Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Pravděpodobnostní posuzování inženýrské spolehlivosti konstrukcí
Kód
GA103/07/0557
Řešitel
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2009
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Rozvoj počítačů dovoluje uvažovat o uvedení kvalitativně nové koncepce pravděpodobnostního posudku spolehlivosti konstrukcí do projekční praxe. Předmětem návrhu je vyhodnocení metod založených na simulační technice a na netradiční reprezentaci vstupních veličin ve výpočtu pravděpodobnosti poruchy z hlediska bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti. Spolehlivost bude posuzována porovnáním vypočtené pravděpodobnosti poruchy a návrhové pravděpodobnosti určené podle pravidel rizikového inženýrství. Řešitelský team vyvinul pravděpodobnostní metodu posudku označenou "Simulation-Based Reliability Assessment" SBRA dokumentovanou knižně (www.sbra-anthill.com). Návrh výzkumu, zaměřený na zdokonalení a rozšíření teoretické základny metody, jakož i na systematické rozšiřování aplikací v oboru stavebních a strojních konstrukcí, povede k vypracování osnovy norem pro posuzování spolehlivosti, k návrhu profesionálních databází a vytčení strategie tvorby odpovídajících programů. Příklady aplikací metody SBRA přispějí k osvojení podstaty pravděpodobnostního pojetí posudku budoucími uživateli. Splnění cílů přispěje k realizaci přechodu k efektivním metodám pravděpodobnostního posuzování spolehlivosti odpovídající počítačové éře.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam