 9. 2021

Požadavky

  • VŠ vzdělání a úspěšně ukončené doktorské studium, nebo s předpokladem ukončení (vědecká hodnost Ph.D. nebo Dr.)
  • profesní přehled v oblasti zaměření,
  • schopnost samostatně pracovat
  • aktivně se zapojovat do VaV projektů
  • předpoklady k další vědecké práci (schopnost samostatné výzkumné činnosti a publikace výstupů)
  • znalost anglického jazyka.

Nabízíme

Nabízíme pracovní poměr na poloviční úvazek.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu.

Doplňující informace

Přihlášku k výběrovému řízení doloženou profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání, doklady o pedagogické praxi, seznamem vědeckých nebo odborných prací, přehledem absolvovaných vědeckých nebo odborných stáží, příp. dalšími doklady osvědčujícími vědeckou nebo jinou kvalifikaci, zašlete do 30 dní od zveřejnění výběrového řízení na adresu:

Kontakt

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
děkanát Fakulty stavební,
Ludvíka Podéště 1875/17,
708 00 Ostrava-Poruba

Vloženo: 28. 4. 2021
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět