Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum přetvárných a pevnostních vlastností ostění ze stříkaného betonu vyztužených tuhými ocelovými prvky
Kód
GA103/09/1438
Řešitel
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Obsahem navrhovaného projektu tvoří tři na sebe navazující části. První část směřuje k studiu a návrhu metodik (analytické, numerické) výpočtu přetvárných a pevnostních parametrů ostění, dále k srovnání výsledků navržených řešení problematiky oběma přístupy a posouzení shody jejich výsledků. Druhou částí je vývoj výpočetního systému, který bude vycházet z navržených metodik. Tento systém bude určen k výpočtu přetvárných, pevnostních a plastických vlastností a k stanovení vývoje plastického přetváření ostění, které bude složeno ze stříkaného betonu (SB) a tuhých ocelových válcovaných profitů (TOVP). Závěrečná část je variantní studií. Zde budou, na základě vyvinutých metodik a zpracovaného výpočetního systému, řešeny modelové situace. Budou zkoumány závislosti vývoje vlastností ostění na jeho struktuře a procesu jeho vytváření. Pozornost bude soustředěna k následujícím okolnostem: struktuře ostění, např. vlivu tvaru, počtu a pozici místění TOVP v průřezu; časovému vývoji parametrů ostění s ohledem na proces tuhnutí SB; procesu vytváření ostění SB-TOVP.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam