Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Věda a výzkum na Katedře stavebních hmot a diagnostiky staveb

Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb je již druhým rokem spoluřešitelem projektu GAČR (GA21-08772S) jehož tématem je „Vliv samovyhojovacích účinků na prodloužení životnosti konstrukcí vyrobených z vysokohodnotného betonu“.

Cílem projektu je vyvinout spolehlivé, experimentálně podložené simulační nástroje pro časově závislou analýzu pravděpodobnosti poruchy konstrukčních prvků vyrobených z vysokohodnotného betonu namáhaných mnohokrát opakovaným zatížením.

Fenomény autogenního vyhojení vysokohodnotného betonu při únavového poškození konstrukčních prvků jsou zkoumány cestou experimentů a simulací na počítači. Kvantifikace samovyhojovacích efektů a jejich vliv na zvýšení životnosti konstrukce je rovněž nedílnou součásti projektu. Toto je studováno odezvou materiálu jak obecně (celé geometrie) tak lokálně (mikrostruktura). Na rozdíl od běžně užívaných ad hoc přístupů k řešení úloh životnosti existujících konstrukcí spočívá jedinečnost projektu ve sloučení všech jmenovaných aspektů do jednotného rámce.

Na fotografii z mikroskopu je snímek zkoumaných trhlin.

Vloženo: 29. 4. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
Zpět