Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 1. 2023!

Děkan Fakulty stavební podepsal spolupráci s Národním centrem Stavebnictví 4.0

Děkan Fakulty stavební podepsal spolupráci s Národním centrem Stavebnictví 4.0
K podpisu došlo 18. ledna 2022.

Stavebnictví 4.0. do stavební praxe zavádí a optimalizuje synergii digitalizace, automatizace a udržitelného environmetálního chování. Jedná se o zcela nový způsob myšlení, plánování, realizace i údržby staveb, během celého životního cyklu. Mapuje a minimalizuje vliv stavebnictví na vnější prostředí i stopy, které tyto činnosti v okolní přírodě trvale zanechají. Vznik Národního centra Stavebnictví 4.0 (NCS) je důležitý krok na cestě k technologické budoucnosti České republiky.

V rámci slavnostního založení Národního centra Stavebnictví 4.0 byly za účasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR podepsány smlouvy o přistoupení s 18 partnery z řad státní, akademické, neziskové a průmyslové sféry. Mezi nimi je díky podpisu děkana Radima Čajky také Fakulta stavební VŠB-TUO.

Spolupráce v rámci NCS přinese zapojeným partnerům mnohé benefity a otevře velkou škálu možnosti efektivní spolupráce a zvýšení technologické úrovně, například v projektech VaVaI. Firmy budou mít také blíže k různým formátům a dotačním možnostem v rámci ČR i Evropské unie.

K dalším plánovaným aktivitám centra bude patřit organizování konferencí, prakticky orientovaných odborných workshopů, přednášek, exkurzí k aktuálně řešeným otázkám. Všichni členové budou mít možnost ovlivnit rozvoj témat spojených se Stavebnictvím 4.0 v celé šíři v rámci ČR.

Více informací o centru najdete na www.ncs40.cz.

Zdroj: www.ncp40.cz

Vloženo: 31. 1. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
Zpět