VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FAST Fakulta stavební

Den otevřených dveří

25.ledna 2019

Budova FAST

REPREZENTAČNÍ PLES UNIVERZITY

Přijměte pozvání na ples, kde hlavní hvězdou večera bude skupina The Backwards.

Podejte si přihlášku, studujte a získejte stipendium až 32 000 Kč

Studenti prvních ročníků mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium od Moravskoslezského kraje.

Úspěch absolventa Fakulty stavební v JAR!

Ing. Marek Skoblej zvítězil v mezinárodní soutěži o nejlepší studentskou práci.

Akademický mistr světa ve florbalu studuje Fakultu stavební VŠB – TU Ostrava!

Adama Delonga jste určitě potkali na chodbách fakulty mockrát. Pokud ale zrovna neholdujete sportu, tak asi nevíte, že je letošním akademickým mistrem světa ve florbalu!

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

Seminář zaměřený na nové materiály a technologie v oblasti zpevňování, kotvení a injektáží stavebních konstrukcí a horninového masívu.

Architektura v perspektivě

Konference na téma architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století.

Non-traditional Cement and Concrete

Konference zaměřená na výměnu zkušeností z oblasti výzkumu, přípravy, testování a použití netradičního betonu.

Modelování v mechanice

Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí

Jsme Fakulta stavební

Fakulta stavební je jedna z nejmladších fakult Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium, ve studijních programech v prezenční i kombinované formě zaměřené na stavebnictví. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Partneři fakulty

 strom

Studuj FAST!!!