Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Eva Wernerová napsala knihu Facility Management ve zkratce

Nejnovější poznatky z oblasti Facility Managementu shrnuje nová přehledová kniha. Jednou z autorek je Ing. Eva Wernerová, Ph.D. z Fakulty stavební VŠB-TUO. Kniha je skvělým výukovým materiálem pro všechny, kdo se zajímají o problematiku správy nemovitého majetku a chtějí se seznámit s moderními metodami a nástroji Facility Managementu.

Kniha je rozdělena do několika částí, které postupně přibližují základní pojmy a vazby v oboru Facility Managementu. Autoři se zaměřují na praktické návody pro zajištění potřebných činností a podrobně rozebírají možnosti existujících softwarových nástrojů pro Facility Management.

Zvláštní důraz autoři kladli na propojení Facility Managementu s rozvíjejícími se metodami, jako j Building Information Management (BIM) nebo Internet of Things (IoT), které otevírají nové možnosti pro efektivní správu budov. V knize také popisují, jak digitalizace přináší nové přístupy k řízení a správě budov, včetně vytváření digitálního prostředí a nových technologií.

Publikace je určena odborné veřejnosti, ale zároveň je přístupná i začátečníkům, kteří se s oborem teprve seznamují.Odborným poradcem autorů knihy byl doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

 

 

Foto: Facility Management Journal 

Vloženo: 19. 6. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět