Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Úředník/ce – samostatný/á referent/ka stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, odboru výstavby a územního plánování (Město Bruntál)

Úředník/ce – samostatný/á referent/ka stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, odboru výstavby a územního plánování (Město Bruntál)
Místo vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Náplň práce

Výkon agendy prvoinstančního pověřeného obecného stavebního úřadu podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve správním obvodu stavebního úřadu Bruntál. Jedná se o vydávání povolení a opatření pro umístění, povolení a kolaudace staveb a další činnosti vyplývající z § 76 a násl. stavebního zákona.

Požadavky

 • vzdělání:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví                                      
 • uživatelská znalost práce na PC,
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost,
 • řidičský průkaz sk. „B“ výhodou,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zák. č. 312/2002 Sb. výhodou,
 • praxe ve státní správě, veřejné správě výhodou.

Nabízíme

 • pružnou pracovní dobu, 5 dnů sick days, 5 týdnů dovolené a další benefity
 • smlouvu na dobu neurčitou

 • místo výkonu práce Bruntál
 • zařazení v platové třídě 10.
 • nástup možný ihned, příp. dle dohody

 

Doplňující informace

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku lze podat:

ve lhůtě do 08. 08. 2022 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu:  

Městský úřad Bruntál
sekretariát tajemníka
Nádražní 20
792 01 BRUNTÁL

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.

Kontakt

Městský úřad Bruntál
Nádražní 20
79201 Bruntál

T: 554 706 340
E: marta.krenkova@mubruntal.cz

Vloženo: 20. 7. 2022
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
Zpět