Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Název projektu

Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ

Kód

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020178

Předmět výzkumu

Společný projekt společnosti Značky Morava, a.s. a Fakulty stavební VŠB-TUO koresponduje s opatřeními Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a má přímý indikativní vztah ke znalostní doméně Pokročilé materiály a Pokročilé výrobní technologie. Na základě těchto skutečností je projekt zcela v souladu se všemi relevantními aspekty Národní RIS3 strategie ČR.

Cílem projektu je výzkum a realizace výstupů v oblasti využití údržbě pozemních komunikací a ochrany ostění tunelů k údržbě pozemních komunikací a ochrany ostění tunelů. Realizace projektu je zaměřena na činnosti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, prostřednictvím kterých chce žadatel dosáhnout plánovaných výstupů – vývoje funkčního vzorku nátěru na ochranu ostění tunelů a ověřené technologie na třídění kameniva. Výstupy projektu rozšíří svoje výrobkové portfolio o produkty a služby se zcela unikátními užitnými a technickými vlastnostmi.

Výstupy projektu rozšíří svoje výrobkové portfolio o produkty a služby se zcela unikátními užitnými a technickými vlastnostmi.

Rok zahájení

2020

Rok ukončení

2022

Poskytovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Kategorie

Obecná forma (normální záznam)

Typ

Standardní projekty

Řešitel

doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.

Výsledky zde