Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra pozemního stavitelství vznikla ke dni 1. 10. 1998 oddělením od Katedry průmyslového a pozemního stavitelství Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Vedoucí katedry byla jmenována doc. Ing. Dagmar Matoušková, CSc., která řídila katedru od 1. 10. 1998 do 30. 9. 1999.

Katedra garantujícím pracovištěm studijní specializace Pozemní a průmyslové stavitelství (4 roky, Bc.) akreditovaného bakalářského studijního programu Stavební inženýrství,  a navazujícího magisterského oboru Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství (1,5 roku, Ing.).

Cílem katedry je připravit a vychovat stavební odborníky, kteří jsou schopni pracovat v oblasti projektování staveb, předprojektové přípravy stavby i v rámci realizace a řízení stavebního díla. Důraz je zde kladen na problematiku projektování pozemních staveb, jejich rekonstrukcí a sanací. Rovněž tak na hlediska stavebně technické a energetické koncepce.

 

Vedoucí katedry:

  • (1998 – 1999) Ing. Dagmar Matoušková, CSc.
  • (1999 – 2000) Ing. arch. Josef Šamánek, CSc.
  • (2000 – 2001) Ing. Ladislav Štěpánek, CSc.
  • (2001 – 2006) Ing. Alois Materna, CSc., MBA
  • (2006 – 2010) Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.
  • (2010 – 2013) Marcela Halířová, Ph.D.
  • (2013 – 2014) Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
  • (2014) Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • (2014) Zdeněk Peřina, Ph.D. (pověřený vedením)
  • (2015 – dosud) Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.