Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Investiční referent (Obec Horní Suchá)

Investiční referent (Obec Horní Suchá)

Obec Horní Suchá, okres Karviná, je územní samosprávný celek zabývající se výkonem samosprávy na svém území a také výkonem státní správy. Poptáváme uchazeče na uvolněnou pracovní pozici Investičního referenta, vhodnou také pro absolventa VŠ.

Náplň práce

 • zajišťovat zpracování investičních záměrů včetně projektové dokumentace jmenovitých akcí
 • obstarávat studie, analýzy, posudky, průzkumy apod. (varianty řešení, proveditelnost a technicko ekonomické zhodnocení)
 • zpracovávat podklady a organizovat zadávání veřejných zakázek
 • zajišťovat realizaci jmenovitých akcí (smluvní vztahy, inženýrskou činnost, technický dozor)
 • vést stavební deníky v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách, podepisují stavební deníky za obec jako investora
 • podepisovat dílčí předávací protokoly staveb nebo dodávek, závěrečné předávací protokoly podepisují po projednání s vedením obce
 • kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách
 • zajišťovat přejímací a předávací řízení, podklady pro kolaudační rozhodnutí
 • zajišťovat reklamace, kontrolu a odstranění vad a nedodělků u provedených investic

Požadavky

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • státní občan ČR případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

Kvalifikační předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • výjimečně se mohou přihlašovat zájemci se středním vzděláním s maturitní zkouškou, zejména zájemci s víceletou praxí ve veřejném sektoru nebo na obdobné pozici

Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru

 • preferováno vzdělání stavebního zaměření
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • orientace v legislativě ČR, zejména zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon, zákon o obcích

Nabízíme

 • 10. platová třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění,
 • platová tabulka dle přílohy č.1, platové rozpětí 23 390,- Kč – 34 370,- Kč podle délky započitatelné praxe uchazeče o pracovní místo, míru započtení praxe stanovuje zaměstnavatel
 • po uplynutí zkušební doby – stravenkový paušál, osobní příplatek, kvartální odměny, vánoční odměna, benefitní karta Edenred
 • pracovní poměr na dobu neurčitou

Doplňující informace

Výběrové řízení na uvolněnou pracovní pozici je vedeno podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, v platném znění. Uchazeč o místo musí proto postupovat podle tzv. veřejné výzvy č. 2/2023, která je umístěná a dostupná na úřední desce Obecního úřadu pod číslem jednacím 52/2023 nebo na webových stránkách obce: www.hornisucha.cz.

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 07. 06. 2023 včetně

Kontakt

Obec Horní Suchá
RNDr. Romana Bandíková
personální referent
Tel.: 596 420 171, 590 990 429
bandikova@hornisucha.cz

Vloženo: 24. 5. 2023
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Oddělení pro rozvoj a propagaci
Zpět