Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 21. 3. 2023!

Pracovník odboru investic (statutární město Třinec)

Pracovník odboru investic (statutární město Třinec)

Končíš letos školu a začínáš se poohlížet po práci? Chceš se podílet na rozvoji města? Chceš být u myšlenky od začátku až po realizaci? Staň se členem týmu odboru investic.

Jsme statutární město a zajišťujeme přípravu a realizaci investic ve městě Třinec.

Náplň práce

Zajišťování odborných agend při přípravě a realizaci investic, kontrola probíhajících staveb, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace. Příprava podkladů pro administraci dotačních titulů. Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu. Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce.

Požadavky

 • vzdělání vyšší odborné nebo střední s maturitní zkouškou
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním jednáním,
 • znalost jednacího jazyka.

 

Jiné požadavky:

 •  vzdělání stavební (technické) zaměření,
 • praxe v oboru výhodou,
 • odborné znalosti a zkušenosti v oblasti přípravy a realizace stavebních prací,
 • orientace v jednotlivých částech projektových dokumentací a technických výkresech,
 • orientace v problematice čerpání dotací výhodou,
 • znalost tvorby rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky výhodou,
 • samostatnost, pečlivost, spolehlivost, odpovědnost, schopnost týmové spolupráce, schopnost efektivní komunikace,
 • znalost práce na PC v rozsahu zkoušky ECDL (v životopise specifikujte úroveň znalostí),
 • vítána znalost problematiky územního samosprávného celku,
 • řidičský průkaz sk. B

Nabízíme

 • Místo výkonu práce: statutární město Třinec
 • Zařazení: neúředník
 • Platové zařazení: 9. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha 1) – základní platový tarif od 24.100 Kč (zaručený plat) do 31.820 Kč dle započitatelné praxe + možnost přiznání osobního příplatku v souladu se zákoníkem práce.
 • Pracovní poměr: doba neurčitá
 • Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení nebo dohodou.

Doplňující informace

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče,
 • telefon/e-mail (údaj k snadnější komunikaci v rámci daného výběrového řízení).

Přílohy přihlášky: 

 •  strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních (včetně stručného uvedení náplně práce) a odborných znalostech a dovednostech,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. také kopie dokladu o vzdělání vztahujícím se k obsazovanému místu.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 05/2023 s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče do 20. 3. 2023 do 17:00 hod na adresu: Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy a budou zpřístupněny pouze členům výběrové komise.

Kontakt

Mgr. Monika Hojdyszová 
vedoucí oddělení platového a personálního

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, tel. 558 306 170, mobil 774 749 878
e-mail monika.hojdyszova@trinecko.cz

Vloženo: 9. 3. 2023
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
Zpět