Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chceš taky zlepšit svět? Studuj na Fakultě stavební v Ostravě. Budoucnost se staví u nás. Na beton!

Bakalářské studium

Absolventi bakalářského studijního programu získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi nebo pro navazující studium.

Navazující magisterské studium

Absolventi magisterského studijního programu mají všechny znalosti pro uplatnění v praxi případně pro další vzdělání.

Doktorské studium

Absolventi doktorského studijního programu získají nejvyšší vysokoškolské vzdělání pro uplatnění ve výzkumu a vývoji, vzdělávání, v organizacích poskytujících expertní služby.

Proč studovat na FAST

  1. absolventi Fakulty stavební mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce a jsou žádanými odborníky
  2. nachází uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve firmách i výrobních provozech nejen ve stavebnictví ale i jiných odvětvích průmyslu
  3. studenti 1. ročníku mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium až 32000 Kč.
  4. nabízíme výukové prostory, přednáškové sály a laboratoře, které jsou vybaveny moderní audiovizuální, počítačovou a přístrojovou technikou.
  5. studium je podpořeno nejnovějšími počítačovými technologiemi s využitím moderních softwarových produktů pro konstruování, simulace a modelování
  6. studenti mohou v partnerských firmách získat cenné zkušenosti již během studia a podílet se na řešení skutečných problémů praxe
  7. podporujeme mezinárodní výměnu studentů. Nabízíme možnost studia na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích v zahraničí formou stáží i celoročního studia (mobility)