Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
734833 Utilization of secondary raw material in geopolymers production 2017 2022
754077 Získávání metanu pro energetické a chemické účely z uhelných dolů 2017 2020

Ministerstvo kultury

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
DG18P02OVV017 Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 2018 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Inovační vouchery – Výzva IV.: návrh dřevostavby rodinného domu 2019 2019
EG15_019/0004505 Komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů 2017 2020

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TK02030120 Vliv změn vlastností geosféry na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HÚ do biosféry 2019 2022
TJ02000167 Stanovení parametrů páteřových tras pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů 2019 2021
TL02000071 Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru 2019 2021
TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy 2019 2021
TJ01000174 Výzkum použití křemičitých popílků po denitrifikaci jako pojiva, příměsi do cementu a alkalicky aktivovaných systémů 2018 2019
TH02020512 Subtilní betonový mobiliář pro železniční stavby 2017 2019
TD03000279 Bydlení jako činitel sociálního začleňování 2016 2017
TB030MMR001 Úpravy konstrukcí panelových domů 2015 2016
TE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) 2013 2019