Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chceš taky zlepšit svět? Studuj na Fakultě stavební v Ostravě. Budoucnost se staví u nás. Na beton!

Ahoj, my jsme FAST

Bakalářské studium

Absolventi bakalářského studijního programu získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi nebo pro navazující studium.

Navazující magisterské studium

Absolventi magisterského studijního programu mají všechny znalosti pro uplatnění v praxi případně pro další vzdělání.

Doktorské studium

Absolventi doktorského studijního programu získají nejvyšší vysokoškolské vzdělání pro uplatnění ve výzkumu a vývoji, vzdělávání, v organizacích poskytujících expertní služby.

Proč studovat na FAST

  1. absolventi Fakulty stavební mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce a jsou žádanými odborníky
  2. nachází uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve firmách i výrobních provozech nejen ve stavebnictví ale i jiných odvětvích průmyslu (projekce, stavby, ateliéry, úřady atd.)
  3. preferujeme lidský přístup a mentoring
  4. studenti 1. ročníku mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium
  5. výukové prostory, přednáškové sály a laboratoře jsou vybaveny moderní audiovizuální, počítačovou a přístrojovou technikou
  6. během studia se seznámíte s nejnovějšími počítačovými technologiemi, moderními softwarovými produkty pro konstruování, simulace a modelování
  7. můžete získat cenné zkušenosti v partnerských firmách již během studia a podílet se na řešení skutečných problémů z praxe
  8. nabízíme možnost studia na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích v zahraničí formou stáží i celoročního studia (mobility)
  9. přijímací řízení je elektronické a bez přijímací zkoušky