Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta stavební hostila 20. ročník konference KOSTAF

Fakulta stavební hostila 20. ročník konference KOSTAF
Ve dnech 10.-12. 5. 2023 hostila Studentská komora akademického senátu Fakulty stavební VŠB-TUO jubilejní 20. ročník konference KOSTAF, což je konference studentských senátorek a senátorů akademických senátů stavebních fakult České republiky a Slovenské republiky. Setkání se letos zúčastnili zástupci všech stavebních fakult, a to z STU Bratislava, ŽU Žilina, TU Košice, VUT Brno a ČVUT Praha.

Na Fakultě stavební v Ostravě přivítala studenty také děkanka, prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., která si připravila zajímavou rozvahu nad fungováním vysokého školství, problémech týkajících se stavebních fakult, a také otevřela diskuzi, jaká témata se aktuálně řeší na domovských fakultách senátorek a senátorů.

 

Pro všechny přítomné byl přichystán bohatý program zahrnující diskuzi nad aktuálními tématy v oboru stavebnictví, financováním a rozpočty vysokých škol, poklesu studentů v technických oborech či problémy, které studenty zatěžují napříč ČR a SR, včetně přetěžování studentů některých oborů. Zmíněna byla také problematika ubytování v rámci univerzit, a to zejména kvalita tohoto ubytování a dostupnost. Součástí konference byly i odborné exkurze či prohlídka Ostravy. Účastníci měli možnost si vyzkoušet práci horníka nebo si zažít to, v jakých podmínkách horníci pracují. Dalším bodem programu byla exkurze na stavbu Organica, která roste v centru Ostravy. Prohlídka Ostravy byla velmi intenzivní, a to včetně návštěvy vyhlídkové věže Nové radnice či výstupu na nejvyšší bod Ostravy - haldu Ema. Velkou pozornost přítomných vzbudil také výtah Páternoster umístěný v budově Nové radnice. 

 

Na závěr programu přišel účastníky konference pozdravit předseda Akademického senátu FAST Ing. Zbyněk Proske, Ph.D., který podotkl zejména důležitost těchto setkání, a to nejen studentů, ale i pedagogů napříč stavebními fakultami.

Věříme, že si všichni z Ostravy odnesli hezké vzpomínky, odjeli obohaceni o nové nápady, nabrali inspiraci do svých fakultních senátů, a těšíme se na další ročník, který proběhne na jaře 2024 v Žilině. Děkujeme za krásnou akci a milou společnost.

 

Text: Studentská komora AS FAST VŠB-TUO (Ing. Adéla Valentová, Bc. Markéta Hrůzová, Ing. arch. Filip Slivka a Ing. arch. Jiří Hořínek)

Vloženo: 18. 5. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět