Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Reologická kluzná spára s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi
Kód
FR-TI2/746
Řešitel
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
TIP
Předmět výzkumu
Je-Ii základová konstrukce vystavena účinkům poměrného vodorovného přetvoření, dochází na kontaktních plochách s podložím, tj. v základové spáře, k rozvoji smykových napětí. Díky viskózním vlastnostem kluzných spár lze docílit výrazného snížení tření v základové spáře, což v konečném důsledku vede k úspoře výztuže či zvýšení spolehlivosti konstrukce. Zkoušky kluzných spár byly provedeny pouze pro starší materiály asfaltových izolačních pásů a pouze při běžné laboratorní teplotě. Navrhovaný projekt předpokládá ověření jejich teplotně závislých reologických vlastností i při běžných venkovních teplotách. Zcela nové možnosti aktivního řízení viskoelastického odporu v průběhu časového vývoje deformačního zatížení pak lze očekávat od reologické kluzné spáry s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam