Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 7. 12. 2023!

Zemřel prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Zemřel prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Dne 28. listopadu 2023 nás opustil dlouholetý kolega prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA.

Dne 28. listopadu 2023 nás opustil dlouholetý kolega prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA. Pan profesor Alois Materna, nebo Lojza, jak ho důvěrně oslovovali jeho spolupracovníci, se narodil dne 22. května 1945. Stavební vzdělání získal v Brně, kde poté dlouhá desetiletí působil jako pedagogický a vědecký pracovník. Byl žákem a členem týmu prof. Ing. Vladislava Koláře, DrSc., kde přispěl k rozvoji metody konečných prvků ve stavebnictví. V 80. letech absolvoval stáž na univerzitě ve Swansea u světově uznávaného odborníka na metodu konečných prvků profesora O.C. Zienkiewicze, s nímž pak udržoval osobní i odborný kontakt.

Od konce 80. let působil, tehdy již docent Alois Materna jako proděkan a děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, později zde zastával funkci prorektora a vedoucího Ústavu stavební mechaniky.

V prvních letech existence Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava reagoval na žádost jejího prvního děkana, prof. Ing. Jindřicha Cigánka, CSc., a v roce 2001 se zapojil do budování a rozvoje naší fakulty jako pedagogický pracovník, proděkan a vedoucí Katedry pozemního stavitelství. V letech 2003-2010 byl druhým děkanem naší fakulty. V této úloze významně přispěl k vybudování moderní stavební fakulty, včetně vybudování katedry architektury. Poté krátce pomáhal při rozvoji Moravské vysoké školy Olomouc. Od roku 2014 vykonával na naší fakultě úlohu proděkana pro vnější vztahy a profesora na Katedře stavební mechaniky.

Pan profesor Materna se vždy snažil podporovat mladé talenty, za období jeho působení ve funkcích děkana na VUT i VŠB-TUO proběhlo mnoho úspěšných habilitačních řízení, mladé nadějné kolegy a kolegyně také obsazoval do vysokých funkcí proděkanů. Ne vždy tato sázka na budoucnost vyšla a ne vždy se dočkal vděku. Nikdy však na „svoje“ fakulty nezanevřel a ze všech sil jim pomáhal, ať už jako člen předsednictva a 1. místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, nebo jako předseda a člen nespočetných komisí akademických, profesních i ministerských.

Pan profesor byl člověkem nesmírně činným a pracovitým, jeho tempu stačil málokdo. Kromě práce na vysoké škole – vedl diplomové, kandidátské a doktorské práce desítek studentů a studentek českých i zahraničních (nemálo z nich je dnes docenty, profesory nebo uznávanými odborníky ve stavební praxi), tisíce studentů seznámil se stavební mechanikou a dalších disciplínami – působil v mnoha odborných organizacích doma i v zahraničí, pracoval na mezinárodních projektech. Nikdy však nezapomněl ani na svoji rodinu a někdy si udělal čas i na svého koníčka, zahrádku.

Na naší fakultě se kromě mnohého jiného zasloužil o vybudování současné struktury kateder a podstatné části studijních programů, o vybudování stěžejního pavilonu velkých poslucháren (budovy „I“ a „H“), a o zahájení a úspěšný průběh habilitačních nebo jmenovacích řízení řady pracovníků fakulty.

Pane profesore, Lojzo, děkujeme Ti za všechno!

 

Poslední rozloučení s panem profesorem Maternou se koná ve středu 6.12. ve 14:00 hod.

v obřadní síni krematoria města Brna.

  

prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.

vedoucí Katedry stavební mechaniky FAST VŠB-TUO

Vloženo: 29. 11. 2023
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FAST - Fakulta stavební
Zpět