Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
MobEx 2013-2014. Voda a město - brownfields
Kód
21310101
Řešitel
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Visegradský fond
Kategorie
Obecná forma
Typ
Visegrádské granty
Předmět výzkumu
Projekt se zabývá problematikou brownfields ve významných centrech V4. Projektový tým bude analyzovat brownfields v těchto městech, a to zejména ty, které jsou v kontaktu s vodním tokem. Příklady vybraných brownfields budou ověřovat nové možnosti využití těchto ploch. Následující srovnání jednotlivých řešení poskytne přehledný obraz o stavu řešení problematiky v jednotlivých zemích V4. Výstupy budou prezentovány formou výstav, přednášek na konferencích a vědecké publikace.
Zpět na seznam