Staňte se žádanými odborníky v oblasti stavebnictví a architektury. Otevřou se vám dveře do celého světa.

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“

Henry Ford

Proč studovat na FAST

  1. absolventi Fakulty stavební mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce a jsou žádanými odborníky
  2. nachází uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve firmách i výrobních provozech nejen ve stavebnictví ale i jiných odvětvích průmyslu
  3. studenti 1. ročníku mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium až 32000 Kč.
  4. nabízíme výukové prostory, přednáškové sály a laboratoře, které jsou vybaveny moderní audiovizuální, počítačovou a přístrojovou technikou.
  5. studium je podpořeno nejnovějšími počítačovými technologiemi s využitím moderních softwarových produktů pro konstruování, simulace a modelování
  6. studenti mohou v partnerských firmách získat cenné zkušenosti již během studia a podílet se na řešení skutečných problémů praxe
  7. podporujeme mezinárodní výměnu studentů. Nabízíme možnost studia na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích v zahraničí formou stáží i celoročního studia (mobility)