Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

FOJTÍK, Roman, Viktor DUBOVSKÝ, Lenka KUBÍNCOVÁ, Kateřina STEJSKALOVÁ, Eva MACHOVČÁKOVÁ a Michal LESŇÁK. Probabilistic expression of the function of the change in prestressing force of timber elements depending on climatic conditions in situ. Construction and Building Materials. San Diego: Elsevier, 2023, 377(9 May 2023), s. 130955. ISSN 0950-0618. [Detail]
LIČBINSKÁ, Monika, Lenka MERTOVÁ, Naďa RAPANTOVÁ a Kateřina STEJSKALOVÁ. Geochemical Modeling of Changes in Storage Rock Environments at CO2 Injection Sites. Minerals. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2023, 13(2), s. nestránkováno. ISSN 2075-163X. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja. Regeneration of Panel Housing Estates from Perspective of Thermal Technology, Sustainability and Environment Context (Case Study of the City Ostrava, Czech Republic). Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2023, 15 (11)(8449), s. 1-26. ISSN 2071-1050. [Detail]
SMUGALA, Stanislav a Darja KUBEČKOVÁ. Time Connection of Subsequent Construction Processes Estimated by Statistical Method. Applied Sciences. MDPI Open Access Publishing, 2022, 12(7), s. "nestrankovano". ISSN 2076-3417. [Detail]
MAJER, Jiří, Nikola VAVŘÍNOVÁ, Kateřina STEJSKALOVÁ a Lenka PENTKOVÁ. Software for the Multi-Criteria Design of the External Walls Based on User Priority. Buildings. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2022, 12(5), s. "nestrankovano". ISSN 2075-5309. [Detail]
VAVŘÍNOVÁ, Nikola, Kateřina STEJSKALOVÁ, Jiří TESLÍK, Kateřina KUBENKOVÁ a Jiří MAJER. Research of Mechanical and Thermal Properties of Composite Material Based on Gypsum and Straw. Journal of Renewable Materials. Henderson: Tech Science Press, 2022, 10(7), s. 1859-1873. ISSN 2164-6325. [Detail]
STEJSKALOVÁ, Kateřina, David BUJDOŠ, Lukáš PROCHÁZKA, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ a Jiří TESLÍK. Mechanical, Thermal, and Fire Properties of Composite Materials Based on Gypsum and PCM. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(3), s. "nestrankovano". ISSN 1996-1944. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja. The Quality of ETICS in the Context of Energy and Social Changes (case study). Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2022, 14(6), s. "nestrankovano". ISSN 2071-1050. [Detail]
LEHNER, Petr, Marie HORŇÁKOVÁ, Pavel VLČEK a Jiří TESLÍK. Experimental Investigation of Two Test Setups on Straw Bales Used as Load-Bearing Elements of Buildings. Buildings. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(11), s. nestránkováno. ISSN 2075-5309. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja a Magdaléna VRBOVÁ. Biodegradation Processes on the Facades of Residential Housing from the Point of View of Energy Savings. Civil Engineering and Architecture. Horizon Research Publishing, 2021, 14(9), s. 2623. ISSN 2332-1091. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja a Magdaléna VRBOVÁ. Historical Development of Thermal Protection of Prefab Residential Housing and Its Future, an Example if the Czech republic. Energies. MDPI Open Access Publishing, 2021, 2021(14(9), 2623), s. 1-22. ISSN 1996-1073. [Detail]
TESLÍK, Jiří. Analysis of the Fire Properties of Blown Insulation from Crushed Straw in the Buildings. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 14(15), s. 4336. ISSN 1996-1944. [Detail]
SMUGALA, Stanislav a Darja KUBEČKOVÁ. Determination of construction process duration based on labor productivity estimation: A case study Determination of construction process duration based on labor productivity estimation: A case study. Organization, Technology and Management in Construction. De Gruyter, 2021, s. 2521-2538. ISSN 1847-5450. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja a Stanislav SMUGALA. Statistical methods applied to construction process management. Asian Journal of Civil Engineering. Springer, 2020, 21(03.2020), s. 479-494. ISSN 1563-0854. [Detail]
STEJSKALOVÁ, Kateřina a Nikola VAVŘÍNOVÁ. Assessment of the Summer Thermal Stability of the Attic Room Using Two Different Software. Civil and Environmental Engineering. Varšava: De Gruyter, 2020, 16(2), s. 360-369. ISSN 1336-5835. [Detail]
JAŠEK, Marek, Barbora HRUBÁ, Filip KHESTL, Petr KUREČKA a Jiří TESLÍK. Experimental research on the properties of secondary raw materials resulting from the recycling of tyres. Key Engineering Materials. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2020, 832(02.2020), s. 29-38. ISSN 1013-9826. [Detail]
FOJTÍK, Roman a Vašková VERONIKA. Analysis of biological damage of the timber footbridge. Key Engineering Materials. Trans Tech Publication Ltd, 2020, 832(2020), s. 125-136. ISSN 1013-9826. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Michal KRAUS, Ingrid ŠENITKOVÁ a Magdaléna VRBOVÁ. The Indoor Microclimate of Prefabricated Buildings for Housing: Interaction of Environmental and Construction Measures. Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(12(23)), s. 1-20. ISSN 2071-1050. [Detail]
FOJTÍK, Roman, Viktor DUBOVSKÝ, Kateřina KOZLOVÁ a Lenka KUBÍNCOVÁ. Prestress losses in spruce timber. Wood Research. Bratislava: Štátny drevársky výskumný ústav, 2020, 65(4), s. 645-652. ISSN 1336-4561. [Detail]
FOJTÍK, Roman, Lenka KUBÍNCOVÁ, Viktor DUBOVSKÝ a Kateřina KOZLOVÁ. Moisture at contacts of timber-concrete element. Wood Research. Bratislava: Štátny drevársky výskumný ústav, 2020, 65(6), s. 917-924. ISSN 1336-4561. [Detail]
KUBÍNCOVÁ, Lenka, David MIKOLÁŠEK, Antonín LOKAJ, Marek JOHANIDES, Ondřej MILLER a Kateřina STEJSKALOVÁ. Analysis Of The timber frame connection with dowel type mechanical metal fasteners. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Islámábád: Asian Research Publishing Network, 2019, 14(9), s. 1647-1656. ISSN 1819-6608. [Detail]
JAŠEK, Marek, Kateřina STEJSKALOVÁ, Jan HURTA a Jiří BROŽOVSKÝ. Research of the fiber reinforced strain hardening cementitious composite with high volume of industrial by-products. Cement Wapno Beton. Krakov: Stowarzyszenie producentow cementu, 2019, 24(6), s. 471-480. ISSN 1425-8129. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja a Šárka KROČOVÁ. University Campuses of Public Space and Subject of Architectural Design and Related Technical Infrastructure. Civil Engineering and Architecture. Horizon Research Publishing, 2019, 7(5), s. 273-281. ISSN 2332-1091. [Detail]
HOŠŤÁLKOVÁ, Markéta, Nikola VAVŘÍNOVÁ a Veronika LONGAUEROVÁ. Mechanical properties of the gypsum composite reinforcement with wooden fibers. International Review of Applied Sciences and Engineering. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, 10(1), s. 15-21. ISSN 2062-0810. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Markéta HOŠŤÁLKOVÁ a Nikola VAVŘÍNOVÁ. Ignitability small attack flame fire test of gypsum composite reinforced with natural fibres. International Review of Applied Sciences and Engineering. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, 10(1), s. 57-61. ISSN 2062-0810. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja a Stanislav SMUGALA. The impact of changes in the geological conditions of road bedrock layers while road was in use. Organization, Technology and Management in Construction. De Gruyter, 2019, 19(11), s. 2009-2021. ISSN 1847-5450. [Detail]
ALEXA, Petr, Jaroslav SOLAŘ, Filip ČMIEL, Pavel VALÍČEK a Miroslava KADULOVÁ. Infrared thermographic measurement of the surface temperature and emissivity of glossy materials. Journal of Building Physics. SAGE Publications Ltd, 2018, 41(6), s. 533-546. ISSN 1744-2591. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Radek FABIAN a Barbora HRUBÁ. Determination of the airborne sound insulation of a straw bale partition wall. Civil and Environmental Engineering. Varšava: De Gruyter, 2017, 13(1), s. 20-29. ISSN 1336-5835. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Petr KUREČKA a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Drcená sláma jako stavební materiál. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2017, 19(8), s. nestrankovano. ISSN 1801-4399. [Detail]
ČMIEL, Filip, Jaroslav SOLAŘ a Petr ALEXA. Principles of the four-point thermographic measurement of the surface temperature and emissivity of glossy materials. Bauphysik. Ernst & Sohn, 2016, 38(01), s. 25-29. ISSN 0171-5445. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Magdaléna, Veronika KUČERIKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. Reduction of power demands of block of flats with additional thermal insulation of facades and subsequent occurrence of micro-organisms on their outer surface. International journal of interdisciplinarity in theory and practice. Editura Adoram, 2016, 10(ITPB - NR.: 10, YEAR: 2016), s. 145-149. ISSN 2344-2409. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja a Karel KUBEČKA. Sídlištní výstavba z pohledu industriálního města Ostravy. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Civitas per Populi, 2016, 2016/2(2), s. 52-63. ISSN 1805-3246. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana a Pavel ŠEVČÍK. Budoucí potřeby bytů v ČR do roku 2020. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, 15(1), s. 49-56. ISSN 1213-1962. [Detail]
JAŠEK, Marek, Kateřina KUBENKOVÁ, Róbert RUBIŠIN a Martin KAMENSKÝ. Ekonomická náročnost založení zděného pasivního domu na granulátu z pěnového skla. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, 15(1), s. 75-82. ISSN 1213-1962. [Detail]
ČMIEL, Filip a Jaroslav SOLAŘ. Termografické měření povrchové teploty a a emisivity u lesklých materiálů pomocí metody čtyř bodů. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2015, 17(3), s. nestrankováno. ISSN 1801-4399. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Filip ČMIEL. Ověření použitelnosti termografického zjišťování povrchové teploty a vlivu emisivity u lesklých materiálů při eliminaci odraženého záření pomocí kovového štítu. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2015, 17(5), s. nestrankováno. ISSN 1801-4399. [Detail]
MACHOVČÁK, Pavel, Markéta TKADLEČKOVÁ a Eva MACHOVČÁKOVÁ. Analysis of the distribution of macrosegregation large steel ingot and its influence on the steel properties. Wulfenia. Landesmuseum Karnten, 2015, 22(4), s. 8-22. ISSN 1561-882X. [Detail]
KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ a Daniel PIESZKA. Utilization of Risk Analysis Methods in Decision-Making Process on Fitness of Rehabilitation. Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014, 899(899), s. 568-571. ISSN 1022-6680. [Detail]
FRIDRICH, Jan a Karel KUBEČKA. Fire risk in relation to BIM. Advanced Materials Research. Volume 899. Trans Tech Publications, 2014, 899(2014), s. 552-555. ISSN 1022-6680. [Detail]
FRIDRICH, Jan a Karel KUBEČKA. BIM - The process of modern civil engineering. Advanced Materials Research. Volume 899. Trans Tech Publications, 2014, 899(2014), s. 579-582. ISSN 1022-6680. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Karel KUBEČKA, Tomáš BOUCHAL, Martin BEDNÁRIK a Tomáš PEŇÁZ. Utilization of an underground mining evaluation map incorporating the effect of landslides and surface flooding for land-use purpose. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Springer, 2014, 73(4), s. 1117-1126. ISSN 1435-9529. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Martin BEDNÁRIK, Karel KUBEČKA a Hynek LAHUTA. Relevance of building site categories implementation into the land use plan in underground mining area in the region of Petrvald (Czech Republic). Environmental Earth Sciences. Springer, 2014, 72(9), s. 3443-3456. ISSN 1866-6280. [Detail]
VESELÝ, Václav, Petr KONEČNÝ, Petr LEHNER, Daniel PIESZKA a Libor ŽÍDEK. Electrical resistivity and ultrasonic measurements during sequential fracture test of cementitious composite. Frattura ed Integrita Strutturale. Gruppo Italiano Frattura, 2014, 30(October), s. 263-272. ISSN 1971-8993. [Detail]
FRIDRICH, Jan a Karel KUBEČKA. BIM – The process of modern civil engineering in higher education. Procedia-Social and Behavioral Science. Elsevier, 2014, 141(2014), s. 763-767. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MACHOVČÁK, Pavel, Zdeněk CARBOL a Eva RYKALOVÁ. Využití sekundární metalurgie při výrobě těžkých kovářských ingotů. Slévárenství. Svaz sléváren ČR, 2014, 62(11-12), s. 421-423. ISSN 0037-6825. [Detail]
PIESZKA, Daniel a Karel KUBEČKA. Vliv poddolování na smykové namáhání základových konstrukcí. Stavební obzor. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2014, 9(1/2014), s. 1-3. ISSN 1210-4027. [Detail]
PIESZKA, Daniel, Ivan KOLOŠ a Karel KUBEČKA. Exploratorní analýza výběrového souboru dat pevnosti drátkobetonu v tlaku. Stavební obzor. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2014, 1-2/2014(1-2), s. 11-15. ISSN 1210-4027. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav, Zdeněk PEŘINA, Filip ČMIEL a Radek FABIAN. Způsob eliminace odraženého záření při termografickém měření v exteriéru. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2014, 16(7), s. 1-5. ISSN 1801-4399. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Příčiny nadměrné vlhkosti dřevěných stavebních prvků v budovách. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2014, 16(20), s. nestrankovano. ISSN 1801-4399. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Konstrukční ochrana dřevěných prvků. TZB-info. Topinfo s.r.o., 2014, 16(37), s. nestrankovano. ISSN 1801-4399. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva a Radek FABIAN. Comparison of Bearing Capacity of Multilayer Glasses Depending on their Thickness. APCBEE procedia. Elsevier, 2013, 9, s. 280-284. ISSN 2212-6708. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Martin BEDNARIK, Karel KUBEČKA a Tomáš BOUCHAL. Application of the Engineering-Geological Conditions in Land-Use Plans in the Petrvald Region (Czech Republic). Acta Geologica Sinica - English Edition. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013, 87(FEB 2013), s. 272-285. ISSN 1000-9515. [Detail]
KORBELOVÁ, Šárka a Veronika ŠÍPKOVÁ. VYBRANÉ DETAILY DŘEVOSTAVEB Z POHLEDU STAVEBNÍ TEPELNÉ TECHNIKY. Energetický partner. Ostrava: Moravskoslezský energetický klastr, 2013, 4(prosinec), s. neuvedeno. ISSN 1805-7845. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Martin BEDNARIK a Karel KUBEČKA. Identification of the near-surface geological structure and deposits for land use planning purposes in the Doubrava Region (Czech Republic). Episodes. Bangalore: Geological Society of India, 2013, 36(JUN 2013), s. 94-104. ISSN 0705-3797. [Detail]
KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Airtightness of Energy Efficient Buildings. GSTF Journal of Engineering Technology. Singapore: Global Science and Technology Forum, 2013, 2(2013), s. 72-78. ISSN 2251-3701. [Detail]
FABIAN, Radek, Zdeněk PEŘINA, Filip ČMIEL a Eva RYKALOVÁ. The Evaluation of Different Variants of the Implemented Measures to Eliminate the Influence of the Selected Thermal Bridge by Means of Diagnostic Measurements. International Journal of Civil and Environmental Engineering. London: Recent Science Publications, 2013, 35(2), s. 1181-1191. ISSN 1701-8285. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana a Pavel ŠEVČÍK. Faktory ovlivňující trh s byty. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 2013(1), s. 65-74. ISSN 1213-1962. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina. POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Z HLEDISKA LEGISLATIVNÍCH ZMĚN. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 2013(2), s. 99-104. ISSN 1213-1962. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk a Marcela HALÍŘOVÁ. Eliminace tepelných mostů u soklové lišty kontaktních zateplovacích systémů ETICS. Stavební obzor. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2013, 2013(05), s. 129-131. ISSN 1210-4027. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Petr KONEČNÝ a Martina VODIČKOVÁ. Zaměřeno na nosnou slámu. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2013, 20(2 (2013)), s. 24-26. ISSN 1212-0111. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina. Průkaz energetické náročnosti bytového domu: minulost a současnost. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, 32(15), s. neuvedeno. ISSN 1801-4399. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Zásady pro navrhování a provádění horkovzdušné likvidace dřevokazného hmyzu. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, 9(15), s. neuvedeno. ISSN 1801-4399. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Lucie FOJTOVÁ, Karel KUBEČKA, Tomáš BOUCHAL a Martin BEDNARIK. Influence of the Soil Genesis on Physical and Mechanical Properties. The Scientific World Journal. New York: Hindawi, 2013, 2013(2013), s. 1-7. ISSN 1537-744X. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana a Pavel ŠEVČÍK. Aktuální činnost SPS v ČR. Časopis Stavebnictví. Brno: EXPO DATA spol. s r.o., 2013, 3(13), s. 62-64. ISSN 1802-2030. [Detail]
KRAUS, Michal, Darja KUBEČKOVÁ a Filip KONEČNÝ. Trends in Airtightness of the Building Envelope. Grand Journal [online]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012, 2012(01/01), s. 132-134. ISSN 1805-0638. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Navrhování podlah v rámci sanace vlhkého zdiva. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2012, 5(1), s. 229-245. ISSN 1802-503X. [Detail]
JANOUŠEK, Radek a Lenka ČERNÁ. Optimalizace obkladů dřevěných a ocelových sloupů namáhaných požárem ze čtyř stran. SPEKTRUM. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(2), s. 76-79. ISSN 1211-6920. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Michal HAMALA a Radoslav ŘÍHA. Problematika prokreslování hmoždinek na vnější povrch ETICS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(1), s. 103-112. ISSN 1213-1962. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk. Ověřování hodnot pořízených infračerveným radiometrickým dlouhovlnným systémem v závislosti na vybraných okolních vlivech prostředí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, XII(1), s. 113-122. ISSN 1213-1962. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Tepelně technické posouzení vnitřních stěnových vzduchových dutin v rámci návrhu sanace vlhkého zdiva. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(1), s. 123-130. ISSN 1213-1962. [Detail]
HRUBÁ, Barbora a Darja KUBEČKOVÁ. Vliv umístění ventilátoru blower dooru na vzduchotěsnost obálky budovy. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(2), s. 161-166. ISSN 1213-1962. [Detail]
JAŠEK, Marek. Zesílení zděného sloupu pomocí uhlíkové tkaniny. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(2), s. 167-174. ISSN 1213-1962. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela, Pavel ORAVEC a Vladan PANOVEC. MĚŘENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ SKEL OKENNÍCH VÝPLNÍ PO PĚTI LETECH UŽÍVÁNÍ. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, XII(No.1), s. 171-176. ISSN 1213-1962. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Michal HAMALA. AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STROPU Z PREFABRIKOVANÝCH DŘEVO – BETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH PANELŮ. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(2), s. 175-180. ISSN 1213-1962. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Petr WALDSTEIN a Jiří LABUDEK. Tepelně technické posouzení vybraných parametrů obvodových plášťů z ekopanelů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(2), s. 181-188. ISSN 1213-1962. [Detail]
ČMIEL, Filip, Radek FABIAN a Zdeněk JAROŇ. Ověření vybraných tepelně technických vlastností aerotherm. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, XII(1), s. 73-80. ISSN 1213-1962. [Detail]
JAŠEK, Marek. Finanční porovnání tradiční a novodobé metody pro zesilování zděných sloupů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(1), s. 81-86. ISSN 1213-1962. [Detail]
JAŠEK, Marek. Početní posouzení technologie helibeam při zesílení zděného dostředně namáhaného sloupu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(1), s. 87-92. ISSN 1213-1962. [Detail]
KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Analýza závislosti vzduchotěsnosti budovy na konstrukčním systému. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(1), s. 93-102. ISSN 1213-1962. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Michal HAMALA. Acoustic qualities of a ceiling from prefabricated timber – concrete composite panels. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Warsaw: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(1), s. 273-276. ISSN 1213-1962. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Petr AGEL a Jiří TESLÍK. Prolamovaný nosník pro obvodové pláště s výplňovými izolace. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2012, 2012(11/2012), s. 14-16. ISSN 1212-0111. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Problematika nadměrné vlhkosti u střešních plášťů šikmých a strmých střech. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, 14(25), s. 1-10. ISSN 1801-4399. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja. VŠB-TU Ostrava a výzkum a vývoj v praxi. Časopis Stavebnictví. Brno: EXPO DATA spol. s r.o., 2012, VI(01/2012), s. 40-43. ISSN 1802-2030. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy. Aula. Praha: Centrum pro studium vysokého školství Praha, 2011, 19/2011(1), s. 62-63. ISSN 1210-6658. [Detail]
SOUČKOVÁ, Barbora. Využití dešťové vody v bytovém domě. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2011, 4(1), s. 203-215. ISSN 1802-503X. [Detail]
ČMIEL, Filip a Radek FABIAN. Vylepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí výchovného ústavu ve Frýdku – Místku. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(1), s. 115-122. ISSN 1213-1962. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela. Optimalizace výběru skladby nenosných stěn. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(1), s. 123-130. ISSN 1213-1962. [Detail]
JAŠEK, Marek. Odezva zděného sloupu při zesílení cementovým kompozitem ECC. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), s. 127-134. ISSN 1213-1962. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva a Radek FABIAN. Bezpečnostní sklo na zastávkách MHD. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(1), s. 131-138. ISSN 1213-1962. [Detail]
KOZÁKOVÁ, Markéta. Metodika pro stanovení změn tepelných ztrát při změnách tvaru objektu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), s. 135-140. ISSN 1213-1962. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Ochrana podzemních liniových staveb proti pronikání metanu z podloží. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(1), s. 139-148. ISSN 1213-1962. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva, Radek FABIAN a Jan HURTA. Experimentální měření porušených skel ultrazvukovou impulzovou metodou. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), s. 141-150. ISSN 1213-1962. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Vedení tepla v dřevěných prvcích při horkovzdušné likvidaci hmyzu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), s. 151-156. ISSN 1213-1962. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Ochrana staveb proti metanu vystupujícímu z podloží. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), s. 157-166. ISSN 1213-1962. [Detail]
SOUČKOVÁ, Barbora. Tepelně-technické posouzení suterénní části panelového objektu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(2), s. 167-174. ISSN 1213-1962. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára. Migrace, dosažitelnost vlastního bydlení a prostorové nároky na bydlení. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 2011(1), s. 167-176. ISSN 1213-1962. [Detail]
VLČEK, Pavel a Lukáš ČÁBI. Bednění stěn hloubené části tunelu II – VMO Dobrovského bednicím systémem PERI. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 10(1), s. 175-182. ISSN 1213-1962. [Detail]
ČMIEL, Filip a Radek FABIAN. Posouzení obvodového pláště panelové soustavy GOS termovizním měřením. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 10(1), s. 73-84. ISSN 1213-1962. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Marek JAŠEK. Změna polohy výplní stavebních otvorů při zateplování. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 10(1), s. 85-92. ISSN 1213-1962. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Problematika povrchové kondenzace vodní páry u dřevěných krovů bez tepelné izolace. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 10(1), s. 93-98. ISSN 1213-1962. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Vybrané vady a poruchy šikmých střech. Soudní inženýrství. Praha: Akademické nakladatelství CERM, 2010, 21(3), s. 131-138. ISSN 1211-443X. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela. Sorela uchovává historické hodnoty. INTERIÉR veřejných budov. Ostrava: MISE Ostrava, 2009, 1, s. 70-71. ISSN 1214-4584. [Detail]
WOLFOVÁ, Marie a Karel KUBEČKA. Obnovení a zlepšení únosnosti poškozeného pláště sila. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2009, XV(2), s. 1-3. ISSN 1213-4112. [Detail]
JAŠEK, Marek a Pavel ORAVEC. Regenerace vnější železobetonové vrstvy panelu. Materiály pro stavbu. Praha: Springer media CZ, s.r.o., 2009, 2009(9), s. 36-37. ISSN 1213-0311. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Marek JAŠEK. Aplikace osazení oken u vícevrstvých plášťů. Materiály pro stavbu. Praha: Springer media CZ, s.r.o., 2009, 2009(4), s. 40-43. ISSN 1213-0311. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Petra TYMOVÁ. Vedení instalací v půdních vestavbách. Půdní vestavby a nástavby. Ostrava: MISE Ostrava, 2009, 1, s. 34-35. ISSN 1214-4584. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela. Součinitel prostupu tepla - neopomenutelné kritérium příček. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2009, 9(1/2009), s. 91-96. ISSN 1213-1962. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Řešení problematiky povrchové kondenzace vodní páry. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 9(2), s. 107-116. ISSN 1213-1962. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Navrhování podlah v rámci sanace vlhkého zdiva. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 9(1), s. 116-126. ISSN 1213-1962. [Detail]
FABIAN, Radek a Filip ČMIEL. POSOUZENÍ KONSTRUKČNÍCH OPATŘENÍ TERMOVIZNÍM MĚŘENÍM. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, IX(1), s. 85-90. ISSN 1213-1962. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Vícekriteriální rozhodování při stanovení využitelnosti budov z hlediska stavebněě energetické koncepce na územích se zvýšenou průmyslovou činnosti. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 9(1), s. 97-107. ISSN 1213-1962. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Zaistenie murovaných stavieb proti vplyvom technickém seizmicity. Stavebné materiály. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2009, 1(3), s. 32-34. ISSN 1336-7617. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Michal HAMALA. Riešenie kúta murovaných stien sťahovaných oceľovými predpätými lanami. Stavebné materiály. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2009, 1(6), s. 48-49. ISSN 1336-7617. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Sádrokartonové konstrukce a jejich využití při realizaci střešních nástaveb a půdních vestaveb. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2009, 1(2), s. 32-34. ISSN 1214-4592. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Iveta SKOTNICOVÁ a Pavel ORAVEC. Stavební akustika - etalonážní a technická měření. Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2008, 4(5), s. 00-01. ISBN neevidováno. [Detail]
JAŠEK, Marek. Zesílení oslabeného meziotvorového pilíře. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2008, 8(1.4), s. 1-4. ISSN 1213-4112. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Petra TYMOVÁ. Rozvody vnitřních instalací v návrzích půdních vestaveb. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2008, 14(4), s. 2-2. ISSN 1213-4112. [Detail]
JAŠEK, Marek. Obnova balkónu s aplikací helikální výztuže. Materiály pro stavbu. : Business Media CZ, s. r. o., 2008, 14(5), s. 48-50. ISSN 1211-0787. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Petra TYMOVÁ. Instalace v roštových sádrokartonových příčkách půdních vestaveb. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008, 8(1), s. 253-258. ISSN 1213-1962. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Vybrané vady a poruchy objektů bytové výstavby. Soudní inženýrství. Praha: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 19-2008(3), s. 124-138. ISSN 1211-443X. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta a Veronika JORDAN. Problematické opláštění panelových domů. Stavitel. Praha: Economia a.s., Praha, 2008, XVI(8), s. 13-15. ISSN 1210-4825. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Vybrané vady a poruchy objektů býtové výstavby. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2008, 15(3), s. 60-64. ISSN 1212-0111. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Miloš KALOUSEK. Posouzení proudění vzduchu v podlahové vzduchové dutině metodou CFD. Tepelná ochrana budov. Praha: Contour, s. r. o. Praha, 2008, 11(2), s. 3-9. ISSN 1213-0907. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela a Pavel ORAVEC. Snižování hluku u náběhových a pojistných ventilů parních kotlů. Topenářství, instalace. Praha: Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., 2008, 42(239), s. 13-15. ISSN 1211-0906. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Zdeněk GALDA. Znovuobnovení funkce. Fasády. Ostrava: MISE Ostrava, 2007, 5(3), s. 46-48. ISSN 1214-4592. [Detail]
ORAVEC, Pavel. Chování střechy z azbestocementových šablon. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2007, 10(IV), s. 1-2. ISSN 1213-4112. [Detail]
MATERNA, Alois a Jiří BROŽOVSKÝ. Numerická analýza zděných konstrukcí ve 2D s využitím nelineárních konstitutivních modelů pro maltu a cihly. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007, 1(1), s. 217-220. ISSN 1213-1962. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja a Karel KUBEČKA. Integrovaný návrh budov na industriálních plochách, případovová studie v oblasti energ. požadavů a statiky. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007, VII( ), s. 55-63. ISBN 978-80-248-1661-6. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Posuzování projektové dokumentace ve znalecké praxi. Soudní inženýrství. Praha: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 18(1), s. 25-31. ISSN 1211-443X. [Detail]
ORAVEC, Pavel. Zkušenosti s azbestocementovou krytinou a možností jejího nahrazení. Stavebnictví a interiér. Hradec Králové: Vega spol. s r.o., 2007, 1(9), s. 28-31. ISSN 1211-6017. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Význam tepelné techniky v projektové přípravě staveb. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2007, 14(3), s. 28-30. ISSN 1212-0111. [Detail]
CIGÁNEK, Jindřich a Alois MATERNA. Bezpečnostní aspekty likvidace dolů v báňské legislativě. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 2007(11), s. 14-17. ISSN 1210-7697. [Detail]
ALDORF, Josef, Václav CEPEK, Jindřich CIGÁNEK, Jiří LUKŠ, Alois MATERNA, Martin VAVRO, Petr NĚMEC a Pavel STEIN. Možnosti použití nezpevněného zásypu při likvidaci hlavních důlních děl. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2007, 55(8), s. 19-24. ISSN 1210-7697. [Detail]
ČMIEL, Filip a Zdeněk PEŘINA. Vady způsobené neodborností při výstavbě rodinného domu. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2006, 6(3), s. 16-20. ISSN 1213-4112. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela. Cementové desky AQUAPANEL ? novinka v metodách suché výstavby. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2006, 7(1), s. 2-3. ISSN 1213-4112. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Regenerace industriálních sídel. Nízkoenergetické stavění. Praha: ABF, 2006, 1.(1), s. 43-45. ISBN 80-86905-26-8. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Zdeněk GALDA. Problematika chátrajících budov na plochách se zvýšenou průmyslovou činností. Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 1(1), s. 29-41. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Possible Future Use of Abandoned Buildings in Industrial Territories. Roczniki inzynierii budowlanej. Opole: Polytechnika Opolska, 2006, 6(1), s. 26-32. ISSN 1505-8425. [Detail]
MATERNA, Alois, Jiří BROŽOVSKÝ a Ivan KOLOŠ. Numerical modelling of masonry structures. Roczniki inzynierii budowlanej. Opole: Polytechnika Opolska, 2006, 2006(5), s. 25-29. ISSN 1505-8425. [Detail]
KASL, Libor, Jiří BROŽOVSKÝ a Alois MATERNA. Analysis of structure loaded with seismic event. Roczniki inzynierii budowlanej. Opole: Polytechnika Opolska, 2006, 2005(5), s. 69-72. ISSN 1505-8425. [Detail]
ČMIEL, Filip a Zdeněk PEŘINA. Vady způsobené neodborností při výstavbě rodinného domku. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 6( ), s. 129-136. ISBN 80-248-1248-7. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Stavebně energetická a technickoprovozní koncepce budov pro nové funkce regenerace industrálních sídel. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2006, 13(V/2006), s. 52-53. ISSN 1212-0111. [Detail]
ORAVEC, Pavel. Analýza dřevostavby po více než čtvrtstoletí užívání. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2006, 9(10), s. 54-57. ISSN 1212-0111. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Návrh spodní stavby z hlediska stavební tepelné techniky. Tepelná ochrana budov. Praha: Contour, s. r. o. Praha, 2006, 13(2), s. 3-11. ISSN 1213-0907. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Specifické případy nadměrné vlhkosti zdiva. Tepelná ochrana budov. Praha: Contour, s. r. o. Praha, 2006, 13(4), s. 39-43. ISSN 1213-0907. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2006, 1(12), s. 39-43. ISSN 1210-7697. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Ivo ŠPENDLÍK. Domy ze slámy. Česká stavební společnost. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2006, 7(3), s. 1-6. ISSN 1213-4112. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Marie HUŠKOVÁ. Pořadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Informace ČSSI. Praha: ČSSI, 2005, 10(4), s. 2-6. ISSN 1213-4112. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a . Střešní nádstavby. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2005, 10(1/2005), s. 2-4. ISSN 1213-4112. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marcela HALÍŘOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Účel a význam technických norem. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2005, 10(5), s. 3-6. ISSN 1213-4112. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2005, 10(4), s. 2-6. ISSN 1213-4112. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Střešní nádstavby. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2005, 10(1), s. 3-6. ISSN 1213-4112. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Projektování půdních vestaveb z hlediska statiky. Interiér stavby. Ostrava: MISE Ostrava, 2005, 5(3), s. 58-60. ISSN 1213-2055. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ a Iveta SKOTNICOVÁ. Efektivita vytápění v rodinném domku. Materiály pro stavbu. Praha: Springer media CZ, s.r.o., 2005, 1(2), s. 50-53. ISSN 1211-0787. [Detail]
MATERNA, Alois a Jiří BROŽOVSKÝ. Transformační modely pro řešení statických úloh stavební mechaniky. Spolehlivost Konstrukcí. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., 2005, 1(1), s. 231-236. ISBN 8002017080. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Konstrukce pro výstavbu a rekonstrukci budov s nízkoenergetickým standardem. Stavební listy. Praha: ABF, 2005, 2(1), s. 75-80. ISSN 1211-1214. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Kateřina KUBENKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ. Konstrukce pro výstavbu a rekonstrukci budov s nízkoenergetickým standardem. Stavební listy. : ABF Praha, 2005, 2(1), s. 5-8. ISSN 1211-1214. [Detail]
HUŠKOVÁ, Marie a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Životní prostředí. Informace ČSSI. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2004, (3), s. 5-8. ISSN 1213-4112. [Detail]
TYMOVÁ, Petra a Jaroslav HOLUB. Nové biopalivo - šťovík. Informace ČSSI. Praha: ČSSI, 2004, 3(4), s. 4-6. ISSN 1213-4112. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk a Filip ČMIEL. Kurz D3 pro Regionální centrum celoživotního vzdělávání "Počítačová podpora projektování" (AutoCAD, CADKON),. Informace ČSSI. Praha: ČSSI, 2004, 3(3), s. 8-9. ISSN 1213-4112. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Sádra jako ekologický materiál. Interiér. Ostrava: Nakladatelství MISE, 2004, (6), s. 36-37. ISSN 1214-4584. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Zákony o veřejných zakázkách. Interiér. Ostrava: Nakladatelství MISE, 2004, (5), s. 46-47. ISSN 1214-4584. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Poruchy a rekonstrukce kostelních věží. Sborník vědeckých prací FAST. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 3(x), s. 151-159. ISBN 80-248-0572-3, 1213-. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Podlahové vzduchové dutiny. Sborník vědeckých prací FAST. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, x(x), s. 155-160. ISBN 80-248-0572-3, 1213-. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Komíny a kouřovody pro kotle Viadrus s aplikací nové normy ČSN 73 42 01. Sborník vědeckých prací FAST. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 2(3), s. 289-293. ISBN 80-248-0572-3. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Nové kostely na povodňovém území. Sborník vědeckých prací FAST 2003. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 3(x), s. 112-118. ISBN 80-248-0572-3. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta a Veronika JORDANOVÁ. Vliv spár obvodových sendvičových panelů na tepelně technické vlastnosti obvodového pláště. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004, IV(1), s. 1-19. ISSN 1213-1962. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Rekonstrukce panelových domů. Stavitel. Praha: Stavitel, 2004, (8), s. 12-13. ISSN 1210-4825. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Panelová bytová výstavba, historie a vývoj. Stavitel. Praha: Stavitel, 2004, 5(8), s. 8-11. ISSN 1210-4825. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Zásady pro navrhování kostelních věží. Střechy, fasády, izolace. Brno: VUT Brno, 2004, 11(XII), s. 58-61. ISBN 80-02-01683-1. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Poruchy a rekonstrukce kostelních věží. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2004, 11(III), s. 50-52. ISSN 1212-0111. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Podlahové vzduchové dutiny. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2004, 11(II), s. 16-18. ISSN 1212-0111. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Zatížení stavebních objektů při průchodu povodňové vlny. Tepelná ochrana budov. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004, 7(5-6), s. 8-11. ISSN 1213-0907. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Metodický a legislativní postup při zajišťování investorské činnosti a zpracování projektu u staveb situovaných na poddolovaném území. Uhlí, rudy, geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2004, 11(9), s. 3-7. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Ochrana staveb proti metanu vystupujícímu z podloží. Časopis Tepelná ochrana budov. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004, 7(5-6), s. 48-55. ISSN 1213-0907. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Zateplování obvodových plášťů panelovcýh bytových domů. Česká energetika. Heřmanův Městec: Česká energetika, s.r.o., 2004, 1/2004(1), s. 52-54. ISSN 1213-4171. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Architektonické trendy rekonstrukcí panelových domů. Beton - technologie, konstrukce, sanace. Praha: BETON TKS s.r.o, 2003, 3(5/2003), s. 33-34. ISSN 1213-3116. [Detail]
HUŠKOVÁ, Marie, ŠEVČÍKOVÁ a Marcela HALÍŘOVÁ. Podlahy půdních vestaveb a jejich ekologický aspekt trvale udržitelného stavění. Informace ČSSI. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, (1), s. 12-15. ISBN 80-248-0397-6. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Kostelní věže z hlediska urbanistické akustiky. Projekt. Český Těšín: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2003, (7-8/2003), s. 40-44. ISSN 1211-9490. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Výpočet únosnosti zděného pilíře zesíleného ocelovou bandáží pomocí metody SBRA. Sborník vědeckých prací FAST. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 3(X), s. 123-128. ISBN 80-248-0572-3. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Regenerace panelových bytových domů v České republice. Sborník vědeckých prací FAST VŠB-TUO. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003, 2(2), s. 97-109. ISSN 1213-1962. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Podlahy půdních vestaveb a jejich ekologický aspekt trvale udržielného stavění. Sborník vědeckých prací Vysoké kšoly báňské - Technické univerzity Ostrava; Řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003, (1), s. 125-135. ISBN 80-248-0397-6. [Detail]
RIEGER, Miloš a Jaroslav SOLAŘ. Nová výstavba na povodňových územích. Sborník vědeckých prací VŠB -TU Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003, 2(65-71), s. 71-73. ISBN 80-248-0397-6. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Panelová bytová výstavba v povodňových oblastech II. díl. Stavitel. Praha: Stavitel, 2003, (10/2003), s. 12-13. ISSN 1210-4825. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Nové kostely na povodňovém území. Stavitel. Český Těšín: ECONOMIA, a.s., 2003, (8/2003), s. 38-39. ISSN 1210-4825. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Sanace panelových objektů občanské vybavenosti v moravskoslezském kraji. Stavitel. Český Těšín: Stavitel, 2003, (7), s. 36-37. ISSN 1210-4825. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Panelová bytová výstavba v povodňových oblastech I. díl. Stavitel. Český Těšín: Stavitel, 2003, (8/2003), s. 8-9. ISSN 1210-4825. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Stavebně technické posouzení konstrukcí kleneb. Střechy, fasády, izolace. Český Těšín: MISE, s.r.o., 2003, (10/2003), s. 50-52. ISSN 1211-1856. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Zvedání střech aza účelem vestavby dalšího podlaží. Střechy, fasády, izolace. Český Těšín: MISE, s.r.o., 2003, (4/2003), s. 71-72. ISSN 1211-1856. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Tepelně technické posouzení podlahových vzduchových dutin. Tepelná ochrana budov. Český Těšín: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2003, (4/2003), s. 16-19. ISSN 1213-0907. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Stavby v povodňových územích. Tepelná ochrana budov. Český Těšín: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2003, (2/2003), s. 48-57. ISSN 1213-0907. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela. Sádrokarton a trvale udržitelný rozvoj. ČSSI Informace. Český Těšín: Český svaz stavebních inženýrů, 2003, (3/2003), s. 1-3. ISSN 1213-4112. [Detail]
HUŠKOVÁ, Marie. Posuzování vlivů plánů, programů a koncepcí na životní prostředí. ČSSI Informace. Český Těšín: Český svaz stavebních inženýrů, 2003, (3/2003), s. 1-4. ISSN 1213-4112. [Detail]
HUŠKOVÁ, Marie, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Sanace vlhkého zdiva. ČSSI Informace. Český Těšín: Český svaz stavebních inženýrů, 2003, (4/2003), s. 3-6. ISSN 1213-4112. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Ateliérová tvorba ve studijním programu Architektura a stavitelství. ČSSI Informace. Český Těšín: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, (3), s. 1-3. ISSN 1213-4112. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Komíny a kouřovody pro kotle Viadrus s aplikací nové normy ČSN 73 4201. ČSSI Informace. Český Těšín: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, (1/2003), s. 1-3. ISSN 1213-4112. [Detail]
STUDENT, Aleš a Martina PEŘINKOVÁ. Novodobá rekonstrukce historické architektury: Charitní dům sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. ČSSI Informace. Český Těšín: Český svaz stavebních inženýrů, 2003, (3/2003), s. 1-3. ISSN 1213-4112. [Detail]
TYMOVÁ, Petra a Martina PEŘINKOVÁ. Vytápění zimní zahrady tepelným čerpadlem. ČSSI Informace. Český Těšín: Český svaz stavebních inženýrů-ČSSI, 2003, (2/2003), s. 1-24. ISSN 1213-4112. [Detail]
RIEGER, Miloš a Jaroslav SOLAŘ. Výstavba na povodňových územích. časopis STAVITEL. Praha: Economia, a. s., Praha,, 2003, 11(2), s. 16. ISSN 1210-4825. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Směrnice pro stavby v povodňovém území. Beton - technologie, konstrukce, sanace. Praha: BETON TKS s.r.o, 2002, 1/2002(1/2002), s. 28. ISSN 1213-3116. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja, Karel KUBEČKA a Jaroslav SOLAŘ. Regenerace panelových bytových domů v České republice, s přihlednutím k vlivu poddolovaného území ostravského regionu. Sborník vědeckých prací FAST VŠB TU Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002, 2(2), s. 97-107. ISBN 80-248-0397-6. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Stavby v povodňových územích. Stavitel. Praha: Měsíčník hospodářských novin, 2002, (4), s. 18-20. ISSN 1210-4825. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Stavby v povodňových územích II. Stavitel. Český Těšín, Česká republika: Měsíčník hospodářských novin, 2002, 1(5), s. 29-31. ISSN 1210-4825. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Stavby v povodňových územích IV. Stavitel. Český Těšín, Česká republika: Měsíčník hospodářských novin, 2002, (8), s. 32-33. ISSN 1210-4825. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Stavby v povodňových územích III. Stavitel. Český Těšín, Česká republika: Měsíčník hospodářských novin, 2002, 1(7), s. 34-35. ISSN 1210-4825. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Sanace zděných objektů po povodni. Tepelná ochrana budov. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2002, 1(5), s. 34-39. ISSN 1213-0907. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Sanace vlhkého zdiva z pohledu statiky. Střechy, fasády, izolace. : MISE Ostrava, 2000, 2000(11), s. 18-19. ISSN 1212-0111. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Využití proudění vzduchu v místnosti pro obvod vlhkosti. Střechy, fasády, izolace. : MISE Ostrava, 2000, 2000(8), s. 38-39. ISSN 1212-0111. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Historický vývoj vzduchových izolačních systémů. Střechy, fasády, izolace. : MISE Ostrava, 2000, 2000(9), s. 44-45 1. ISSN 1212-0111. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Jan MAREČEK. Vlhkostní a tepelná problematika obvodového pláště z popílového pórobetonu u u systému OP 1.13. Střechy, fasády, izolace. : MISE Ostrava, 2000, 2000, č. 3. ISSN 1212-0111. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Historický vývoj vzduchových izolačních systémů. Tepelná ochrana budov. : Contour, s. r. o. Praha, 2000, 2000, č. 3. ISSN 1213-0907. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Příspěvek k problematice volby optimální metody sanace vlhkého zdiva. Tepelná ochrana budov. : Contour, s. r. o. Praha, 2000, 2000, č. 2. ISSN 1213-0907. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Důlní a nedůlní škody na komínech a jejich sanace. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2000, 2000, č. 3. ISSN 1210-7697. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Nová sanktusová věž kostela. Střechy, pláště, izolace. 1999, ( ), s. 117. ISSN 1211-1856. [Detail]

Článek nehodnocený

VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Darja KUBEČKOVÁ a Pavel ORAVEC. Znalecké dokazování vad zateplovacích systémů. Almanach znalca. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013, 2(XIII), s. 14-16. ISSN 1336-3174. [Detail]
JAŠEK, Marek, Pavel VLČEK a Petr WALDSTEIN. Představení projektu „Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov“. Stavební partner. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2012, 1(1), s. 13. ISSN 1805-5958. [Detail]
ORAVEC, Pavel. Seznamte se... ...New generation. Střechy, fasády, izolace. Ostrava: MISE Ostrava, 2012, 19(5/2012), s. 03-03. ISSN 1212-0111. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Využití termografie ve znalecké praxi. Možnosti hodnocení vad a poruch staveb za pomocí infračervené termografie. Brno: VUT Brno, 2007, 1(1), s. 1-5. ISSN xxxx-xxxx. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Projektování půdních vestaveb z hlediska statiky. Izolace 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, (1), s. 59-68. [Detail]
KUBA, Jaroslav. Monžosti spolupráce odborných firem a vysokých škol. Slavnostní otevření školícího centra. Prostějov: BUDERUS, 2004, (1), s. 2-4. [Detail]

Kniha odborná

BAGOŇA, Miloslav a Martin LOPUŠNIAK. Synergia rámového a skleného systému v okenných konštrukciách 2. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2022. ISBN 978-80-553-4121-7. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja a Karel KUBEČKA. Základy rodinných domů: tradiční i moderní typy zakládání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-4720-0. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Filip ČMIEL. Selected problems when using thermographic diagnostics in construction. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3762-8. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Protection of buildings against mine gas released from the subsoil. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3760-4. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Failures of masonry buildings on unstable subsoil. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3844-1. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Peter KRUŠINSKÝ, Eva CAPKOVÁ, Karol ĎURIAN, Josef GOCÁL, Zuzana GRÚŇOVÁ, Miloš KEKELIAK, Renáta KORENKOVÁ, Danuška KOUŘILOVÁ, Soňa KŘIVÁNKOVÁ, Oto MAKÝŠ, Andrea NASSWETTROVÁ, Václav POTŮČEK, Lubor SUCHÝ, Pavel ŠMÍRA, Jiří WINKLER a Daniela ZACHAŘOVÁ. Historické krovy Moravy, Slezska a Slovenska. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2015. ISBN 978-80-248-3869-4. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ, Jiří LABUDEK a Michal KRAUS. Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, 2014. ISBN 978-80-248-3661-4. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Odstraňování vlhkosti. Sanace vlhkého zdiva. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4708-8. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja a Marcela HALÍŘOVÁ. Konstrukce ze sádrokartonu. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3831-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Oldřich ŠEVČÍK, Ondřej BENEŠ, Petr HUŠEK, Marie WOLFOVÁ, Grzegorz NAWROT, Josef ŠAMÁNEK, Rafal BLAZY, Daniel ZÁDRAPA, Vlastimil RUDOLF, Aleksandra WITECZEK, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Tamara REHÁČKOVÁ, Beáta MOLNÁROVÁ, Petra AMBRUŠOVÁ, Veronika KVARDOVÁ, Mojmír KYSELKA, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Tomasz WAGNER, Marcin SPYRA, Joanna SERDYNSKA, Anna KOSSAK-JAGODZINSKA, Anna PAWLAK, Magdalena PREISNER, Pawel MARYNCZUK, Damian RADWANSKI, Tomáš BINDR, Jan ZELINKA, Jan KOVÁŘ, Martin NEDVĚD, Jan HRNČÁREK, Martin NÁHLOVSKÝ, Katarína KRISTIÁNOVÁ, Piotr SREDNIAWA, Michal STANGEL, Jiří POMETLO, Urszula NOWACKA-REJZNER, Hana URBÁŠKOVÁ, Jan PALLADO, Jerzy WOJEWODKA, Jakub CZARNECKI, Adam MYCZKOWSKI, Krzysztof ZALEWSKI, Adam GIL, Dagmar MIKUŠKOVÁ, Petr LOVICH, Branislav PUŠKÁR, Stanislav MAJCHER, Edita VRÁBLOVÁ, Beata MAJERSKA-PALUBICKA a Zbyszko BUJNIEWICZ. Archtektura v perspektivě: minulost - místo - každodennost. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2011. ISBN 978-80-87079-17-8. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Michael BALÍK. 100 traditional buildingś details. Protection from water. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3656-3. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Michael BALÍK. 100 tradičních stavebních detailů: ochrana proti vodě. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3656-3. [Detail]
LUNGA, Radek a Jaroslav SOLAŘ. Kostelní věže a zvonice. Kampanologie, navrhování, poruchy, rekonstrukce a sanace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-1236-9. [Detail]
BALÍK, Michael a Jaroslav SOLAŘ. Odvodnění domu. Anglické dvorky, drenáže, vzduchové dutiny. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3393-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Antonín LOKAJ, Pavel ORAVEC, Kateřina KUBENKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Pavel VLČEK, Zdeněk PEŘINA, Jozef GOCÁL, Pavol ĎURICA, Renata KORENKOVÁ a Ján RYBÁRIK. Dřevostavby a dřevěné konstrukce : I. a II. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-732-1. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Bytová výstavba v Ostravě v druhé polovině minulého století, vady a poruchy. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1718-7. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2672-4. [Detail]
BALÍK, Michael a Jaroslav SOLAŘ. Odvodnění domu. Anglické dvorky, drenáže, vzduchové dutiny. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1452-3. [Detail]
VAVERKA, Jan, Jaroslav SOLAŘ a autorů KOLEKTIV. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: Vutium, 2006. ISBN 80-214-2910-0. [Detail]

Kapitola v knize

DLÁBIKOVÁ, Ivona, Darja KUBEČKOVÁ, Giusepe NICASTRO, Martina PEŘINKOVÁ a Paola PUMA. 3D survey for the digitization of the Olomouc'city walls heritage. In: Research Innovation and Internationalisation. National and international experiences in Cultural Heritage digitisation. Florencie: © Copyright 2023 by Maggioli S.p.A. Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2008, 2023. s. 137-151. ISBN 978-88-916-6237-8. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Lucjan KURZAK a Major MACEJ. Energy and Ecology in Sustainable Building with the Example of Recycling of Rubber Waste. In: Wyzvania perspektywy zarzadzania organizacja sieciowa. Czestochowa: 978-83-65179-96-8, 2018. s. 157-167. ISBN 978-83-65179-96-8. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Lucjan KURZAK a Maciej MAJOR. Energy and Ecology in Sustainable Building with the Example of Recycling of Rubber Waste. In: Wyzwania i perspektywy zarzadzania organizacja sieciowa. Czestochowa, Pl: Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniky Czestochowskej, 2017. s. 157-167. ISBN 978-83-65179-96-8. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Vybrané budovy industriálních ploch. In: Technical sheets 2006 : technical sheets of results. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2007. s. 85-86. ISBN 978-80-01-04054-6. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Buildings in Brownfields. In: Technical sheets 2007. Part 1, Integrated design of structures and systems for construction. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2007. s. 85-86. ISBN 978-80-01-04178-9. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Regenerace industrálních sídel. In: ABF Energetické projekty. Praha: Ministerstvo průmyslu ČR, 2006. s. 43-46. ISBN 80-86905-26-8. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Iveta SKOTNICOVÁ a Pavel ORAVEC. Stavební akustika - zvukově izolační vlastnosti dělících konstrukcí staveb. In: Případová studie CIDEAS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. s. 1-78. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Stavebně energetická koncepce regenerované budovy na územích se zvýšenou průmyslovou činností. In: TEchnické listy 2006. Praha: Cideas centrum, 2006. s. 82-83. ISBN 80-01-03487-9. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Building and energy concepts of regenerated buildings in areas with intensive industrial activities. In: Technical sheets 2006 : technical sheets of results. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2006. s. 85-86. ISBN 978-80-01-04054-6. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. General building, energy, technical and operation concepts and possible use of buildings for new purposes in regenerated brownfields. In: Technical sheets 2005. Volume 1, Initial technical sheets. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2005. s. 85-86. ISBN 80-01-03630-8. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Kateřina KUBENKOVÁ. Komplexní stavebně-energetická a technicko-provozní koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel. In: Technické listy 2005. Díl 1, Soubor úvodních technických listů. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2005. s. 85-86. ISBN 80-01-03486-0. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

KUBEČKOVÁ, Darja. Risk of Investment Projects of Large Water Corridors with an Impact on Urbanized Areas, Case Study Danube-Oder-Elbe. Přel. . In: AIP Conference Proceedings. Volume 2928. Melville: AIP Publishing, 2023. s. nestrankovano. ISBN 978-0-7354-4663-2. [Detail]
HORŇÁKOVÁ, Marie, Petr LEHNER, David BUJDOŠ, Lucie CHOVANCOVÁ, Dominik GŘEŠICA, Jan DEDEK a Petr KONEČNÝ. Aspects of Testing and Modelling of Recycled Concrete from Paving Blocks. In: Modelování v mechanice 2023 : 21. ročník mezinárodní konference : sborník rozšířených abstraktů : 25.-26.5.2023 = Modelling in Mechanics 2023 : 21th international conference : proceedings of extended abstracts : 25th and 26th May 2023. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. s. 13. ISBN 978-80-248-4673-6. [Detail]
LEHNER, Petr, Jan DEDEK a Marie HORŇÁKOVÁ. Ratio of Volumetric and Surface Electrical Resistivity of Recycled MSW Concrete. In: Modelování v mechanice 2023 : 21. ročník mezinárodní konference : sborník rozšířených abstraktů : 25.-26.5.2023 = Modelling in Mechanics 2023 : 21th international conference : proceedings of extended abstracts : 25th and 26th May 2023. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. s. 5. ISBN 978-80-248-4673-6. [Detail]
SMUGALA, Stanislav a Darja KUBEČKOVÁ. Construction Process Duration Predicted by Statistical Method. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 1203. Bristol: IOP Publishing, 2021. s. 1-18. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Kateřina STEJSKALOVÁ a Marie HORŇÁKOVÁ. ANALYSIS OF THERMAL CONDUCTIVITY OF FIBER REINFORCED RED CERAMIC WASTE AGGREGATE CONCRETE BY SURFACE PROBE. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Sofia: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2021. s. 173-180. ISBN 978-619-7603-30-9. [Detail]
STEJSKALOVÁ, Kateřina, David BUJDOŠ a Kateřina KUBENKOVÁ. RESEARCH OF MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES OF INTERIOR PLASTERS WITH PHASE CHANGE MATERIAL. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Sofia: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2021. s. 263-270. ISBN 978-619-7603-30-9. [Detail]
MAJER, Jiří a Lenka PENTKOVÁ. Algorithm for the multi-criteria design of the structure of roof and floors based on user priority. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2020 : conference proceedings : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. s. 27-38. ISBN 978-619-7603-11-8. [Detail]
STEJSKALOVÁ, Kateřina a David BUJDOŠ. Comparison of various measures to reduce the temperature in the attic room in summer. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2020 : conference proceedings : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. s. 335-342. ISBN 978-619-7603-12-5. [Detail]
VAVŘÍNOVÁ, Nikola, Kateřina STEJSKALOVÁ a Lenka PENTKOVÁ. Experimental measurement of thermal properties of the perimeter wall of a historic building. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2020 : conference proceedings : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. s. 367-374. ISBN 978-619-7603-12-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Stanislav SMUGALA a František INDRA. Change to bedrock modifications as a result of additionla geological survey results related to the renovation of a sports premises. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 960. Bristol: IOP Publishing, 2020. s. 1-14. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. INTRODUCTION TO THE COMPOSITION OF WOODEN BUILDINGS. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. s. 221-228. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
VRBOVÁ, Magdaléna a Ondřej NEČAS. Microbiological growth on additionally insulated facades of prefabricated panel apartment buildings in selected locations in Ostrava. Thermal technical issues. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 1009-1016. ISBN 978-619-7408-83-6. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja. Perspectives and Sustainable Developmnet of Panel Housing Estates on Industrial Area. In: 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 : conference proceedings : 26 August - 1 September, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 6, Issue 1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 455-466. ISBN 978-619-7408-91-1. [Detail]
VRBOVÁ, Magdaléna a Ondřej NEČAS. Microbiological growth on additionally insulated facades of prefabricated panel apartment buildings in selected locations in Ostrava. Concluding assessment. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 4.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 1001-1008. ISBN 978-619-7408-83-6. [Detail]
STEJSKALOVÁ, Kateřina a Ondřej NEČAS. Experimental verification of axial bearing capacity of bolted joint in dependence on humidity. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 6.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 131-138. ISBN 978-619-7408-89-8. [Detail]
STEJSKALOVÁ, Kateřina a Milan OSTRÝ. Influence of phase change materials on thermal stability in attic rooms. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 6.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 183-189. ISBN 978-619-7408-89-8. [Detail]
JAŠEK, Marek, Kateřina KUBENKOVÁ a Kateřina STEJSKALOVÁ. Assessment of non-ventilated air gap in sloping roof with thermal insulation above wooden rafters. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 6.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 25-33. ISBN 978-619-7408-89-8. [Detail]
JAŠEK, Marek, Kateřina KUBENKOVÁ, Lucie MYNARZOVÁ a Nikola VAVŘÍNOVÁ. Assessment of plinth of energy-efficient house objects. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 6.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 35-42. ISBN 978-619-7408-89-8. [Detail]
VLČEK, Pavel, Markéta HOŠŤÁLKOVÁ a Miroslav BILANIČ. Use of the risk analysis methods in industrial landscape assessment. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 1097-1104. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
HOŠŤÁLKOVÁ, Markéta, Nikola VAVŘÍNOVÁ a Veronika LONGAUEROVÁ. The research of properties of composite materials based on plaster with reinforcement of natural fibres. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 421-428. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Eva MACHOVČÁKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Contemporary use of traditional materials in urban architecture. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018 : conference proceedings : Vienna, Austria, 19-21 March, 2018. Volume 5, Issue 5.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 61-68. ISBN 978-619-7408-33-1. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja. Models and methods for technical and economic decision-making with link to sustainable development of industrial settlements. In: QUAERE: recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika = Proceedings of the International Scientific Conference for Ph.D. students and assistans - QUAERE 2018 : June 27-29, 2018, Hradec Králové, The Czech Republic. Roč. VIII. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 141-144. ISBN 978-80-87952-26-9. [Detail]
TESLÍK, Jiří a Ondřej NEČAS. Měření součinitele tepelné vodivosti sádrového kompozitu metodou horkého drátu. In: Vnútorná klíma budov 2018 na tému Úspory energie versus vnútorné prostredie : zborník prednášok z 29. ročníka vedeckej konferencie : 27.-28. november 2018, Hotel Atrium, Nový Smokovec. Bratislava: SSTP, 2018. s. 85-88. ISBN 978-80-89878-38-3. [Detail]
SVATOŠOVÁ, Irena a Jaroslav SOLAŘ. 2D simulation methods for reconstructions of solid masonry in historical buildings. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 3-8. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
NEČAS, Ondřej. Verification of wood based panels properties applied for solution of flat roof details. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 473-478. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
JAŠEK, Marek, Kateřina KUBENKOVÁ, Jiří LABUDEK a Daniela ŠTAFFENOVÁ. Comparison of heating systems in passive standard objects. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 57-64. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana, Marcela HALÍŘOVÁ, Eva MACHOVČÁKOVÁ a Radek FABIAN. Influence of regimes on 20th-century architecture. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : urban planning, architecture & design : conference proceedings : 28-31 March, 2017, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 161-168. ISBN 978-619-7105-96-4. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Petra TYMOVÁ. Roof superstructures-one of the possible solutions for new residential spaces in existing settlement units. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : urban planning, architecture & design : conference proceedings : 28-31 March, 2017, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 253-260. ISBN 978-619-7105-96-4. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Magdaléna, Veronika KUČERIKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. Occurrence of Microorganisms on Insulated Facades in the Selected Locality (Ostrava – Poruba). In: Applied Mechanics and Materials. Volume 861. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2017. s. 255-262. ISBN 978-3-0357-2070-9. [Detail]
KUREČKA, Petr a Jiří TESLÍK. Calibration method of Cool Box used for Measuring of Thermal Conductivity Coefficient. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 861. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2017. s. 335-342. ISBN 978-3-0357-2070-9. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja a Šárka KROČOVÁ. Long-term sustainability of the landscape in new climatic conditions. In: IOP conference series: Earth and environmental science. Volume 92. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. nestrankovano. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Hana ŠEVČÍKOVÁ, Radek FABIAN, Eva MACHOVČÁKOVÁ a Radek JANOUŠEK. Optimization of composition of the claddings of wooden structures. In: International Conference ICCAE : proceedings (2016 : Taipei, Tchaj-wan). Londýn: Taylor and Francis Ltd., 2017. s. 31-35. ISBN 978-1-138-02985-9. [Detail]
VLČEK, Pavel, Ondřej NEČAS a Miroslav BILANIČ. Evaluation of the subsoil using of risk analysis (UMRA). In: SGEM 2017 : proceedings of the 17th international multidisciplinary scientific geoconference, Issue 12 : June 29 – July 5, 2017, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 321-328. ISBN 978-619-7105-99-5. [Detail]
JAŠEK, Marek a Kateřina KUBENKOVÁ. The economic demands on the method of founding a passive brick house on foamed glass granulate. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 277-284. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Denisa DONOVÁ a Jiří TESLÍK. Influence of Structural Details Solution to the Overal Energy Performance of Building. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 137-142. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Petr KUREČKA a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Determination Of Thermal Conductivity Coefficient Of Crushed Straw Using Cool Box. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 413-420. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
HAVLÍKOVÁ, Kateřina, Jiří TESLÍK a Naďa ZDRAŽILOVÁ. The Dependence Of The Thermal Characteristics Of Natural Insulation Materials On The Overheating Of Objects During Summer Period. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 421-428. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
TYMOVÁ, Petra a Marcela HALÍŘOVÁ. Loft conversions in the historic centers of cities. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : arts, performing arts, architecture and design : conference proceedings : 6-9 April, 2016. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 367-374. ISBN 978-619-7105-54-4. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana, Eva MACHOVČÁKOVÁ a Radek FABIAN. Typical architectural elements of socialist realism in Czech Republic. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : arts, performing arts, architecture and design : conference proceedings : 6-9 April, 2016. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 853-860. ISBN 978-619-7105-54-4. [Detail]
KUREČKA, Petr, Jiří TESLÍK a Daniela ŠTAFFENOVÁ. Stanovení hodnoty součinitele tepelné vodivosti drcené slámy. In: 40. vedecká konferencia ústavov a katedier pozemných stavieb Slovenskej a Českej republiky: zborník príspevkov : Hotel *** Marlene, Oščadnica, 19.-21.9.2016. Žilina: ArchKru, 2016. s. 80-86. ISBN 978-80-972576-0-6. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Šárka ŽÍDKOVÁ a Blanka MARKOVÁ. Potenciál kulturních a kreativních odvětví na VŠB-TU Ostrava. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 18-20. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Hana ŠEVČÍKOVÁ, Eva MACHOVČÁKOVÁ, Radek FABIAN a Radek JANOUŠEK. Evaluation of selected variants of claddings on the basis of CO2 production and energy intensity of production of building materials. In: AER-Advances in Engineering Research. Volume 19. Paris: Atlantis Press, 2016. s. 43-48. ISBN 978-94-6252-144-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Magdaléna, Veronika KUČERIKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. Microorganisms Growing on Insulated Façades. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic. Abingdon: Taylor & Francis, 2016. s. 507-512. ISBN 978-1-138-03224-8. [Detail]
BILANIČ, Miroslav, Pavel VLČEK a Karel KUBEČKA. Risk analysis of foundation structures according to the method of founding. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 824. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. s. 132 - 139. ISBN 978-3-03835-709-4. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Hana ŠEVČÍKOVÁ, Radek FABIAN, Marcela HALÍŘOVÁ a Eva MACHOVČÁKOVÁ. The impact of balcony glazing on the selected building envelope. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 824. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. s. 315-322. ISBN 978-3-03835-709-4. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Marek JAŠEK. Understructure of passive houses in terms of materials. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 824. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2016. s. 172-179. ISBN 978-3-03835-709-4. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Radek JANOUŠEK, Hana ŠEVČÍKOVÁ, Radek FABIAN a Eva MACHOVČÁKOVÁ. Economic Comparison of Fire Fighting Measures of Gypsum-Based Materials. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 835. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. s. 467-471. ISBN 978-3-03835-680-6. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, David BUJDOŠ a Martina VODIČKOVÁ. Heat capacity measurements of loose materials with respect to long heat accumulation. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 835. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. s. 542-546. ISBN 978-3-03835-680-6. [Detail]
VACULÍKOVÁ, Hana, Denisa DONOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Effect of Shielding Object to the Specific Heat Demand for Heating of a House. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 835. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2016. s. 737-742. ISBN 978-3-03835-680-6. [Detail]
KORBELOVÁ, Šárka a Lucie KUČEROVÁ. Evaluation of measurement in crawl space of wooden house. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 835. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2016. s. 501-505. ISBN 978-3-03835-680-6. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Magdaléna KUBEČKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. Development of microbiological vegetation on facades of thermally insulated houses. In: Architectural Engineering and Civil Engineering (AECE2016) : proceedings of the international conference : December 9-11, 2016, Shanghai, China. Paris: Atlantis Press, 2016. s. 220-223. ISBN 978-94-6252-298-5. [Detail]
VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA a Darja KUBEČKOVÁ. The results of project "partnership in the field of civil engineering and architecture" and their application into teaching. In: Education and New Learning Technologies : proceedings of the 8th International conference : July 4-6, 2016, Barcelona, Spain. Valencia: IATED Academy, 2016. s. 1455-1460. ISBN 978-84-608-8860-4. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Barbora HRUBÁ, Marek JAŠEK a Pavel VLČEK. Links between Education and Research in the Field of Natural Building Materials Research at the Faculty of Civil Engineering of VŠB Technical University of Ostrava. In: Education and New Learning Technologies : proceedings of the 8th International conference : July 4-6, 2016, Barcelona, Spain. Valencia: IATED Academy, 2016. s. 1506-1510. ISBN 978-84-608-8860-4. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Petr KUREČKA. The results of single burning item fire test (SBI) of crushed straw. In: Wood & Fire Safety : proceedings of the 8th international conference : May 8-12, 2016, Štrbské Pleso, Slovak Republic. Žilina: EDIS University of Žilina, 2016. s. 210-216. ISBN 978-80-554-1201-6. [Detail]
ČERNÍKOVÁ, Marcela, Barbora HRUBÁ a Vladan PANOVEC. The influence of water vapor condensation on construction details of light construction. In: 8th International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education (EPESE´15). [Itálie]: WSEAS Press, 2015. s. 137-141. ISBN 978-1-61804-346-7. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie a Šárka KORBELOVÁ. Quality Assessment of Detail in Wooden House. In: AER-Advances in Engineering Research. Volume 19. Paris: Atlantis Press, 2015. s. 207-210. ISBN 978-94-6252-144-5. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie, Šárka KORBELOVÁ, Barbora VALOVÁ a Radim TRAJKOV. Course of Temperatures in Construction of Wooden House. In: AER-Advances in Engineering Research. Volume 46. Paris: Atlantis Press, 2015. s. 483-486. ISBN 978-94-6252-141-4. [Detail]
DONOVÁ, Denisa a Veronika KUČERIKOVÁ. The Relative Humidity inside the Wall Structure According to the Type of Facade. In: Advanced Engineering Research. Volume 5. London: Society resources environment & engineering, 2015. s. 1-5. ISBN 978-1-908074-20-1. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ, Lucie KUČEROVÁ, Jiří WINKLER a Darja KUBEČKOVÁ. The Biological Damage of Thermaly Insulated Facades. In: Advanced Engineering Research. Volume 5. London: Society resources environment & engineering, 2015. s. 37-41. ISBN 978-1-908074-20-1. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Thermotechnical Calculation of Air Cavities by Rehabilitation of Wet Brickworks. In: Advanced Materials Research. Volume 1122. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. 214-218. ISBN 978-3-03835-506-9. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Protecting the Brickworks against Technical Seismicity. In: Advanced Materials Research. Volume 1122. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. 74-77. ISBN 978-3-03835-506-9. [Detail]
ČMIEL, Filip a Jaroslav SOLAŘ. Termographical Measurement of the Surface Temperature and Emissivity of Glossy Materials Using the Method of Four Points. In: Advanced Materials Research. Volume 1122. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. 195-200. ISBN 978-3-03835-506-9. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Filip ČMIEL. The Thermographic Measuring of the Surface Temperature of the Peripheral Wall after Removing a Technical Device for Elimination of Reflected Radiation. In: Advanced Materials Research. Volume 1122. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. 205-209. ISBN 978-3-03835-506-9. [Detail]
ČMIEL, Filip a Jaroslav SOLAŘ. Verification of Applicability of Alternate Sources of Heat for Determination of the Surface Temperature and Emissivity of Glossy Materials. In: Advanced Materials Research. Volume 1122. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. 233-236. ISBN 978-3-03835-506-9. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Filip ČMIEL. Verification of Applicability of Thermographical Measuring of the Surface Temperature and the Influence of Emissivity of Glossy Materials while Eliminating the Reflected Radiation Using a Metal Shield. In: Advanced Materials Research. Volume 1122. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. 237-240. ISBN 978-3-03835-506-9. [Detail]
JAŠEK, Marek a Jiří BROŽOVSKÝ. Numerical Investigation of Reinforcing a Masonry Column with Fiber Reinforced Strain Hardening Cementitious Composite. In: Advanced Materials Research. Volume 1122. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. 269-272. ISBN 978-3-03835-506-9. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie a Radim TRAJKOV. Wooden House from Natural Renewable Materials. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 711. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. 485-488. ISBN 978-3-03835-372-0. [Detail]
JAŠEK, Marek, Jan HURTA a Jiří BROŽOVSKÝ. Experimental Test of Reinforcing a Masonry Column with Fiber Reinforced Strain Hardening Cementitious Composite. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 752-753. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2015. s. 568-571. ISBN 978-3-03835-442-0. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana, Eva MACHOVČÁKOVÁ, Radek FABIAN, Zdeněk PEŘINA, Marcela HALÍŘOVÁ a Marie WOLFOVÁ. Mold issue in details within the external walled structure. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 752-753. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2015. s. 628-631. ISBN 978-3-03835-442-0. [Detail]
KRAUS, Michal, Kateřina KUBENKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. The Statistical Verification of Significance of Airtightness and Energy Performance. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 789-790. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. 1181-1184. ISBN 978-3-03835-543-4. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Barbora HRUBÁ a Jiří LABUDEK. Commercialization support of scientific and research results within the operational programme research and development for innovation. In: EDULEARN 15 : proceedings. Valencia: IATED Academy, 2015. s. 4844-4847. ISBN 978-84-606-8243-1. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Magdaléna KUBEČKOVÁ. Small student grants focused on research of natural building materials. In: EDULEARN 15 : proceedings. Valencia: IATED Academy, 2015. s. 64-67. ISBN 978-84-606-8243-1. [Detail]
KORBELOVÁ, Šárka, Martina VODIČKOVÁ a Veronika ŠÍPKOVÁ. Economic and Thermal Technical Comparison of Classical Foundation and Foundation on Air Gap – Crawl Space. In: Environmental Engineering and Computer Application : proceedings of the 2014 International Conference on Environmental Engineering and Computer Application (ICEECA 2014) : Hong Kong, 25-26 December 2014. London: CRC Press, 2015. s. 15-18. ISBN 978-1-138-02807-4. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK a Šárka KORBELOVÁ. Long term accumulation storages and their structure. In: International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. s. nestánkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Jiří TESLÍK a Jiří LABUDEK. Fire resistance of construction system based on natural materials segments. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 141-146. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Naďa ZDRAŽILOVÁ, Vladan PANOVEC a Veronika KUČERIKOVÁ. Possibilities of improving the thermal insulation properties of windows. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 227-234. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Magdaléna KUBEČKOVÁ. Re-use of wooden beams in the new wooden house made of natural materilas. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 549-552. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Denisa DONOVÁ a Jiří WINKLER. Degradation of Airborne Sound Insulation of building Structures due to Built-in Installations. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 75-82. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie a Šárka KORBELOVÁ. Vliv vlhkosti na dřevostavbu z přírodních materiálů. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. 117-120. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
VACULÍKOVÁ, Hana, Denisa DONOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Analýza vlivu stínění okolní zástavby a stínících prvků na měrnou roční potřebu tepla na vytápění rodinného domu v pasivním standardu. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. 133-136. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
DONOVÁ, Denisa a Hana VACULÍKOVÁ. Tepelně-technické parametry špatně řešených kritických stavebních detailů. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. 157-162. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
KORBELOVÁ, Šárka, Lucie KUČEROVÁ, Radim TRAJKOV a Barbora VALOVÁ. Vyhodnocení měření ve vzduchové mezeře při založení dřevostavby nad vzduchovou mezerou. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. 221-224. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Martina VODIČKOVÁ. Vzduchotěsnost a akustické parametry „superadobe“ objektu z nepálené hlíny. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. 97-100. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika a Denisa DONOVÁ. Poruchy fasád po dodatečném zateplení a jejich sanace. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. nestrankovano. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
VODIČKOVÁ, Martina a Veronika ŠÍPKOVÁ. Šíření škodlivin ve vzduchu v uzavřené místnosti a jejich odvětrání. In: Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie : Štrbské pleso, 8.-9. december 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. s. nestránkováno. ISBN 978-80-89216-85-7. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Kristýna KUTILOVÁ. The Assessment of Reaction to Fire of Crushed Straw. In: enviBUILD 2015 : International Conference Buildings and Environment 2015 : 15th ‐ 16th October 2015, University Library, Ventúrska 11, Bratislava, Slovakia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2015. s. 50-58. ISBN 978-80-227-4469-0. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. The Influence of Additional Insulation of Facades to Their Aesthetic Devaluation by Vegetation of Algae, Fungi and Cyanobacteria. In: enviBUILD 2015 : International Conference Buildings and Environment 2015 : 15th ‐ 16th October 2015, University Library, Ventúrska 11, Bratislava, Slovakia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2015. s. nestrankovano. ISBN 978-80-227-4469-0. [Detail]
VODIČKOVÁ, Martina, Veronika ŠÍPKOVÁ a Zdeněk JAROŇ. Movement of CO2 in the room. In: enviBUILD 2015 : International Conference Buildings and Environment 2015 : 15th ‐ 16th October 2015, University Library, Ventúrska 11, Bratislava, Slovakia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2015. s. nestránkováno. ISBN 978-80-227-4469-0. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina, Barbora HRUBÁ, Michal KRAUS a Darja KUBEČKOVÁ. The Analysis of the Influence of Boundary Conditions on the Energy Performance of Houses. In: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction : 24th - 27th June 2014, Ostrava, Czech Republic : conference book. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. nestrankovano. ISBN 978-80-248-3147-3. [Detail]
WINKLER, Jiří, Darja KUBEČKOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Pavel ORAVEC. Influence of electrical power lines on acoustic properties of partition constructions. In: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction : 24th - 27th June 2014, Ostrava, Czech Republic : conference book. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. nestrankovano. ISBN 978-80-248-3147-3. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Marek JAŠEK, Lucie MYNARZOVÁ a Markéta MALUCHOVÁ. Numerical Modelling of Historical Masonry Structures. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 182-187. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
PIESZKA, Daniel, Karel KUBEČKA a Ivan KOLOŠ. Post-Cracking Steel Fiber Reinforced Concrete Slabs with Subsoil Interaction. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 210-214. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
JAŠEK, Marek, Lucie MYNARZOVÁ, Jan HURTA a Jiří BROŽOVSKÝ. Development of green engineered cementitious composites. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 3-8. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
WINKLER, Jiří, Darja KUBEČKOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Pavel ORAVEC. Influence of electrical power lines on acoustic properties of partition constructions. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 323-328. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Static ensuring of sacral building of mining areas. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 379-384. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina, Barbora HRUBÁ, Michal KRAUS a Darja KUBEČKOVÁ. The Analysis of the Influence of Boundary Conditions on the Energy Performance of Houses. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 513-517. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Pavel ORAVEC a Jiří LABUDEK. Diagnostics and optimalization of airtightness in experimental wooden structures. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 540-544. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK a Šárka KORBELOVÁ. Comparison Thermal Conductivity and Cost of Materials Specified for Thermal Insulation of the Building's Facade. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 545-549. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Marcela HALÍŘOVÁ, Marie WOLFOVÁ, Radek FABIAN, Eva RYKALOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Diagnostics of Building Claddings and Design of Technical Solutions with Regards to Energy Performance. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 566-572. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Jana KUKUTSCHOVÁ a Veronika KUČERIKOVÁ. Context of the Growth of Microorganism on the External Composite Systems of Claddings of Panel Buildings. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 610-614. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Darja KUBEČKOVÁ, Hana BAROŠOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. The biotic attack on frontage. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 615-620. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
FRIDRICH, Jan a Karel KUBEČKA. Bim Management: The Use of GDL Language for Effective Work in BIM. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 865-869. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
BILANIČ, Miroslav, Karel KUBEČKA a Pavel VLČEK. Application of risk analysis for building evaluation. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 879-882. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ a Daniel PIESZKA. Risk Analysis - an Alternative Method in Forensic Sciences. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 751-755. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ, Jiří LABUDEK a Barbora VALOVÁ. Settlement of Crushed Straw. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 1204-1207. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Marek JAŠEK. The Issue of Including the Influence of Thermal Bonds in the Passive House. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 121-124. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Michal KRAUS a Darja KUBEČKOVÁ. Analysis of the Degradation of External Plasters in the Buildings with ETICS. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 15-18. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Pavel ORAVEC a Zdeněk PEŘINA. The windows in the modular structure - air tightness and quality of installation diagnostics. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 187-190. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
WOLFOVÁ, Marie, Boris PLŠEK a Zdeněk PEŘINA. The Verification of Range of Chemical Grouting of Wet Masonry by Theoretical Modeling and by Using Infrared Camera. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 195-199. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
KRAUS, Michal, Kateřina KUBENKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. The Evaluation of Non-Renewable Primary Energy as Part of Energy Performance Certificates. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 226-229. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana, Eva RYKALOVÁ a Radek FABIAN. Comparison of the impact of the ventilation ducts on thermal properties of the exterior walls. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 241-244. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina, Marek JAŠEK a Vladan PANOVEC. Research of the Temperature Field Process in the Soil for a Home - Founded on a Foam Glass Granulate. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 257-260. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ, Lucie KUČEROVÁ, Jiří WINKLER a Darja KUBEČKOVÁ. The Presence of Microscopic Algae and Funguses on the Facades of Buildings Equipped with Thermal Insulation Composite System (ETICS). In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 261-264. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Analysis of the Building Materials in the Energy Efficient Buildings. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 3-6. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Iveta SKOTNICOVÁ, Denisa DONOVÁ a Jiří WINKLER. Comparison of Acoustic Properties of the Peripheral Walls of Energy Efficient Buildings - Natural and Artificial Materials. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 436-439. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Eva RYKALOVÁ, Zdeněk PEŘINA a Marie WOLFOVÁ. Application of Multi-Criteria Optimization for Selection of Building Materials for New Buildings. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 47-50. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Jiří TESLÍK, Martina VODIČKOVÁ a Petr WALDSTEIN. Settlement of cellulose insulation. In: Advanced Materials Research. Volume 860-863. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 1204-1207. ISBN 978-3-03785-972-8. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Airtightness and Acoustic Properties of Family House from Straw. In: Advanced Materials Research. Volume 860-863. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 1215-1218. ISBN 978-3-03785-972-8. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja. Microorganism on the fasades of residential panel housing. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 421-424. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Hana VACULÍKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ a Veronika SOJKOVÁ. Risk analysis of asbestos structures and their impact on the internal environment of buildings. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 431-434. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Eva RYKALOVÁ. Use of Multi-Criteria Optimization for Selection of Building Materials for Reconstruction. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 474-478. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK a Darja KUBEČKOVÁ. Assessment and damage for building structures risk analysis methods. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 535-538. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ a Daniel PIESZKA. Utilization of Risk Analysis Methods in Decision-Making Process on Fitness of Rehabilitation. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 568-571. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
JAŠEK, Marek, Jan ČESELSKÝ, Pavel VLČEK, Marcela ČERNÍKOVÁ a Eva BERÁNKOVÁ. Aplication of BIM process by the evaluation of building energy sustainability. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 7-10. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. The Influence of Construction Fillings of Building on Airtightness. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2014. s. 166-169. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
MEC, Pavel, Tereza MURÍNOVÁ a Karel KUBEČKA. Possibilities of Thermal Analysis for the Evaluation of Construction Materials. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Enfield, New Hampshire: Trans Tech Publications, 2014. s. 425-430. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Silvie DOBIÁŠOVÁ, Jan FRIDRICH a Milan NIČ. Instruments for risk analysis as an alternative decision-making method in the forensic sciences. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Enfield, New Hampshire: Trans Tech Publications, 2014. s. 556-559. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
KONEČNÝ, Petr, Václav VESELÝ, Petr LEHNER, Daniel PIESZKA a Libor ŽÍDEK. Investigation of selected physical parameters of cementitious composite during sequential fracture test. In: Advanced Materials Research. Volume 969. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2014. s. 228-233. ISBN 978-3-03835-147-4. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Marek JAŠEK, Lucie MYNARZOVÁ a Markéta MALUCHOVÁ. Modeling of Strengthening of Masonry Pillars with Carbon Fabric. In: Advanced Materials Research. Volume 969. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2014. s. 253-258. ISBN 978-3-03835-147-4. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie, Marcela ČERNÍKOVÁ a Barbora HRUBÁ. Thermal Technical Assessment of Selected Constructions of Wooden Houses. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 470. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 988-991. ISBN 978-3-03785-961-2. [Detail]
KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Diagnostics of Current Developments in the Field of Building Airtightness. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 501-504. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 2227-2230. ISBN 978-3-03835-005-7. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Sizing the Thickness of the Coated Insulation against Methane Leakage Coming out of Bedrock. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 501-504. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 2327-2330. ISBN 978-3-03835-005-7. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Petra TYMOVÁ a Martina PEŘINKOVÁ. Sustainable Construction in the Conservation Area. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 132-136. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
WOLFOVÁ, Marie, Hana ŠEVČÍKOVÁ, Eva RYKALOVÁ a Radek FABIAN. Signs of totalitarian system in architecture of socialist realism. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 72-75. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Analysis of the Causes of Inadequate Building Airtighntess. In: CER Comparative European Research 2014 : proceedings, research track of the 2nd Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries : October 27-31, 2014, London. London: Sciemcee Publishing, 2014. s. 65-68. ISBN 978-0-9928772-2-4. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Marcela ČERNÍKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ a Vladan PANOVEC. The modular construction - energy balance and airtightness. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 36-39. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Pavel ORAVEC a Zdeněk PEŘINA. The Windows in the Modular Structure - Air Tightness and Quality of Installation Diagnostics. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. Nestrankovano. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie a Radim TRAJKOV. The Issue of Wooden Buildings Made of NaturalBuilding Materials. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestrankovano. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika, Denisa DONOVÁ, Lucie KUČEROVÁ, Jiří WINKLER a Darja KUBEČKOVÁ. The Presence of Microscopic Algae and Funguses on the Facades of Buildings Equipped with Thermal Insulation Composite System (ETICS). In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestrankovano. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ, Jiří LABUDEK a Barbora VALOVÁ. Settlement of Crushed Straw. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestrankovano. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Libor ŽÍDEK, Petra DONÉ a Šárka KORBELOVÁ. Preparation and measurement procedure rate of aggregates compaction in relation to the long-term accumulation of heat. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestránkováno. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Iveta SKOTNICOVÁ, Denisa DONOVÁ a Jiří WINKLER. Comparison of Acoustic Properties of the Peripheral Walls of Energy Efficient Buildings - Natural and Artificial Materials. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestránkováno. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
KORBELOVÁ, Šárka, Jaroslav SOLAŘ, Veronika ŠÍPKOVÁ a Martina VODIČKOVÁ. Thermal and technical Evaluation of Details of Wooden Buildings which are Established over an Air Gap. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestránkováno. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Libor ŽÍDEK, Petra DONÉ a Šárka KORBELOVÁ. Preparation and measurement procedure rate of aggregates compaction in relation to the long-term accumulation of heat. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. nestránkováno. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
VLČEK, Pavel, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Karel KUBEČKA. Methods of education support of students at technical universities. In: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation : Seville (Spain), 17-19 November 2014 : publications. Valencia: IATED Academy, 2014. s. 365-368. ISBN 978-84-617-2484-0. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Marek JAŠEK, Pavel VLČEK a Petr WALDSTEIN. Research project Innovation of study programs and enhancement of interdisciplionary cooperation in teh filed of design and fire safety of buildings. In: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation : Seville (Spain), 17-19 November 2014 : publications. Valencia: IATED Academy, 2014. s. 678-681. ISBN 978-84-617-2484-0. [Detail]
KRAUS, Michal. The Possibilities of Applications of Statistical Methods in Civil Engineering. In: MMK 2014 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : ročník V : 15.-19. prosicnce 2014, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 3766-3771. ISBN 978-80-87952-07-8. [Detail]
JAŠEK, Marek, Lucie MYNARZOVÁ, Jan HURTA a Jiří BROŽOVSKÝ. Numerical investigation of the masonry column reinforced by the helical reinforcement. In: Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013 : selected, peer reviewed papers from the conference ... : November 14-15, 2013, Prague, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 225-228. ISBN 978-3-03835-083-5. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Jaroslav SOLAŘ, Blahoslav MARŠÁLEK, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Filip ČMIEL a Radek FABIAN. OBSERVATION OF BIOLOGICAL PESTS ON BUILDING FACADES BY THERMOCAMERA. In: Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013 : selected, peer reviewed papers from the conference ... : November 14-15, 2013, Prague, Czech Republic. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2014. s. 183-186. ISBN 978-3-03835-083-5. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Jaroslav SOLAŘ, Filip ČMIEL a Radek FABIAN. The Elimination of Reflected Radiation in an Infrared Thermographic Measurement in the Exterior. In: Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013 : selected, peer reviewed papers from the conference ... : November 14-15, 2013, Prague, Czech Republic. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2014. s. 187-190. ISBN 978-3-03835-083-5. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Boris PLŠEK a Marie WOLFOVÁ. Verification of Range of Chemical Grouting of Mansonry by Non-Destructive Method Using Infrared Thermography. In: Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013 : selected, peer reviewed papers from the conference ... : November 14-15, 2013, Prague, Czech Republic. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2014. s. 191-194. ISBN 978-3-03835-083-5. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří a Marek JAŠEK. Numerical Modelling of a Strengthened Masonry Arch. In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Computational Structures Technology : Naples, Italy 2-5 September 2014. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2014. s. nestrankovano. ISBN 978-1-905088-61-4. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Pavel VLČEK a Karel KUBEČKA. ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE DESIGN OF BUILDINGS. In: SGEM 2014 : 14th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume III, Environmental economics ... : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 135-142. ISBN 978-619-7105-19-3. [Detail]
VLČEK, Pavel, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Karel KUBEČKA. Methods and tools in teaching of students in geoscience. In: SGEM 2014 : 14th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume III, Environmental economics ... : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 655-662. ISBN 978-619-7105-19-3. [Detail]
ZDRAŽILOVÁ, Naďa, Jiří WINKLER a Iveta SKOTNICOVÁ. Acoustic properties of light - weight ecological building envelope based on straw. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 11-18. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Marcela ČERNÍKOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. THE ISSUE OF BUILDING ENVELOPE OF MODULAR STRUCTURES. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 387-392. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Veronika KUČERIKOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Thermal analysis of performance of the building envelope. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 401-408. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
KRAUS, Michal, Kateřina KUBENKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. The Energy Diagnostics of Current Trend in the Construction of the Single-Family Residential Buildings. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 691-698. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
DONOVÁ, Denisa, Veronika KUČERIKOVÁ a Lenka MICHNOVÁ. Vliv odvětrávané fasády na průběh teplot v obvodové konstrukci. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. s. 143-148. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie a Petr KUREČKA. Economic and Thermal Technical comparison of Prefabricated Panel Systems. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. s. 171-174. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Jiří LABUDEK a Šárka KORBELOVÁ. Zásobníky pro dlouhodobou akumulaci tepla a jejich struktura. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. s. 175-180. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Jiří WINKLER, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. AKUSTICKÉ VLASTNOSTI A VZDCHOTĚSNOST HLINĚNÉ STAVBY V SYSTÉMU SUPERADOBE. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. s. 67-72. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
CIGLER, Otakar, Karel KUBEČKA a Petr WALDSTEIN. Quality control and testing of CIPP liners. In: Workshop "The EU Framework Programmes - Our Future" : 6.-8. února 2014 : sborník abstraktů : Hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 1549-1552. ISBN 978-80-248-3415-3. [Detail]
CIGLER, Otakar, Karel KUBEČKA a Petr WALDSTEIN. Quality Assurance of CIPP Liners According EN ISO 11296-4. In: Workshop "The EU Framework Programmes - Our Future" : 6.-8. února 2014 : sborník abstraktů : Hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 1549-1552. ISBN 978-80-248-3415-3. [Detail]
CIGLER, Otakar, Petr WALDSTEIN a Karel KUBEČKA. Inter laboratory comparison of testing procedure of CIPP liners according EN ISO 11296-4. In: Workshop "The EU Framework Programmes - Our Future" : 6.-8. února 2014 : sborník abstraktů : Hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 1549-1552. ISBN 978-80-248-3415-3. [Detail]
KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Airtightness of Energy Efficient Buildings. In: 1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013) : 18th-19th March 2013, Singapore. Singapore: Global Science and Technology Forum, 2013. s. 29-35. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KRAUS, Michal, Barbora HRUBÁ, Jiří WINKLER a Darja KUBEČKOVÁ. Participace Ph.D. studentů ve vědě a výzkumu. In: 37. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemního stavitelství Ostrava 2013 : téma: "Nejnovější poznatky v oboru pozemního stavitelství" : Ostrava 3.-6. září 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 29-32. ISBN 978-80-248-3127-5. [Detail]
TESLÍK, Jiří a Eva RYKALOVÁ. Vzduchová neprůzvučnost obvodové stěny z přírodních materiálů. In: 37. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemního stavitelství Ostrava 2013 : téma: "Nejnovější poznatky v oboru pozemního stavitelství" : Ostrava 3.-6. září 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 87-90. ISBN 978-80-248-3127-5. [Detail]
KONEČNÝ, Petr, Jiří TESLÍK a Michal HAMALA. Mechanical and physical properties of straw bales. In: Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2013. s. 250-253. ISBN 978-80-214-4505-5. [Detail]
KOZÁKOVÁ, Markéta a Darja KUBEČKOVÁ. Defining the size of changes in heat loss changes in the shape of the size. In: Advanced Materials Research. Volume 622. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 1591-1595. ISBN 978-3-03785-563-8. [Detail]
KOZÁKOVÁ, Markéta a Darja KUBEČKOVÁ. Comparison of Heat Losses for Different Shapes and Size Volumes. In: Advanced Materials Research. Volume 622. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 1601-1605. ISBN 978-3-03785-563-8. [Detail]
FABIAN, Radek, Filip ČMIEL, Zdeněk JAROŇ a Markéta KOZÁKOVÁ. Experimental measurements of the selected properties of AeroTherm. In: Advanced Materials Research. Volume 652-654. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 1169-1172. ISBN 978-3-03785-620-8. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva. Analysis of glass elements fasted into the steel frame. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 351-352. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 208-212. ISBN 978-3-03785-774-8. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Vlastimil MATĚJKA, Michal KRAUS, Markéta ČERNÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Libor ŽÍDEK. Biotic Attack in Claddings of Prefabricated Buildings. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 372. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 189-194. ISBN 978-3-03785-797-7. [Detail]
KRAUS, Michal, Markéta ČERNÁ, Barbora HRUBÁ, Barbora SOUČKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. Influence of Building Materials on Building Airtightness. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 372. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 195-198. ISBN 978-3-03785-797-7. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Jana KUKUTSCHOVÁ, Michal KRAUS, Libor ŽÍDEK a Vlastimil MATĚJKA. Biotic attack in claddings of prefabricated buildings. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 372. Enfield, New Hampshire: Trans Tech Publications, 2013. s. 189-194. ISBN 978-3-03785-797-7. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja a Markéta ČERNÁ. System defects of external claddings for residential housing implemented in the area affected by industrial activities. In: CESB 13 Prague : Central Europe towards Sustainable Building 2013 : sustainable building and refurbishment for next generations : [26th-28th June 2013 : complete edition (printed with extended electronic)]. Praha: Grada Publishing, 2013. s. 1-10. ISBN 978-80-247-5018-7. [Detail]
VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Darja KUBEČKOVÁ a Hana VACULÍKOVÁ. Defects of insulation systems and their negative effect on the accumulation and energy saving. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 143-146. ISBN 978-3-03785-596-6. [Detail]
KRAUS, Michal a Filip KONEČNÝ. The Evaluation of nearly Zero Energy Buildings in the Czech Republic. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 15-18. ISBN 978-3-03785-596-6. [Detail]
LABUDEK, Jiří a Pavel ORAVEC. Energy Solar Wall in Low-Energy Apartment House. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 155-158. ISBN 978-3-03785-596-6. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Michal HAMALA. Acoustic Qualities of a Composite Timber - Concrete Ceiling Construction. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 273-276. ISBN 978-80-214-4600-7. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva a Radek FABIAN. Analysis of the behavior of glass claddings. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 41-44. ISBN 978-3-03785-596-6. [Detail]
FABIAN, Radek, Markéta KOZÁKOVÁ, Filip ČMIEL a Eva RYKALOVÁ. EFFECT OF THE GEOMETRIC SOLUTION OF CLADDING ON THE QUALITYOF THE INDOOR MICROCLIMATE. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 65-68. ISBN 978-3-03785-596-6. [Detail]
KRAUS, Michal. Modularita v energeticko efektivní výstavbě. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. neuvedeno. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Barbora HRUBÁ, Martina VODIČKOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Technical Evaluation of Leaks Envelope Building with Timber Frame and Straw Thermal Insulation. In: PROCEEDINGS OF THE 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIAL SCIENCE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (MSEE 2013). Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2013. s. 432-435. ISBN 978-1-60595-125-6. [Detail]
LABUDEK, Jiří, Jiří TESLÍK, Martina VODIČKOVÁ a Petr WALDSTEIN. Heat Insulating Parameters of Cellulose-straw Insulation. In: PROCEEDINGS OF THE 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIAL SCIENCE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (MSEE 2013). Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2013. s. 436-438. ISBN 978-1-60595-125-6. [Detail]
KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ a Jan ČESELSKÝ. Alternative procedure for determining the value of coefficient k6 comparative when using the method of valuation of buildings. In: Proceedings of the 10th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2013 : 29th - 30th August, Valašské Meziříčí, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 88-96. ISBN 978-80-248-3096-4. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Marek JAŠEK, Oldřich SUCHARDA a David MIKOLÁŠEK. Numerical Modeling and Experimental Investigation of Masonry Columns. In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing : [Cagliari, Sardinia, Italy, 3-6 September 2013]. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2013. s. 1-9. ISBN 978-1-905088-57-7. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja. Diagnostic an Integral Part of the Redevelopment of Prefabricated External Cladding of Buildings. In: Proceedings of the Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields 2012. Žilina: Thomson, 2013. s. 1818-1822. ISBN 978-80-554-0606-0. [Detail]
KRAUS, Michal, Lucie KUČEROVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. Posouzení obálky objektu z hlediska nákladově optimální úrovně. In: Progress 2013 : teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. neuvedeno. ISBN 978-80-248-2972-2. [Detail]
DRUSA, Marian, David LAMICH, Jozef VLČEK, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Miroslava BENDOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ, David KRČMAR a Martin BEDNARIK. VERIFICATION OF THE RESULTS OF THE GEOTECHNICAL MONITORING USING, FINITE ELEMENT METHOD. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 533-540. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
DRUSA, Marian, David LAMICH, Jozef VLCEK, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Ladislav KAIS, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Miroslava BENDOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ, David KRČMAR a Martin BEDNARIK. DESIGN LIMITS OF REINFORCED SOIL STRUCTURES IN DIFFICULT GEOLOGICAL CONDITIONS. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 71-78. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
PEŇÁZ, Tomáš, David VOJTEK, Silvie HEVIÁNKOVÁ, Miroslav KYNCL, Miloš DURAJ, Işik YǏLMAZ, Marian MARSCHALKO, Marian DRUSA, Orlando ARENCIBIA MONTERO a Karel KUBEČKA. Determination of Service Areas Based on Vector Network Model Roadways. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 693-700. ISBN 978-954-91818-9-0. [Detail]
FRIDRICH, Jan, Karel KUBEČKA, Pavel VLČEK, Milan NIČ, Martina VODIČKOVÁ a Hana VACULÍKOVÁ. BIM A JEHO IMPLEMENTACE V OBLASTI POŽÁRNÍHO RIZIKA. In: STRUCTURA stavební trendy 2013 : ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost : 3. ročník mezinárodní stavební konference : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 7.11.-8.11.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 55-61. ISBN 978-80-248-3236-4. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Marek JAŠEK a Markéta MALUCHOVÁ. Modeling of Strengthening of Masonry Pillars with Carbon Fabric. In: Structural and Physical Aspects of Civil Engineering : 2nd international conference : conference proceedings : November 27-29, 2013, High Tatras, Štrbské Pleso, SR. Košice: Technická univerzita Košice, 2013. s. 1-8. ISBN 978-80-553-1488-4. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Vladan PANOVEC, Marcela ČERNÍKOVÁ, Lucie KUČEROVÁ a Lubomír MARTINÍK. Vliv tepelných mostů u modulárních staveb na jejich vnitřní prostředí a energetickou náročnost. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 269-272. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. The Influence of Construction Fillings of Building on Airtightness. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 302-305. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
MICHNOVÁ, Lenka, Barbora HRUBÁ a Marcela ČERNÍKOVÁ. The effect of air condition on reduction of CO2 concentration in buildings for family housing. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 318-323. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Air-tightness and acoustic properties of SuperAdobe clay - house. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 434-437. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Hana VACULÍKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ a Veronika SOJKOVÁ. Risk analysis of asbestos structures and their impact on the internal environment of buildings. In: enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013. s. 517-520. ISBN 978-80-227-4070-8. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Karel KUBEČKA, Tomáš PEŇÁZ, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Marián DRUSA, Miroslava BENDOVÁ a Miloš DURAJ. THE RELATION OF THE SURFACE GEOLOGICAL STRUCTURE AND FLOODPLAINS AS IMPORTANT CRITERION FOR FOUNDATION ENGINEERING. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 331-338. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUBEČKA, Karel, Darja KUBEČKOVÁ, Tomáš PEŇÁZ, Marian MARSCHALKO, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Marián DRUSA, Miroslava BENDOVÁ a Miloš DURAJ. THE ROLE OF ENGINEERING-GEOLOGICAL ZONES IN FOUNDATION ENGINEERING. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. s. 339-346. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HRUBÁ, Barbora, Marcela ČERNÍKOVÁ, Lucie KUČEROVÁ a Lubomír MARTINÍK. The Importance of a Fan Location in the Front Door in Measuring of the Air Permeability by the Blower Door Test. In: Buildings and Environment 2012 : digital proceedings : October 25th-26th 2012, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 159-162. ISBN 978-80-214-4505-5. [Detail]
VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Darja KUBEČKOVÁ a Hana VACULÍKOVÁ. Defects of insulation systems and their negative effect on the accumulation and energy saving. In: Buildings and Environment 2012 : digital proceedings : October 25th-26th 2012, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 203-206. ISBN 978-80-214-4505-5. [Detail]
KRAUS, Michal a Filip KONEČNÝ. The Evaluation of nearly Zero Energy Buildings in the Czech Republic. In: Buildings and Environment 2012 : digital proceedings : October 25th-26th 2012, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 25-28. ISBN 978-80-214-4505-5. [Detail]
KONEČNÝ, Petr, Jiří TESLÍK a Michal HAMALA. Mechanicko-fyzikální vlastnosti slaměných balíků. In: Buildings and Environment 2012 : digital proceedings : October 25th-26th 2012, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 317-320. ISBN 978-80-214-4505-5. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva a Radek FABIAN. Analysis of the behavior of glass claddings. In: Buildings and Environment 2012 : digital proceedings : October 25th-26th 2012, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 49-55. ISBN 978-80-214-4600-7. [Detail]
FABIAN, Radek, Markéta ČERNÁ, Filip ČMIEL a Eva RYKALOVÁ. Effect of the Geometric Solution of Cladding on the Quality of the Indoor Microclimate. In: Buildings and Environment 2012 : digital proceedings : October 25th-26th 2012, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 96-105. ISBN 978-80-214-4600-7. [Detail]
LABUDEK, Jiří a Pavel ORAVEC. Energy Solar Wall in Low-Energy Apartment House. In: EnviBUILD 2012 : selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the Building Performance Simulation Conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2012. s. 219-222. ISBN 978-3-03785-596-6. [Detail]
KRAUS, Michal. Technologie variantního provedení konstrukce obvodového pláště. In: Juniorstav 2012 : 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-16. ISBN 978-80-214-4393-8. [Detail]
HRUBÁ, Barbora. KOMPARATIVNÍ MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY PASIVNÍHO DOMU. In: Juniorstav 2012 : 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-214-4393-8. [Detail]
KONEČNÝ, Filip, Michal KRAUS a Darja KUBEČKOVÁ. Exploratory Input Data Analysis. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 8. ročník : 19.4.2012 : [CD s recenzovanými příspěvky]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. s. 80-92. ISBN 978-80-7454-138-4. [Detail]
KONEČNÝ, Petr, Jiří TESLÍK a Michal HAMALA. Příprava zkoušek deformačních charakteristik slaměných balíků. In: Modelování v mechanice 2012 : [mezinárodní konference]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-248-2694-3. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja a Karel KUBEČKA. Renovation and maintenace of buildings, industrial cities-new alternative methods of assesment of defects and failure. In: Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction : Suistainable Building Industry of the Future : September 24-27, 2012, Czestochowa, Poland. Volume 1. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012. s. 167-174. ISBN 978-83-63500-06-1. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Marek JAŠEK a David MIKOLÁŠEK. Numerical Modelling of Reinforced Masonry Arches. In: Proceedings of the Eighth International Conference on Engineering Computational Technology : [Dubrovnik, Croatia, 4-7 September 2012]. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2012. s. neuvedeno. ISBN 978-1-905088-55-3. [Detail]
KRAUS, Michal, Darja KUBEČKOVÁ a Filip KONEČNÝ. Trends in Airtightness of the Building Envelope. In: QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů : 14.-18. května 2012, Hradec Králové, Česká republika. Vol. II. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 1054-1060. ISBN 978-80-905243-0-9. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie a Marcela ČERNÍKOVÁ. POSOUZENÍ KVALITY PROVEDENÍ DETAILU STROPNÍ KONSTRUKCE. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 149-154. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
KUČEROVÁ, Lucie a Marcela ČERNÍKOVÁ. POSOUZENÍ KVALITY PROVEDENÍ DETAILU STROPNÍ KONSTRUKCE. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 149-154. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
ČERNÁ, Markéta a Darja KUBEČKOVÁ. Význam změn tvarů objektu na tepelných ztrátách objektu individuální výstavby. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 288-293. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Energetická a finanční náročnost budovy s nízkou spotřebou energie. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 45-46. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Michal HAMALA. EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ SPŘAŽENÉ DŘEVOBETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 52-57. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
MICHNOVÁ, Lenka, Marcela ČERNÍKOVÁ, Barbora HRUBÁ a Lubomír MARTINÍK. MIKROKLIMA PASIVNÍ DŘEVOSTAVBY V ZÁVISLOSTI NA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 74-79. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
KONEČNÝ, Petr, Jiří TESLÍK a Michal HAMALA. Load deformation diagram of straw bales. In: Udržitelnost kulturního dědictví ve vědě a výuce : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře : setkání kateder a ústavů stavební mechaniky ČR a SR : Telč, 13. září 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05135-1. [Detail]
VLČEK, Pavel, Pavel ORAVEC a Karel KUBEČKA. Využití výsledků vědy a výzkumu při hodnocení staveb a konstrukcí v rámci činnosti znaleckého ústavu FAST VŠB TU Ostrava. In: Zborník príspevkov z 5. konferencie súdnych znalcov 2012 : 15.-16.jún 2012, Bratislava. Bratislava: Mabag, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-89113-93-4. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). In: Applied Mechanics and Materials. Volume 137. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2011. s. 95-99. ISBN 978-3-03785-291-0. [Detail]
HAMALA, Michal a Markéta KOZÁKOVÁ. Masonry buildings saved of the steel pre-stressed cables; problem analysis of the steel anchor location. In: Application of modern diagnostic method in Civil Engineering. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2011. s. 159-172. ISBN 978-80-7231-787-5. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Zdeněk GALDA. Application of modern diagnostic method in Civil Engineering. In: Application of modern diagnostic method in Civil Engineering. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2011. s. 217-224. ISBN 978-80-7231-787-5. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Karel ZEMAN, Jiří LABUDEK a Pavel ORAVEC. Zjišťování tepelně izolačních vlastností izolačních dvojskel. In: Sborník k závěrečné konferenci projektu"Přeshraniční spolupráce vysolých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů". Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 94-99. ISBN 978-80-248-2422-2. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Aleš STUDENT, Kateřina RIEDLOVÁ a Martin NÁHLOVSKÝ. Okruh báňské dráhy - postindustrální dědictví. In: Structura 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 84-89. ISBN 978-80-248-2521-2. [Detail]
HAMALA, Michal. Questions location of the steel clamp by strapping wall prestressed wire ropes. In: Young Scientist 2010: 2nd PhD Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice: Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, 2010. s. 81-96. ISBN 978-80-553-0391-8. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Pavel ORAVEC. Vzduchotěsnost dřevostavby v Bruzovicích. In: Drevostavby. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2010. s. 59-62. ISBN 978-80-970171-2-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Education, science and research, innovation; Past and Future of Panel Block Construction. In: ICERI 2010. Madrid, Španělsko: ICERI, 2010. s. 26-35. ISBN 978-84-614-2438-2. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Pavel ORAVEC. Sanace a konverze budov industriálních ploch, stavebně technický průzkum. In: Kulturní památky a opuštěné objekty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 68-74. ISBN 978-80-248-2224-2. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Adam KUCHARCZYK a Kamil PAWLIK. Monitoring warunków cieplno-wilgotnósciowych w obiektach zabytkowych. In: Nowoczesne Materialy Kompozytowe. Opole: Katedra Inzynierii Materialow Budowlanych, 2010. s. 61-65. ISBN 978-83-923680-0-7. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Zdeněk PEŘINA a Andrzej MARYNOWICZ. Tepelně technické hodnocení a diagnostika kritických detailů stavebních konstrukcí. In: Nowoczesne materialy kompozytowe. Opole: Katedra inzynierii materialow budowlanych, 2010. s. 79-84. ISBN 978-83-923680-0-7. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Stavebně energetická koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel. In: 12th International Scientific Conference. Brno: Brno, 2009. s. 83-87. ISBN 978-80-7204-629-4. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Stavebně energetická koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel. In: 12th International Scientific Conference. Brno: VUT Brno, 2009. s. 83-87. ISBN 978-80-7204-629-4. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Zdeněk GALDA. Project of Buildings´s Renovation (not only) on the Ostrava Industrial Areas. In: 2nd International Week ESTIG 2009. Beja: Instituto Politécnico de Beja, 2009. s. 1-11. [Detail]
HAMALA, Michal a Pavel VLČEK. Model stěny se stahovaným základovým pasem. In: 33. Vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb. Bratislava: STU Bratislava, 2009. s. 24-29. ISBN 978-80-227-3182-9. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk a Vladimír TICHOMIROV. Současné limity technicky korektního návrhu průmyslových střech. In: 33. vedecka konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb. Bratislava: Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2009. s. 34-37. ISBN 978-80-227-3182-9. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Problematika vlhkosti dřevostaveb a konstrukčních prvků na bázi dřeva. In: Drevostavba. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2009. s. 111-117. ISBN 978-80-970171-0-1. [Detail]
MATERNA, Alois, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ a Antonín LOKAJ. Využití dřeva ve světě a ČR. In: Drevostavby. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2009. s. 118-126. ISBN 978-80-970171-0-1. [Detail]
VLČEK, Pavel, Renata ĆMIELOVÁ a Marek JAŠEK. Návrh dřevostavby, projekt a skutečnost. In: Drevostavby. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2009. s. 179-184. ISBN 978-80-970171-0-1. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela a Pavel ORAVEC. Akustické vlastnosti referenční dřevostavby. In: Dřevostavby 2009. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 157-162. ISBN 978-80-970171-0-1. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Vlhkostní problematika krokví a pozednic u dřevěných krovů. In: Dřevostavby a konstrukce na bázi dřeva. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2009. s. 31-34. ISBN 978-80-248-2096-5. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Marek JAŠEK. Efficiency of various approaches used in the installation of doors and windows. In: Mladý vedec 2009. Košice: Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, 2009. s. 42-42. ISBN 978-80-553-0176-1. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Aleš LOKAJ. Posuzování únosnosti stávajících zděných konstrukcí pravděpodobnostní metodou SBRA. In: Spolehlivost konstrukcí : k nové generaci norem odpovídajících netradičnímu pravděpodobnostnímu pojetí posudku spolehlivosti SBRA : sborník referátů jubilejní X. celostátní konference se zahraniční účastí : Praha, 20.-21.4.2009. Ostrava: Dům Techniky Ostrava, 2009. s. 75-78. ISBN 978-80-02-02132-2. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Vícekriteriální rozhodování a využití budov industriálních ploch s ohledem na novou stavebně energetickou koncepci, díl 1. In: Sympozjum Trwalosc Materialów i Konstrukcji. Opole: Politechnika Opolska, 2009. s. 11-16. ISBN 978-83-929942-1-3. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Vícekriteriální rozhodování a využití budov industriálních ploch s ohledem na novou stavebně energetickou koncepci, díl 2. In: Sympozjum Trwalosc Materialów i Konstrukcji. Opole: Politechnika Opolska, 2009. s. 17-24. ISBN 978-83-929942-1-3. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela, Pavel ORAVEC a Iveta SKOTNICOVÁ. Akustické hodnocení dřevěného trámového stropu bývalé úřednické kolonie na ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice. In: TRWAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI. Opole: Politechnika Opolska, 2009. s. 125-130. ISBN 978-83-929942-1-3. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Multicriteria decision making and use of buildings, industrial sites with a view to building a new energy plan - 1st part. In: Trvanlivost materiálů a konstrukcí. Opole: TU Opole, 2009. s. 11-17. ISBN 978-83-929942-1-3. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk a Vladimír TICHOMIROV. Životnost a spolehlivost plochých střech. In: XII. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti založení FAST VUT v Brně, sekce 2: Pozemní stavitelství a architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 159-162. ISBN 978-80-7204-629-4. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela. Půdní vestavba v městském domu z 50.let minulého století. In: Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: STU, 2009. s. 24-28. ISBN 978-80-227-3182-9. [Detail]
ČMIEL, Filip a Zdeněk PEŘINA. Vady pří výstavbě rodinného domu způsobené nedodržením technologie výstavby. In: 32. Medzinárodná konferencia katedier/ ústavov pozemných stavieb SR a ČR. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2008. s. 28-30. ISBN 978-80-553-0088-7. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela. Tepelně technická kritéria vybranýh příček. In: 32. Mezinárodná konferencia kateder/ústavov pozemních staveb SR a ČR. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2008. s. 32-38. ISBN 978-80-553-0088-7. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Sanace obvodových plášťů, diagnostika a návrh sanace, příklady řešení. In: 36. Mezinárodní konference Železniční pozemní stavby 2008. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. s. 15-29. ISBN 978-80-968847-8-0. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Programme Erasmus and Foreign students on the Faculty of Civil Engineering VŠB-TU Ostrava. In: INTED 2008. Valencie: INTED, 2008. s. 1-3. ISBN 978-84-612-0192-1. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Kateřina KUBENKOVÁ. Pre-project Preparation of Revitalization of Buildings Situated in Industrial Areas. In: International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists INTERTECH 2008. Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 2008. s. 12-16. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Kateřina KUBENKOVÁ. Pre-project Preparation of Revitalization of Buildings Situated in Industrial Areas. In: International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists INTERTECH 2008. Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, 2008. s. 12-16. ISBN 978-83-926896-0-7. [Detail]
BURŠOVÁ, Michaela a Pavel ORAVEC. Snižování hluku u náběhových a pojistných ventilů parních kotlů. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 51-51. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Michal HAMALA. Tepelně technická problematika svislého koutu stěn při jejich stažení ocelovými předpjatými lany. In: Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : 8.-10. apríl 2008, hotel Permon, Podbanské, Slovakia. Košice: Dom techniky Košice, 2008. s. 139-144. ISBN 978-80-232-0290-8. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Marek JAŠEK. Regenerace domu T 06B-BTS od projektu k realizaci. In: Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : 8.-10. apríl 2008, hotel Permon, Podbanské, Slovakia. Košice: Dom techniky Košice, 2008. s. 151-156. ISBN 978-80-232-0290-8. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina. Revitalizace objektů spadjících do kategorie kulturních památek. In: Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : 8.-10. apríl 2008, hotel Permon, Podbanské, Slovakia. Košice: Dom techniky Košice, 2008. s. 32-37. ISBN 978-80-232-0290-8. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Kateřina KUBENKOVÁ. RENOVATION OF THE BUILDINGS ON THE INDUSTRIAL AREAS. In: Proceedings of the 2008 World Sustainable Building Conference. Melbourne: ASN Events Pty, 2008. s. 194-199. ISBN 978-0-646-50372-1. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Building and energy concepts of regenerated buildings in areas with intensive industrial activities 1.2.3.1. In: Technical Sheets 2008. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. s. 85-86. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja a Kateřina KUBENKOVÁ. Building and energy building criteria of industrial seats 1.2.3.2. In: Technické listy 2006, Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. s. 85-86. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja a Kateřina KUBENKOVÁ. Stavebně energetická kritéria budov industriálních sídel 1.2.3.2. In: Technické listy 2006, Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. s. 85-86. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov industriálních sídel - podklady pro vypracování směrnice 1.2.3.1. In: Technické listy 2006, Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. s. 85-86. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov industriálních sídel - podklady pro vypracování směrnice 1.2.3.1. In: Technické listy 2008, Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. s. 85-86. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
KALOČOVÁ, Lucie, Alois MATERNA a Jiří BROŽOVSKÝ. Modelování zděných konstrukcí s přihlédnutím k vlivu neurčitostí ve vstupních datech. In: 6th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 181-182. ISBN 978-80-227-2732-7. [Detail]
GALDA, Zdeněk. Sanace stávajících objektů. In: Construmat 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 281-287. ISBN 978-80-248-1536-7. [Detail]
ORAVEC, Pavel. Apercepce rekonstrukce stavby na bázi dřeva. In: Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : 8.-10. apríl 2008, hotel Permon, Podbanské, Slovakia. Košice: Dom techniky Košice, 2007. s. 129-132. ISBN 978-80-232-0290-8. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří a Alois MATERNA. Constitutive Model for Two-Dimensional Modelling of Masonry. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2007. s. "nestránkováno". ISBN 978-1-905088-15-7. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Alois MATERNA a Ivan KOLOŠ. Contribution to non-linear constitutive modelling of masonry structures in 2D. In: Proceedings of the International Symposium ?Computational Civil Engineering 2007. Iasi, Romania: TU Iasi, Romania, 2007. s. 362-367. ISBN ISBN 978-80-248-1661. [Detail]
ORAVEC, Pavel. Building regeneration from acoustic points of view. In: Sustanaible Urban Areas : book of abstracts. Rotterdam: Delft University of Technology, 2007. s. 1-5. ISBN 978-90-812015-1-3. [Detail]
CIGÁNEK, Jindřich a Alois MATERNA. Safety aspects of Mine Liquidation. In: Symposium MPES. Bangkok: MPES, 2007. s. 156-159. ISBN 978-0-9784416-0-9. [Detail]
JAŠEK, Marek. Sanace trhliny balkónu panelového domu T 06 B. In: VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 165-168. ISBN 978-80-248-1661-6. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Stavebně energetická a provzní koncepce budov určených k rekonstrukcím nízkoenergetický standard. In: ABF Energetické projekty. Praha: Ministerstvo průmyslu ČR, 2006. s. 14-33. ISBN 80-86905-14-4. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Michal HAMALA. Model stěny s otvory s předpjatými základy a železobetonovými věnci. In: IDEAS 09 : Integrated Design of Advanced Structures : sborník rozšířených abstraktů, odborná konference. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 169-170. ISBN 978-80-248-2091-0. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Kristýna VAVRUŠOVÁ. Tepelné mosty. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 129-134. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Zděnek BALCAR. Vedlejší náklady na vytápění rodinného domku. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 149-154. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika, Vlasta DOLEŽALOVÁ a Kristýna VAVRUŠOVÁ. Tepelně technické posouzení plochých střech minulého století. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 75-80. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Ivan KOLOŠ a Alois MATERNA. Non-linear constitutive model for mortar. In: Konference Computational Civil Mechanics 2006. Iasi, Rumunsko: TU Iasi, Faculty of Civil Engineering, Rumunsko, 2006. s. 245-250. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Vědeckovýzkumná a pedagogická činnost Katedry pozemního stavitelství. In: Mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Brno: VUT FAST v Brně, 2006. s. 76-79. ISBN 80-214-3237-3. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území. In: Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 1-11. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Michaela KOZÁKOVÁ. Problematika transpozice hluku v administrativní budově bývalého dolu Odra. In: Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 112-116. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk a Filip ČMIEL. Termografie a její možnosti využití pro diagnostiku poruch. In: Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 112-118. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Zdeněk GALDA. Problematika chátrajících budov na plochách se zvýšenou průmyslovou činností. In: Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 29-41. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Statické zajištění kostela Slezské církve evangelické v Orlové. In: Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 341-346. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika. Analýza stěny při projevech účinků poddolování a při jejím stažení ocelovými předpjatými lany. In: Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 42-50. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
ČMIEL, Filip a Zdeněk PEŘINA. Vady způsobené neodborností při výstavbě rodinného domu. In: Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 77-85. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Komplexní stavebně energetická a technickoprovozní koncepce sanace budov. In: Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Košice: TU Košice, 2006. s. 113-119. ISBN 80-232-0259-6. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Studie řešení vad opláštění vybraných bytových domů v Ostravě z tepelně technického hlediska. In: Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Košice: TU Košice, 2006. s. 131-138. ISBN 80-232-0259-6. [Detail]
ORAVEC, Pavel. Akustické aspekty při realizacích střešních vestaveb. In: Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Košice: TU Košice, 2006. s. 139-142. ISBN 80-232-0259. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk a Filip ČMIEL. Termografie a její možnosti využití pro diagnostiku poruch. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 137-142. ISBN 80-248-1248-7. [Detail]
MATERNA, Alois, Jiří BROŽOVSKÝ a Petr KONEČNÝ. Příspěvek k analýze stavebních konstrukcí s uvážením náhodného charakteru vstupních veličin. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 193-198. ISBN 80-248-1248-7. [Detail]
ORAVEC, Pavel. Akustický rozbor dělících konstrukcí v regenerované budově industriálního sídla. In: Staticko-konstrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: TU Košice, 2006. s. 93-94. ISBN 80-8073-677-4. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Kateřina KUBENKOVÁ. Energetická bilance regenerované budovy. In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikalne problémy. Košice: Košice, 2006. s. 33-45. ISBN 80-8073-678-2. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Problematika tepelně technických vad obvodových konstrukcí bytových domů G 57 OS. In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: Technical University of Košice, 2006. s. 39-40. ISBN 80-8073-677-4. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta a Veronika JORDANOVÁ. Analýza vad opláštění bytových domů konstrukčních soustav typu P1. In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: TU Košice, 2006. s. 25-26. ISBN 80-8073-677-4-80-807. [Detail]
ORAVEC, Pavel. Diagnostika akustických vlastností příček v budově pro výukové účely. In: TRANSPOFAST. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2006. s. 182-186. ISBN 80-248-1156-1. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Alois MATERNA a Lenka LAUSOVÁ. Plasticity-Based Computational Model for Masonry. In: The Eight International Conference on Computationa. Stirlihgshire, Velká Británie: Civil Comp Press, 2006. s. 155-156. ISBN 1-905088-08-6. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Kateřina KUBENKOVÁ a Pavel ORAVEC. Interaction of Power Engineering and Living Enviroment in the Czech Republic. In: Topical Issues of Rational Use of Natural Resouces. St. Petersburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2006. s. 52-56. ISSN 0135-3500. [Detail]
GALDA, Zdeněk, Kateřina KUBENKOVÁ a Pavel ORAVEC. Interaction of power engineering and living enviroment in the Czech Republic. In: Topical Issues of Rational Use of Natural Resouces. St. Petersburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2006. s. 86-91. ISSN 0135-3500. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Acoustic requirements for constructions in central europe. In: Topical Issues of Rational Use of Natural Resouces. St. Petrsburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2006. s. 146-148. ISSN 0135-3500. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Acoustic Requirements for Constructions in Central Europe. In: Topical Issues of Rational Use of Natural Resouces. St. Petrsburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2006. s. 54-59. ISSN 0135-3500. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Sanace vlhkého zdiva. In: Trwalošč materialow i konstrukcji budowlanych. Opole: Uniwersytet opolski, 2006. s. 143-146. ISBN xx-xxx-xxxx-x. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja a Kateřina KUBENKOVÁ. Snižování energetické náročnosti budov. In: Trwalošč materialow i konstrukcji budowlanych. Opole: Uniwersytet opolski, 2006. s. 45-48. ISBN xx-xxx-xxxx-x. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Regenerated Brownfields, Residential Housing, and Sustainable Building Development. In: Urbanistični inštitut republike Slovenije. Ljubljana: Ljubljana, 2006. s. 136. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Zajištění zděných staveb proti vlivům technické seizmicity. In: Zděné a smíšené konstrukce 2006. Brno: VUT Brno, 2006. s. 119-125. ISBN 978-80-87158-10-4. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Vlhkostní problémy budov zapříčiněné změnou jejich užívání a v důsledku dodatečně provedených nevhodných stavebních úprav. In: Zděné objekty. Snižování energetické náročnosti, zlepšení užitných vlastností. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. s. 119-124. ISBN 80-239-7110-7. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Specifické případy nadměrné vlhkosti zdiva. In: Česká stavební společnost. Praha: Česká stavební společnost, 2006. s. 175-180. ISBN 80-02-01866-4. [Detail]
KASL, Libor, Alois MATERNA a Jiří BROŽOVSKÝ. Výzkum účinků technické seismicity na stavební konstrukce v Moravskoslezském kraji. In: 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Technická univerzita v Žilině, 2005. s. 99-104. ISBN 80-8070-382-5. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja a Karel KUBEČKA. Problematika mechanické odolnosti a stavility konstrukcí, tzv. "dvoulety" zejména ve vazbě na střešní nástavby. In: Betonářské dny. Praha: Česká betonářská společnost, 2005. s. 42-50. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Kateřina KUBENKOVÁ. Energetická analýza bytového domu v podhorském prostředí. In: Budova a energia 6. Košice: TU - Košice, 2005. s. 137-147. ISBN 80-8073-353-8. [Detail]
CIGÁNEK, Jindřich a Alois MATERNA. Modelling of the wire-reinforced concrete mixture. In: Budownictwo -Sympozjum Naukowo-Technicznego - Aktualne zagadnienia rozwoju technologii betonu. Opole: Politechnika Opolska, 2005. s. 83-90. ISSN 1429-1525. [Detail]
KASL, Libor, Jiří BROŽOVSKÝ a Alois MATERNA. Numerical analysis of administrative building affected by technical seismicity effects. In: Engineering Mechanics 2005. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. s. 149-150. ISBN 80-85918-93-5. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk. Vláknobetony. In: FC 2005. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 75. ISBN 80-248-0982-6. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Metodický a legislativní postup při zajišťování investorské činnosti a zpracování projektu u staveb situovaných na poddolovaném území. In: Integrovaný přistup k projektování stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 189-197. ISBN 80-248-0997-4. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Dodatečná ochrana staveb proti pronikání metanu z podloží. In: Integrovaný přístup k navrhování stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. s. 125-139. ISBN 80-248-0997-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Střešní nástavby. In: Integrovaný přístup k navrhování stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. s. 126-138. ISBN 80-248-0997-4. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Solární energie v architektuře. In: Integrovaný přístup k navrhování stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. s. 156-162. ISBN 80-248-0997-4. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Příspěvek k problematice vlivu technické sizmicity na zděné objekty. In: Integrovaný přístup k navrhování stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. s. 45-57. ISBN 80-248-0997-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Konstrukce bytových staveb. In: Integrovaný přístup k projektování stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 75-87. ISBN 80-248-0997-4. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Impact on structural fomation in relation to inside form dwelling housing. In: International Housing Conference Reykjavík. Cambridge: ENHR, 2005. s. 36-41. [Detail]
TYMOVÁ, Petra a Jaroslav HOLUB. Biomasa. In: Juniorstav 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. s. 229-234. ISBN 80-214-2832-5. [Detail]
KASL, Libor, Jiří BROŽOVSKÝ a Alois MATERNA. Dynamická analýza konstrukce v území zasaženém technickou seismicitou s užitím spekter odezvy. In: New Trends In Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. s. 251-254. ISBN 80-227-2277-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Vývoj architektury rekonsturovaných obvodových plášťů. In: Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů. Košice: TU - Košice, 2005. s. 99-102. ISBN 80-232-0245-6. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Vliv architektury a konstrukční tvorby detailů obalových konstrukcí budov na pohodu vnitřního prostředí. In: Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech. Košice: TU - Košice, 2005. s. 81-87. ISBN 80-232-0245-6. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Architektonicko-urbanistická hlediska regenerace sídlišť. In: Revitalizace sídlišť-součást revitalizace městské aglomerace. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. s. 2. ISBN 80-86769-35-6. [Detail]
MATERNA, Alois a Jiří BROŽOVSKÝ. Statická nalýza zděných konstrukcí Karlova mostu v Praze. In: Roczniki inzynierii budowlanej. Krakow: Polska akademia nauk (PAN), 2005. s. 1-6. [Detail]
MATERNA, Alois a Jiří BROŽOVSKÝ. Statická nalýza zděných konstrukcí Karlova mostu v Praze. In: Roczniki inzynierii budowlanej. Krakow: Polska akademia nauk (PAN), 2005. s. 1-6. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja a Kateřina KUBENKOVÁ. Opravy balkónových konstrukcí panelových domů, výsledky průzkumu a přeprojektová příprava staveb. In: Sanace 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 150-156. ISSN 1211-3700. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Příspěvek k problematice vlivu technické seizmicity na zděné objekty. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Praha: Česká stavební společnost, 2005. s. 439-444. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Dodatečná ochrana staveb proti pronikání metanu z podloží. In: Sanace a rekonstruke staveb. Praha: Česká stavební společnost, 2005. s. 154-162. ISBN 80-02-01768-4. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Metodika hodnocení objektů na průmyslových devastovaných plochách. In: Sborník FAST. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 247-252. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Dodatečná ochrana staveb proti pronikání metanu z podloží. In: VII vědecká konference s mezinárodní účastí. Košice: Technická univerzita Košice, 2005. s. 101-103. ISBN 80-7099-809-1. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Projektování půdních vestaveb z hlediska statiky. In: Zastřešení budov. Brno: VUT Brno, 2005. s. 25-34. ISBN 80-214-2855-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Nové trendy střešních nástaveb. In: Zastřešení budov 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 15-26. ISBN 80-214-2855-4. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Podlahy půdních vestaveb a jejich ekologický aspekt trvale udržitelného stavění. In: 2. Mezinárodní konference zastřešení budov. Brno: VUT Brno, 2004. s. 159-162. ISBN 80-214-2588-1. [Detail]
JANAS, Petr, Alois MATERNA a Jiří BROŽOVSKÝ. Vzdělávací a vědeckovýzkumná činnost katedry stavební mechaniky FAST VŠB-TUO. In: 2.vedecká konferencia katedier stavebnej mechaniky Súčasné trendy vývoja stavebnej mechaniky. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 26-29. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja a Antonín LOKAJ. The Timber Usage for Roof extensions and Probabilistic Assessment of Timber Elements Realibiity. In: 6. Vědecká konference Politechnika Szceciňska. Szcecin: Politechnika Szceciňska, 2004. s. 26-30. ISBN 83-88764-73-X. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Trendy typologie byldení při současných společenských změnách. In: Bydlení nové formy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 183-188. ISBN 80-244-0937-2. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Darja SKULINOVÁ a Jiří TOPIČ. Využití dřeva na střešní nástavby a pravděpodobnostní ověřování spolehlivosti dřevěných prvků. In: Drewno i materialy drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2004. s. 67-74. ISBN 83 - 88764 - 73 -x. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Regeneration of Pregab buildings in the Czech Republic with view Ostrava Region. In: ENHR. Cambridge: ENHR, 2004. s. 89-93. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. The Problem if Regeneration the Prefab buildings of Residential Housing in the Czech Republic. In: IAPS. Praha: IAPS, 2004. s. 10-15. ISBN 3-85437-263-9. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Ochrana staveb proti metanu vystupujícímu z podloží. In: II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: " Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech Architektura a stavitelství". Říjen. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 159-175. ISBN 80-248-0648-7. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Zatížení stavebních objektů při průchodu povodňové vlny. In: II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: " Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech Architektura a stavitelství". Říjen. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 176-183. ISBN 80-248-0648-7. [Detail]
STUDENT, Aleš a Martina PEŘINKOVÁ. Využití ateliéru digitalizace a vizualizace při výuce architektury. In: II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 156-159. ISBN 80-248-0648-7. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Funkce předmětu Architektonické kreslení ve studijním oboru Architektura a stavitelství. In: II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 199-203. ISBN 80-248-0648-7. [Detail]
MATERNA, Alois a Jiří BROŽOVSKÝ. Rozvoj studijních programů v oblasti stavebnictví a architektury na Fakultě stavební VŠB-Technické univerzity v Ostravě. In: II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 200-208. ISBN 80-248-0648-7. [Detail]
KUBA, Jaroslav. Nebezpečné bakterie v systémech teplé vody. In: II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 26-29. ISBN 80-248-0648-7. [Detail]
KUBA, Jaroslav. Kondenzační kotle a jejich spalinové cesty. In: Kondenzační kotle. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. s. 22-25. ISBN 80-02-01546-0. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Poruchy a rekonstrukce kostelních věží. In: Mezinárodní konference zastřešení budov. Brno: VUT Brno, 2004. s. 219-225. ISBN 80-214-2588-1. [Detail]
MATERNA, Alois a Jiří BROŽOVSKÝ. Numerická analýza statického působení oblouku Karlova mostu v Praze na vybrané zatěžovací účinky. In: Modelování v mechanice 2004. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 120-125. ISBN 80-248-0546-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Nová architektura v historických městech slezských měst. In: Městské inženýrství Karlovy Vary. Karlovy Vary: Městské inženýrství Karlovy Vary, 2004. s. 1-3. ISBN 80-86769-14-3. [Detail]
MATERNA, Alois a Jiří BROŽOVSKÝ. Computation of Homogenized Material Properties of Masonry. In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 317-320. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, PANKAJ a Alois MATERNA. Numerical investigation of tabecular bone behavior. In: New trends in statics and dynamics of buildings. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. s. 339-342. ISBN 80-227-2116-6. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Střešní nástavby. In: Poruchy a rekonstrukce. Košice: Technická univerzita Košice, 2004. s. 230-233. ISBN 80-232-0225-1. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Zhodnocení konstrukcí dle požadavků ČSN 730546-2:02 u vybraných typů panelových konstrukčních soustav. In: Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech. Košice: Technická universita v Košicích, 2004. s. 31-36. ISBN 80-232-0225-1. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Building technical survey of historical vault's construction. In: Renovation Problems in Buildings and Historical Monuments. Gliwice: Politechnika Śląska Gliwice, 2004. s. 403-409. ISBN 83-7125-129-7. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Současné trendy vývoje bytových dispozic. In: Rozvoj bydlení. Brno: Česká společnost pro rozvoj bydlení - Regionální centrum Brno, 2004. s. 126-130. ISBN 80-239-4254-9. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Vybrané regenerace bytových panelových domů v olbasti Moravskoslezského kraje. In: Sanace 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 185-191. ISSN 1211-3700. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Sanace základu pilíře mostu ve Frenštátě pod Radhoštěm metodou injektáží. In: Sanace 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 348-352. ISSN 1211-3700. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Poruchy a rekonstrukce kostelních věží. In: Sborník "XI. Konferencija Naukovo-Techniczna "Problemy remontove w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych" ". Wroclaw-Zamek Kliczków, prosinec 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 409-416. ISBN 83-7125-129-7. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Poruchy a rekonstrukce kostelních věží. In: Sborník 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 409-414. ISBN 80-02-01683-0. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Tepelně technické posouzení stěnových vzduchových dutin při sanaci vlhkého zdiva. In: Sborník 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha, listopad 2004.. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 371-378. ISBN 80-02-01683-0. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Zásady pro navrhování kostelních věží. In: Sborník mezinárodní konference "Moderní sakrální stavby". Brno, listopad 2004.. Brno: VUT Brno, 2004. s. 67-79. ISBN 80-02-01683-1. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk. Kurz pro Regionální centrum celoživotního vzdělávání - Projektování staveb na PC: D3 Počítačová podpora projektování - CADKON. In: Sborník přednášek a programů - Pedagogický software. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2004. s. 167-170. ISBN 80-85645-49-1. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk a Filip ČMIEL. Kurz D3 pro Regionální centrum celoživotního vzdělávání "Počítačová podpora projektování" (AutoCAD, CADKON). In: Sborník: II.ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 58-32. ISBN 80-548-0648-7. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Panelový bytový fond, jeho činnost a údržba. In: TECHSTA. Praha: TECHSTA Praha, 2004. s. 140-144. ISBN 80-01-02916-6. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Zatížení stavebních objektů při průchodu povodňové vlny. In: The loading of buildings by flood.. Brno: Česká betonářská společnost, 2004. s. 71-77. ISBN 80-903501-0-0. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Antonín LOKAJ. Využití pravděpodobnostní metody SBRA při určení únosnosti zděného pilíře zesíleného obetonováním. In: V. ročník celostátní akce se zahraniční účastí. Ostrava, březen 2004.. Ostrava: DT Ostrava, s.r.o., 2004. s. 155-160. ISBN 80-248-0573-1. [Detail]
KUBA, Jaroslav. Kogenerační jednotky v praxi. In: Vytápění v Radešíně. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. s. 2. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav, Veronika JAROŠKOVÁ a Kristýna VAVRUŠOVÁ. Příspěvek k problematice rekuperačních plochých střech. In: Zastřešení budov. Brno: VUT Brno, 2004. s. 109-115. ISBN 80-214-2588-1. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Střešení nádstavby. In: Zastřešení budov. Brno: VUT Brno, 2004. s. 177-183. ISBN 80-214-2588-1. [Detail]
KUBA, Jaroslav. Legionella v systémech TUV. In: Zásobovanie teplom na 3 E: efektívne, ekonomicky a ekologicky: Vykurovanie 2004. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2004. s. 99-102. ISBN 80-969030-3-9. [Detail]
MATERNA, Alois, Jiří BROŽOVSKÝ a Kateřina LASCHOBEROVÁ. Výpočtové modely fasád s velkoplošnými skleněnými tabulemi. In: 2nd International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 301-304. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří a Alois MATERNA. Příspěvek k analýze fyzikálně nelineárního statického působení železobetonových stěnových konstrukcí. In: 2nd International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 315-319. [Detail]
STUDENT, Aleš a Martina PEŘINKOVÁ. Nízkoenergetické domy a architektonický vzhled. In: 5. Budova a energia. Košice: Technická universita v Košicích, 2003. s. 12-20. ISBN 80-8073-021-0. [Detail]
HUŠKOVÁ, Marie a PLŠEK. Sanace klenby a hřebene skalního mostu nad vchodem do punkevních jeskyní. In: 8. Mezinárodní seminář těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 12-14. [Detail]
KUBEČKA, Karel a Darja SKULINOVÁ. Zásady pro navrhování nízkoenergetických budov. In: Budovy a energia - Podbánské 2003. Košice: DT, 2003. s. xx. ISBN xx. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Zvedání střech za účelem vestavby dalšího podlaží. In: Drevo - surovina 21. storočia v architektúre a stavebníctve. Bratislava: ADAPT, 2003. s. 35-38. ISBN 80-89145-01-9. [Detail]
KUBEČKA, Karel a Darja SKULINOVÁ. Bourací práce nosného železobetonového skeletu staveb. In: Konference s mezinárodní účastí 10. betonářské dny 2003. Pardubice: Česká betonářská společnost, 2003. s. 378-385. ISBN 80-239-1840-0. [Detail]
KUBEČKA, Karel a Darja SKULINOVÁ. Porušení a destrukce střešního pláště halových objektů THONA Uničov vlivem sání větru. In: Mezinárodní konference "Zastřešení budov". Brno: VÚT Brno, 2003. s. 75-80. ISBN 80-214-2328-5. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Generel FAST. In: Mezinárodní setkání kateder a ústavů pozemního stavitelství. Žilina, Slovenská republika: Žilinská univerzita, 2003. s. 13-17. ISBN 80-7099-992-6. [Detail]
MATERNA, Alois a Jiří BROŽOVSKÝ. Řešení zděných konstrukcí historických staveb. In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 331-334. ISBN 80-227-1958-7. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja a Jaroslav SOLAŘ. Příspěvek k problematice tepelných mostů obvodových plášťů. In: Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech. Český Těšín: STU Bratislava, 2003. s. 165-170. ISBN 80-232-0214-6. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Rekonstrukce panelových domů a jejich vývoj. In: Sanace - Mezinárodní sympozium v Brně. Český Těšín: Sdružení pro sanace a beton, 2003. s. 155-161. ISSN 1211-3700. [Detail]
LOKAJ, Antonín a Jaroslav SOLAŘ. Výpočet únosnosti zděného pilíře zesíleného ocelovou bandáží pomocí metody SBRA. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: Česká stavební společnost, 2003. s. 333-339. ISBN 80-02-01538-x. [Detail]
TYMOVÁ, Petra, Zdeněk PEŘINA a Filip ČMIEL. Sekce VII. - technická zařízení budov. In: Sborník studentských prací 2003. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-155. ISBN 80-248-0348-8. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Komíny a kouřovody pro kotle Viadrus s aplikací nové normy ČSN 73 4201. In: Sborník vědeckých prací FAST VŠB-TUO. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 3. ISSN 1213-1962. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří a Alois MATERNA. Studijní programy stavebních fakult a fakult architektury České republiky a postup přípravy studijních programů na Fakultě stavební VŠB. In: Setkání kateder pozemního stavitelství. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. s. 1. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Antonín LOKAJ. Výpočet únosnosti zděného pilíře zesíleného ocelovou bandáží pomocí metody SBRA. In: Spolehlivost konstrukcí : sborník referátů IV. ročníku celostátní konference se zahraniční účastí : téma Posudek - poruchy - havárie : Ostrava 23. a 24.4.2003. Ostrava: Dům Techniky, 2003. s. 39-44. ISBN 80-02-01551-7. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Poruchy a rekonstrukce kostelních věží V. In: Staticko-konstrukčné a stavebno-fyzikálně problémy stavebných konštrukcií. Košice: TU Košice, 2003. s. 45-50. ISBN 80-232-0221-9. [Detail]
RIEGER, Miloš a Jaroslav SOLAŘ. Nová výstavba na povodňových územích. In: Stavby a jejich odolnost proti povodním. Brno: Sekurkon, 2003. s. 152-153. ISBN 80-86604-04-7. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Zásady pro navrhování staveb v povodňovém území. In: Stavby a jejich odolnost proti povodním. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2003. s. 140-151. ISBN 80-86604-04-7. [Detail]
KUBA, Jaroslav. Kondenzační kotle a jejich spalinové cesty. In: Vytápění - Třeboň 2003. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2003. s. 12-15. ISBN 80-02-01546-0. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří a Alois MATERNA. Studijní programy stavebních fakult a fakult architektury české republiky a postup přípravy studijních programů na FAST VŠB-TUO. In: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech Architektura a stavitelství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 5-10. ISBN 80-248-0476-0. [Detail]
LOKAJ, Antonín a Jaroslav SOLAŘ. Horizontal and Vertical Loads of Bells by Swinging. In: Konference Euro -SIBRAM 2002 Colloquium. Praha: ITAM CAS, 2002. s. 1-4. ISBN 80-86246-17-5. [Detail]
MATERNA, Alois a Marie DUŽÍ. Intensional Logic as a Medium of Knowledge Representation and Acquisition. In: Sborník Evropsko Japonské konference. Tampere: University of Tampere, 2002. s. 62 - 76. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Sanační opatření aplikovaná na pláštích panelových budov typové řady T02B systémem TEX-color. In: VII. vedecká konferencia a medzinárodnou účasťou. Košice: Technická universita v Košicích, 2002. s. 167-170. ISBN 80-232-0206-5. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Antonín LOKAJ. Využití pravděpodobnostní metody SBRA při určení únosnosti zděného pilíře zesíleného obetonováním. In: Zděné a smíšené konstrukce 2004. Brno: Česká betonářská společnost, 2001. s. 104-110. ISBN 80-903501-1-9. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Příspěvek k používání multikriteriálních analýz při regeneraci prefabrikovaných domů. In: Regenerace panelových domů. ČR: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 31-38. ISBN 80-7078833-X. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Lenka JURČÍKOVÁ. Početní řešení vzduchových dutin při sanaci vlhkého zdiva. In: Sborník příspěvk ůkonference Snižování energetické náročnosti budov. Ostrava, ČR: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 89-95. ISBN 80-02-01395-6. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Lenka JURČÍKOVÁ. Početní řešení vzduchových dutin při sanaci vlhkého zdiva. In: Sborník příspěvků konference Zděné a smíšené konstrukce 2000. Praha, Česká republika: WTA c.z., 2000. s. 199-205. ISBN 80-02-01383-2. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Lenka JURČÍKOVÁ. Početní řešení vzduchový dutin při sanaci vlhkého zdiva. In: Zděné a smíšené konstrukce 2000. Brno, Česká republika: Česká společnost pro beton a zdivo, 2000. s. 59-66. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Jan MAREČEK. Vliv vlhkosti na tepelné ztráty panelu obvodového pláště z popílkového pórobetonu a systému OP1. In: IX ročník konference s mezinárodní učastí - snižování energetické náročnosti stavebb. Dum techniky Ostrava, ČR: Dum techniky Ostrava, 1999. s. 77-81. ISBN 80-7078-705-8. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

KUČERIKOVÁ, Veronika, Michal KRAUS a Darja KUBEČKOVÁ. Analysis of the Degradation of External Plasters in the Buildings with ETICS. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 15-18. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
LEHNER, Petr, Václav VESELÝ, Petr KONEČNÝ, Přemysl PAŘENICA, Daniel PIESZKA, Jan HURTA a Libor ŽÍDEK. Fyzikální parametry cementového kompozitu při sekvenčním lomovém testu. In: Modelování v mechanice 2014 : sborník příspěvků vědecké konference : 5. a 6. února 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 33-34. ISBN 978-80-248-3320-0. [Detail]
KUČERIKOVÁ, Veronika a Denisa DONOVÁ. ZMĚNY TEPELNĚ VLHKOSTNÍCH PARAMETRŮ OBVODOVÝCH STĚN NÁSLEDKEM ZATEPLENÍ A JEJICH NEGATIVNÍ PROJEVY NA VNĚJŠÍM POVRCHU. In: Vnútorná klíma budov 2014 : 2.-3. december 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2014. s. 149-152. ISBN 978-80-89216-67-3. [Detail]
VLČEK, Pavel, Marek JAŠEK, Darja KUBEČKOVÁ a Petr WALDSTEIN. NAVRHOVÁNÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BUDOV. In: 37. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemního stavitelství Ostrava 2013 : téma: "Nejnovější poznatky v oboru pozemního stavitelství" : Ostrava 3.-6. září 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 45-52. ISBN 978-80-248-3127-5. [Detail]
VLČEK, Pavel, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Omar AMEIR. PARTNERSTVÍ V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTURY. In: 37. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemního stavitelství Ostrava 2013 : téma: "Nejnovější poznatky v oboru pozemního stavitelství" : Ostrava 3.-6. září 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 71-74. ISBN 978-80-248-3127-5. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Marek MOHYLA. Deformační parametry nosných konstrukcí ze slaměných balíků. In: Juniorstav 2013 : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 7.2.2013 : [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 59-59. ISBN 978-80-214-4670-0. [Detail]
TESLÍK, Jiří a Martina VODIČKOVÁ. Domy chráněné zemí. In: Progress 2013 : teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2972-2. [Detail]
VODIČKOVÁ, Martina. Energetická bilance zasklených ploch. In: Sborník studentských prací 2013 : XIV. ročník fakultního kola SVOČ : 7. květen 2013, Ostrava, Česká republika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 33-35. ISBN 978-80-248-2979-1. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva. Skleněné žebra ve fasádách budov. In: 36. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 91-94. ISBN 978-80-214-4536-9. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Barbora HRUBÁ. Analýza vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí. In: Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov: CD zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou: 07.-09. marec 2012, hotel Permon, Podbanské, Vysoké Tatry, Slovakia. Košice: Technická univerzita Košice, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-553-0798-5. [Detail]
VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Milan NIČ, Veronika SOJKOVÁ a Hana VACULÍKOVÁ. Nevhodné provádění stavebních prací v interiéru objektu, vliv jejich kvality na riziko snížení životnosti konstrukce. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 102-106. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Pavel VLČEK a Karel KUBEČKA. Vizuální závady ETICS v oblastech mechanického kotvení. In: Young Scientist 2012 : IX. International Scientific Conference FCE TUKE : Košice, May 22-25,2012. Košice: Technická univerzita Košice, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-553-0905-7. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Barbora HRUBÁ, Marcela ČERNÍKOVÁ, Jiří LABUDEK a Baďurová SILVIA. Měření průvzdušnosti laboratoria Žilinské univerzity. In: Structura 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 142-147. ISBN 978-80-248-2521-2. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Řízení výstavby. In: Sborník přednášek. Moravskoslezský dřevařský klastr, 2010. s. 139-149. ISBN 978-80-254-7632-1. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Iveta SKOTNICOVÁ. Obvodové stěny sendvičových dřevostaveb. In: Drevostavby. Žilina: University of Žilina, 2009. s. 106-110. ISBN 978-80-970171-0-1. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Pavel ORAVEC. Tepelně technická problematika obvodových plášťů dřevostaveb. In: Dřevostavby a konstrukce na bázi dřeva. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 14-18. ISBN 978-80-248-2096-5. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Ochrana staveb proti metanu vystupujícímu z podloží. In: IDEAS 09 : Integrated Design of Advanced Structures : sborník rozšířených abstraktů, odborná konference. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 171-172. ISBN 978-80-248-2091-0. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Michal HAMALA. Zděný kout stahovaný ocelovými lany kotvenými ocelovou plotnou. In: IDEAS 09 : Integrated Design of Advanced Structures : sborník rozšířených abstraktů, odborná konference. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 173-174. ISBN 978-80-248-2091-0. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Stavebně energetická koncepce budov industriálních sídel. In: IDEAS 09 : Integrated Design of Advanced Structures : sborník rozšířených abstraktů, odborná konference. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 37-38. ISBN 978-80-248-2091-0. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Antonín LOKAJ. Posuzování únosnosti stávajících zděných konstrukcí pravděpodobnostní metodou SBRA. In: IDEAS 09 : Integrated Design of Advanced Structures : sborník rozšířených abstraktů, odborná konference. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 75-78. ISBN 978-80-248-2091-0. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Využití vícekriteriální analýzy při hodnocení budov na územích se zvýšenou průmyslouvou činností, s ohledem na stavebně energetickou koncepci. In: IDEAS 2009. Ostrava: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 176-190. ISBN 978-80-01-04449-0. [Detail]
JAŠEK, Marek a Pavel ORAVEC. Sanace vnější železobetonové vrstvy panelu dodatečným přikotvením. In: Juniorstav 2009 : 11. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 4.2.2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 29-29. ISBN 978-80-214-3810-1. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Marek JAŠEK. Osazení výplní otvorů při zateplování. In: Juniorstav 2009 : 11. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 4.2.2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 56-56. ISBN 978-80-214-3810-1. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Navrhování podlah v rámci sanace vlhkého zdiva. In: Podlahy 2009. Praha, ČR: Betonconsult, s.r.o., 2009. s. 25-36. ISBN 978-80-254-5231-8. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta a Zdeněk PEŘINA. Tepelné mosty a vazby dřevostaveb. In: Sborník prací: Dřevostavby a konstrukce na bázi dřeva - vědecká konference s mezinárodní účastí. VŠB - TU Ostrava: Katedra pozemního stavitelství, FAST, 225, 2009. s. 19-23. ISBN 978-80-248-2096-5. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Petra TYMOVÁ. Vedení instalací v půdních vestavbách. In: 2. Konference Střešní nástavby a vestavby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 91-97. ISBN 978-80-248-1883-2. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Dodatečná tepelná izolace spodní stavby v rámci protimetanových opatření. In: Porucha a rekonstrukce 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 10-10. ISBN 978-80-248-141886-3.. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Michal HAMALA. Model stahované stěny s otvory s předpjatými základy. In: Poruchy a rekonstrukce 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 15-15. ISBN 978-80-248-141886-3. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela. Dekompozice cíle a výběr reálních kritérií pro optimalizaci výběru skladby vnitnřích nenosných stěn. In: Poruchy a rekonstrukce 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 28-28. ISBN 978-80-248-141886-3. [Detail]
ORAVEC, Pavel. Řešení mezibytových stěn a příček v návaznosti na zajištění vzduchové neprůzvučnosti. In: Poruchy a rekonstrukce 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 14-14. ISBN 978-80-248-141886-3. [Detail]
MAREČEK, Jan a Eva RYKALOVÁ. Skleněné nosníky. In: Poruchy a rekonstrukce 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 15-15. ISBN 978-80-248-141886-3. [Detail]
WOLFOVÁ, Marie. Navrhování chemických injektáží při sanaci vlhkého zdiva. In: Poruchy a rekonstrukce 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 17-17. ISBN 978-80-248-141886-3. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana. Použití vzduchoizolačních metod u historických objektů. In: Poruchy a rekonstrukce 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 24-24. ISBN 978-80-248-141886-3. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Zdeněk GALDA. Energetická náročnost staveb. In: Poruchy a rekonstrukce 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 25-29. ISBN 978-80-248-141886-3. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav, Miloš KALOUSEK a Ondřej ŠIKULA. Posouzení proudění vzduchu v podlahové vzduchové dutině metodou CFD. In: Posouzení proudění vzduchu v podlahové vzduchové dutině metodou CFD.. Praha: WTA, 2008. s. 1-289. ISBN 978-80-02-01998-5. [Detail]
JAŠEK, Marek. Dodatečné přikotvení vnější železobetonové vrstvy panelu u soustavy P 1.11. In: VŠB-TU Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 27-27. ISBN 978-80-248-1886-3. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Vybrané vady a poruchy objektů bytové výstavby. In: XVII. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT Brno, 2008. s. 1-17. ISBN 978-80-214-3563-6. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Analýza napětí ve zděných stěnách při jejich předpínání. In: Zděné a smíšené konstrukce 2008. Brno: VUT Brno, 2008. s. 131-136. ISBN 978-80-87158-10-4. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Sanace památkově chráněných objektů z hlediska využielnosti podkroví. In: 9. Konference Sanace a rekonstrukce staveb 2007. Praha: WTA, 2007. s. 20-25. ISBN 978-80-02-01971-8. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území. In: 9. Konference Sanace a rekonstrukce staveb 2007. Praha: WTA, 2007. s. 241-249. ISBN 978-80-02-01971-8. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Lucie KALOČOVÁ, Alois MATERNA a Lenka LAUSOVÁ. Lineární analýza zděných konstrukcí. In: Applied Mechanics 2007. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 41-42. ISBN 978-80-248-1389-9. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Michaela BURŠOVÁ. Akustické aspekty udržitelné výstavby. In: CESB 07. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 1-5. ISBN 978-80-903807-8-3. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Vady zateplení panelových bytových domů. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Vliv vnitřního prostředí na obvodové pláště budov. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 1-9. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Michaela BURŠOVÁ. Využití měřícího systému Brüel & Kjær pro diagnostiku akustických parametrů. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 65-65. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území. In: Mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 1-12. ISBN 978-80-248-1405-6. [Detail]
CIGÁNEK, Jindřich a Alois MATERNA. Likvidace dolů v báňské legislativě. In: Mezinárodní sympózium Hornická příbram. Příbram: Diamo s.p., 2007. s. 19-23. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Okna v obvodovém plášti - Projekt a realizace. In: Poruchy a rekonstrukce 2007 - Téma: stavební fyzika v praxi. Nová aula VŠB-TUO: VŠB-TU Ostrava, Fakulsta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2007. s. 43-51. ISBN 978-80-248-1404-9. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. E-learningová podpora výuky předmětu Pozemní stavitelství IV. na stavební fakultě VŠB-TU Ostrava. In: Poruchy a rekonstrukce 2007 - Téma: stavební fyzika v praxi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulsta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2007. ISBN 978-80-248-1404-9. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Michaela BURŠOVÁ. Srovnávací měření v akustické komoře. In: Poruchy a rekonstrukce 2007 - Téma: stavební fyzika v praxi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulsta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2007. s. 1-5. ISBN 978-80-248-1404-9. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Marek JAŠEK. Vliv polohy okna u zatepleného panelového domu T06B - BTS. In: Poruchy a rekonstrukce 2007 - Téma: stavební fyzika v praxi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulsta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2007. s. 10-14. ISBN 978-80-248-1404-9. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Vlhkostní problémy zapříčiněné kondenzací vodní páry. In: Poruchy a rekonstrukce 2007 - Téma: stavební fyzika v praxi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulsta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2007. s. 29-36. ISBN 978-80-248-1404-9. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Vliv detailu atiky na vnitřní povrchovou teplotu. In: Sborník z vědecké konference Zastřešení budov 2007. Brno: VUT FAST v Brně, 2007. s. 39-44. ISBN 978-80-214-3414-1. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Antonín LOKAJ. Specifické problémy při posuzování únosnosti zděných konstrukcí pravděpodobnostní metodou SBRA. In: Spolehlivost konstrukcí 2007. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav termomechaniky, 2007. s. 173-178. ISBN 978-80-86246-33-8. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Lucie KALOČOVÁ a Alois MATERNA. Konstitutivní modelování zdiva. In: VIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická Univerzita v Košicích, Stavební fakulta, 2007. s. 21-25. ISBN 978-80-8073-790-0. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Posuzování projektové dokumentace ve znalecké praxi. In: XVIII. Konference technického znalectví s mezinárodní účastí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 15-23. ISBN 978-80-7204-491-7. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Veronika JORDANOVÁ. Vybrané tepelně technické problémy u historických budov. In: Zděné objekty. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 88-98. ISBN 978-80-239-8902-1. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Veronika JORDANOVÁ. Vybrané tepelně technické problémy u historických budov. In: Životnost a spolehlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 116-131. ISBN 978-80-248-1439-1. [Detail]
DOLEŽALOVÁ, Vlasta a Veronika JORDANOVÁ. Kontrolní měření povrchových teplot nekontaktním způsobem. In: Životnost a spolehlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 184-193. ISBN 978-80-248-1439-1. [Detail]
ORAVEC, Pavel. Vliv pohltivé výplně kapoty na odhlučnění. In: Životnost a spolehlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 194-198. ISBN 978-80-248-1439-1. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území. In: Životnost a spolehlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 74-87. ISBN 978-80-248-1439-1. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Libor KASL a Alois MATERNA. Numerická analýza zděných konstrukcí s využitím homogenizovaných vlastností materiálu. In: Aplikovaná mechanika 2006. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 200. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Martin FERKO a Jan ČESELSKÝ. Aplikace facility managementu do praxe. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 235-238. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
JORDANOVÁ, Veronika a Vlasta DOLEŽALOVÁ. Využití ?rychlého? měření ke stanovení tepelně technických parametrů konstrukcí. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 81-88. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela. Sádra jako recyklovaný stavební materiál pro dnešní podlahy. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 99-102. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Libor KASL a Alois MATERNA. Příspěvek k fyzikálně nelineárnímu modelování zděných a železobetonových konstrukcí. In: Konference Modelování v mechanice 2006. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2006. s. 1-2. ISBN 80-248-1035-2. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Ekologické stavební materiály na bázi sádry a celolózy ? recyklované materiály pro podlahy. In: Mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Brno: VUT FAST v Brně, 2006. s. 47-50. ISBN 80-214-3237-3. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Ochrana zdiva historických staveb proti vlhkosti. In: Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 23-28. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Pavel ORAVEC a Martin FERKO. Aplikace Facility managementu do praxe. In: Sborník konference Juniorstav 2006. Brno: VUT FAST v Brně, 2006. s. 50-54. ISBN ISBN 80-214-3113-X. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Ivo ŠPENDLÍK. Dům ze slámy. In: Sborník studentských prací. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2006. s. 156-161. ISBN 80-248-1037-9. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Hana ŠEVČÍKOVÁ a Marie HUŠKOVÁ. Sanace omítek památkově chráněného objektu. In: Česká stavební společnost. Praha: Česká stavební společnost, 2006. s. 73-74. ISBN 80-02-01866-4. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Střešní nádstavby. In: Integrovaný přístup k navrhování stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. s. 120-125. ISBN 80-248-0997-4. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Příspěvek k problematice vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stropních a podlahových konstrukcí panelových bytových domů. In: Problematika panelových domů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. s. 124-130. ISBN 80-239-5950-6. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie HUŠKOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Problematika dilatačních spár. In: Sanace 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 102-105. ISSN 1211-3700. [Detail]
HUŠKOVÁ, Marie a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Sanace vlhkého zdiva. In: Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: Česká stavební společnost, 2005. s. 25-28. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela. Střešní nádstavby z pohledu regenerace sídlišť a trvale udržitelného stavění. In: Zastřešení budov. Brno: VUT FAST v Brně, 2005. s. 25-32. ISBN 80-214-2855-4. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja a Karel KUBEČKA. Zateplování obvodových plášťů panelových bytových domů. In: II. ročník konference CEERES 03. České Budějovice: Energy Consulting, o.s., 2003. s. 133-137. ISBN 80-239-1142-2. [Detail]
MATERNA, Alois a Jiří BROŽOVSKÝ. Výpočtové modely zděné mostní konstrukce. In: Modelování v mechanice 2003. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 103-106. ISBN 80-248-0253-8. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Sanace zděných staveb po povodni. In: Rok po povodni. Poruchy a sanace objektů postižených záplavami.. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. s. 36-48. [Detail]
JANAS, Petr, Alois MATERNA a Martin KREJSA. Stavební mechanika na stavební fakultě VŠB - TU Ostrava. In: Rozvoj stavební mechaniky na vysokých školách. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 1-13. ISBN 80-248-0403-4. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Sanace panelových objektů občanské vybavenosti v moravskoslezském kraji. In: Sanace - Mezinárodní sympozium v Brně. Český Těšín: VUT Brno, 2003. s. 161-165. ISSN 1211-3700. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Početní řešení funkce podlahových vzdochovách dutin při sanaci vlhkého zdiva. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: VUT Brno, 2003. s. 195-201. ISBN 80-02-01538-X. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Regenerace panelových domů BP 70-OS-R v Havířově-Šumbarku. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Praha: Česká stavební společnost, 2003. s. 3653-69. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Současné tvary střech. In: Současné tvary střech. Brno: VUT Brno, 2003. s. 171-174. ISBN 80-214-2328-5. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk. Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech Architektura a stavitelství. In: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech Architektura a stavitelství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 56. ISBN 80-248-0467-0. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Předmět Ateliérová tvorba ve studijním programu Architektura a stavitelství. In: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech Architektura a stavitelsví. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 21-25. ISBN 80-248-0467-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Architektura a stavitelství. In: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech architektura a stavitelství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-3. ISBN 80-248-0467-0. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Třístupňový systém vzdělávání na FAST. In: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech architektura a stavitelství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 19-20. ISBN 80-248-0467-0. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Porušení a destrukce střešního pláště halových ojektů Thona Uničov vlivem sání větru. In: Zastřešení budov. Brno: VUT Brno, 2003. s. 12-18. ISBN 80-124-2328-5. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Zvedání střech za účelem vestavby dalšího podlaží. In: Zastřešení budov. Brno: VUT Brno, 2003. s. 199-204. ISBN 80-214-2328-5. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Sanace zděných objektů po povodni. In: 24. Konference "Sanace a rekonstukce staveb. Praha: Česká stavební společnost, 2002. s. 167-172. ISBN 80-02-01502-9. [Detail]

Abstrakt nebo poster ve sborníku

PEŘINA, Zdeněk, Marie WOLFOVÁ a Boris PLŠEK. Verification of Range of Chemical Grouting of Mansonry by Non-Destructive Method Using Infrared Thermography. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2013. 258 s. ISBN 978-80-02-02502-3. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Jaroslav SOLAŘ, Blahoslav MARŠÁLEK, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Radek FABIAN a Filip ČMIEL. OBSERVATION OF BIOLOGICAL PESTS ON BUILDING FACADES BY THERMOCAMERA. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2013. 259 s. ISBN 978-80-02-02502-3. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Jaroslav SOLAŘ, Radek FABIAN a Filip ČMIEL. The Elimination of Reflected Radiation in an Infrared Thermographic Measurement in the Exterior. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2013. 259 s. ISBN 978-80-02-02502-3. [Detail]
VLČEK, Pavel, Pavel ORAVEC a Karel KUBEČKA. Využití výsledků vědy a výzkumu při hodnocení staveb a konstrukcí v rámci činnosti znaleckého ústavu FAST VŠB TU Ostrava. Bratislava: Mabag, 2012. 20 s. ISBN 978-80-89113-92-7. [Detail]

Přednáška nebo poster

KUBEČKOVÁ, Darja. Structural Design of the Architectonics Details. 2013. [Detail]
KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov. 2013. [Detail]

Zpráva

FOJTÍK, Roman. Odborná zpráva o řešení projektu CK04000199 Vývoj dřevo-betonového mostu se vzdálenou kontrolou. Technologická agentura ČR, 2023. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Marek JAŠEK. Posouzení střechy domů č.p. 2059, č.p. 2060, č.p. 2061, č.p. 2062, č.p. 2063, č.p. 2064 na ul. Fryštátská v Karviné - Fryštátě z hlediska tepelně-technických a vlhkostních vad. Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, 2021. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Marek JAŠEK. Vlhkostní průzkum a posouzení statických poruch na domech v Kynšperku nad Ohří. Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2 CZ-403 39 Chlumec, 2020. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel MEC, Lucie MYNARZOVÁ, Jaroslav SOLAŘ, Radim ČAJKA a Ondřej MILLER. Diagnostika předpjatých vazníků a střešního pláště železobetonové konstrukce haly EKOVA ELECTRIC a.s. v Ostravě - Martinově. EKOVA ELECTRIC, a.s., Ostrava – Martinov, 2019. [Detail]
RICHTER, Aleš a Barbora HRUBÁ. Zpracování komplexního energetického auditu pro společnost EVČ s.r.o. v Pardubicích. EVČ s.r.o., 2016. [Detail]
PETRIČKO, Petra, Michal ŽLEBEK, Ondřej ŠENKYŘÍK a Barbora HRUBÁ. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro budovy v areálech Městské nemocnice Ostrava. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 2016. [Detail]
KYJOVSKÝ, Miroslav, Rostislav HEGAR, Veronika KUČERIKOVÁ, Petra PETRIČKO a Michal ŽLEBEK. Komplexní energetický audit – Areály společnosti Slovácké strojírny, a.s. Slovácké strojírny, a.s., 2016. [Detail]
ŽLEBEK, Michal, Petra PETRIČKO, Veronika KUČERIKOVÁ a Barbora HRUBÁ. Zpracování energetických průkazů budov, energetických auditů a kontroly účinnosti kotlů a klimatizačních zařízení. ČEZ Energetické služby, a.s., 2016. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Marek JAŠEK, Petra TYMOVÁ a Jaroslav SOLAŘ. Posouzení a rozhodnutí experta v obchodní věci Stavba Centrum podpory humanitních věd – CARLA, Rekonstrukce FF MU, Arna Nováka, Brno. Masarykova univerzita, Zlínstav, a.s., 2015. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Eva MACHOVČÁKOVÁ a Radek FABIAN. Optimalizace vyzdívky licí pánve. Vítkovice Haevy Machinery a.s., 2015. [Detail]
ČAJKA, Radim a Darja KUBEČKOVÁ. Posouzení reklamovaných vad stavebních objektů úseku Dálnice D47, stavba 4708.2 Ostrava, Rudná – Hrušov, 2 stavba, km 146,600-153,054 km. EUROVIA, a.s., 2014. [Detail]
KUBEČKA, Karel, Radim ČAJKA a Darja KUBEČKOVÁ. Posouzení reklamovaných vad stavebních objektů úseku Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba, km 159,600-163, 800. EUROVIA, a.s., 2014. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Radek FABIAN, Eva RYKALOVÁ a Marcela HALÍŘOVÁ. Optimalizace vyzdívky licí pánve pomocí monitoringu infračerveným radiometrickým dlouhovlnným systémem. Vítkovice Heavy Machinery a.s., 2014. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela. Optimalizace výběru skladby nenosných stěn a jejich využití pro stavební konstrukce a rekonstrukce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1698-2. [Detail]
KOŘÍNEK, Robert, Vlastislav SALAJKA, Viktor KANICKÝ, Jaroslav SMUTNÝ, Petr HRADIL, Josef ALDORF, Eva HRUBEŠOVÁ, Karel VOJTASÍK, Zdeněk KALÁB, Markéta LEDNICKÁ, Karel MÜLLER, Hana DOLEŽALOVÁ, Jaromír KNEJZLÍK, Karel HOLUB, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Jaroslav SOLAŘ, Karel KUBEČKA, Radim ČAJKA, Pavla ŠIMELOVÁ, Alois MATERNA a Jiří BROŽOVSKÝ. Odezva technologických konstrukcí a budov na zatížení technickou seismicitou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. ISBN nepřiděleno. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Iveta SKOTNICOVÁ a Pavel ORAVEC. Stavební akustika ? zvukově izolační vlastnosti dělících konstrukcí staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja a Zdeněk PEŘINA. Inovace předmětu Pozemní stavitelství ve studijním oboru Architektura a stavitelství. Praha: ARVŠ, 2005. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Vladimír KOUDELA, František KUDA, Vítězslav KUTA, Mojmír KYSELKA, Martina PEŘINKOVÁ, Jana PLETNICKÁ, Aleš STUDENT, Renata ZDAŘILOVÁ, Bezák BYSTRÍK a Regina KUCHTOVÁ. Dílčí úkol č.1 ? Vývoj technických a provozních stránek bydlení v ČR. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Metodika hodnocení (STP) objektů na průmyslových devastovaných plochách. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Vstupní podklady pro zpracování stavebně technologické studie panelového bytového domu poškozeného záplavami. Ostrava, Česká republika: FAST VŠB-TU Ostrava, 2000. 1-26 s. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Rozbor současného stavu panelových budov. Interní grant na podporu výzkumného ukolu. ČR: VŠB-TU Ostrava, FAST, 1999. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta a Darja SKULINOVÁ. Revitalizace panelových obytných souborů. FAST VŠB-TU Ostrava: Magistrát města Ostravy, 1997. [Detail]

Závěrečná práce

ČMIEL, Filip. Vybrané problémy při aplikaci infračerveného radiometrického dlouhovlnného systému při diagnostice budov. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
VLČEK, Pavel. Analýza příčin poruch staveb založených na nestabilním podloží. Ostrava: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ, 2012. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk. Vyšetřování a návrh sanace spodní stavby vybraných konstrukčních soustav panelových obytných budov. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
FABIAN, Radek. Vliv tepelných mostů na vznik plísní v panelových bytových domech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2012. [Detail]
KUBEČKA, Karel, Vladimír SLIVKA, Darja KUBEČKOVÁ, Pavel VLČEK, Jiří MALIŠ a Marian MARSCHALKO. Odborná technická pomoc při řešení technických problémů stavby „IKEA 869 Ostrava Link“ v IKEA –Shopping park Ostrava - HS209204. Stockholm - Švédsko: SKANSKA a.s., Divize Pozemní stavitelství, závod Morava, Třinec, 2012. [Detail]
KUBEČKA, Karel a Pavel VLČEK. 209109-Unistav Brno, odborné vyjádření k vadám obálky budovy Náměšť nad Oslavou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2011. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Vady a poruchy panelové bytové výstavby, metodika jejich hodnocení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2083-5. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ a Iveta SKOTNICOVÁ. Stavební akustika - měření a řešení detailů stavebních konstrukcí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN v tisku. [Detail]
WOLFOVÁ, Marie. Možnost stanovení účinnosti sanace vlhkého zdiva modelováním procesu injektáže. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1697-5. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana. Vliv větracích kanálků na stavebně fyzikální vlastnosti obvodových stěn. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1699-9. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Iveta SKOTNICOVÁ a Pavel ORAVEC. AKUSTICKÉ PARAMETRY KONSTRUKCÍ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Projektování půdních vestaveb z hlediska statiky. : , 2006. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk a Darja SKULINOVÁ. Centrum progresivních a inovačních technologií, TL2 - vizualizace a prezentace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Odvlhčování zdiva vzduchovými metodami. Ostrava, ČR: Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., 2000. 1-150 s. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Soudobá architekrura v historickém prostředí malého města. Brno, ČR: VUT Brno, 2000. 1-110 s. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Vícekriteriární rozhodování v procesu panelového bytového fonud. Ostrava, ČR: Ing. Darja Skulinová, Ph.D., 2000. 1-132 s. [Detail]

Oponentský posudek

KUBEČKOVÁ, Darja. Review Confirmation Certificate. open access, mdpi: MDPI Buildings, 2018. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Management investičních projektů. Brno: VUT Brno, Fakulta stavební., 2011. [Detail]

Citace

PEŘINA, Zdeněk, Boris PLŠEK a Marie WOLFOVÁ. Verification of Range of Chemical Grouting of Masonry by Non-Destructive Method Using Infrared Thermography. Brno2014. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Boris PLŠEK a Marie WOLFOVÁ. Verification of Range of Chemical Grouting of Masonry by Non-Destructive Method Using Infrared Thermography. Brno2014. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Boris PLŠEK a Marie WOLFOVÁ. Verification of Range of Chemical Grouting of Masonry by Non-Destructive Method Using Infrared Thermography. Brno2014. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Eva RYKALOVÁ. Use of multi-criteria optimization for selection of building materials for reconstruction. 2014. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva a Radek FABIAN. Analysis of the behavior of glass claddings. 2014. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva a Radek FABIAN. Safety glass at the public transport stops. 2014. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva. Analysis of glass elements fasted into the steel frame. 2014. [Detail]
ŠEVČÍK, Pavel a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Faktory ovlivňující trh s byty. 2014. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Eva RYKALOVÁ. Use of multi-criteria optimization for selection of building materials for reconstruction. 2014. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva a Radek FABIAN. Analysis of the Behavior of Glass Claddings. 2014. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva. Analysis of Glass Elements Fasted into the Steel Frame. 2014. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva a Radek FABIAN. Safety glass at the public transportations stops. 2014. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana. Vliv větracích kanálků na stavebně fyzikální vlastnosti obvodových stěn. 2014. [Detail]
FABIAN, Radek, Markéta ČERNÁ, Filip ČMIEL a Eva RYKALOVÁ. Efect of the geometric solution of cladding on the quality of the indoor microclimate. 2014. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2014. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana, Eva RYKALOVÁ a Radek FABIAN. Comparison of the Impact of the Ventilation Ducts on Thermal Properties of the Exterior Walls. zurich2014. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Hana ŠEVČÍKOVÁ a Marie WOLFOVÁ. Možnosti stanovení účiinosti sanace vlhkého zdiva. 2014. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana. Vliv větracích kanálků na stavebně fyzikální vlastnosti obvodových stěn. 2014. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie WOLFOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Sanation of damp wolling. 2014. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana, Marie WOLFOVÁ a Marcela HALÍŘOVÁ. Sanation of external rendering relicly protected site. 2014. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana, Eva RYKALOVÁ a Radek FABIAN. Comparison of the Impact of the Ventilation Ducts on Thermal Properties of the Exterior Walls. BRNO2014. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Jaroslav SOLAŘ, Filip ČMIEL a Radek FABIAN. The Elimination of Reflected Radiation in an Infrared Thermographic Measurement in the Exterior. Pilsen2014. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Boris PLŠEK a Marie WOLFOVÁ. Verification of Range of Chemical Grouting of Masonry by Non-Destructive Method Using Infrared Thermography. Ostrava2014. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2014. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2014. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2014. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2014. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Eva RYKALOVÁ. Use of multi-criteria optimization for selection of building materials for reconstruction. 2014. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana, Eva RYKALOVÁ a Radek FABIAN. Comparison of the Impact of the Ventilation Ducts on Thermal Properties of the Exterior Walls. 2014. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva. Analysis of glass elements fasted into the steel frame. 2014. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva a Radek FABIAN. Analysis of the Behavior of Glass Claddings. 2014. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana, Eva RYKALOVÁ a Radek FABIAN. Comparison of the Impact of the Ventilation Ducts on Thermal Properties of the Exterior Walls. Zurich2014. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Eva RYKALOVÁ. Use of Multi-Criteria Optimization for Selection of Building Materials for Reconstruction. Zurich2014. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk, Jaroslav SOLAŘ, Filip ČMIEL a Radek FABIAN. The Elimination of Reflected Radiation in an Infrared Thermographic Measurement in the Exterior. 2014. [Detail]
KEMPA, Tomáš, Marian MARSCHALKO, Işik YILMAZ, Eva LACKOVÁ, Karel KUBEČKA, Barbara STALMACHOVÁ, Tomáš BOUCHAL, Martin BEDNÁRIK, Marián DRUSA a Miroslava BENDOVÁ. Functionality of TDR piezometers and inclinometers for monitoring of slope deformations. 2013. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2013. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2013. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2013. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2013. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2013. [Detail]
KUBEČKA, Karel. Rizika staveb, příčiny vzniku poruch, důsledky poruch a způsob hodnocení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2013. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2013. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2013. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Lucie FOJTOVÁ, Karel KUBEČKA, Tomáš BOUCHAL a Martin BEDNÁRIK. Influence of the Soil Genesis on Physical and Mechanical Properties. New York: Hindawi, 2013. ISSN 1537-744X. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2013. [Detail]
JAŠEK, Marek, Jan ČESELSKÝ, Pavel VLČEK, Marcela ČERNÍKOVÁ a Eva BERÁNKOVÁ. Aplication of BIM process by the evaluation of building energy sustainability. Bratislava: STU Bratislava, 2013. [Detail]
ČMIEL, Filip a Radek FABIAN. Posouzení obvodového pláště panelové soustavy GOS termovizním měřením. Praha2012. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2012. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2012. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Kristýna VAVRUŠOVÁ a Eva RYKALOVÁ. Application of laboratory tests results of dowel joints in cement-splinter boards VELOX into the fully probabilistic methods (SBRA method). 2012. [Detail]
ČMIEL, Filip a Radek FABIAN. Assessment of envelope of GOS panel system measured by thermocamera. Praha2012. [Detail]
VLČEK, Pavel. Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů staveb založených na nestabilním podloží. 2012. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva a Radek FABIAN. bezpečnostní sklo na zastávkách MHD. 2011. [Detail]
WOLFOVÁ, Marie a Boris PLŠEK. Využití kompozitní výztuže pro zpevnění ocelové konstrukce sila. 2011. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Petra TYMOVÁ. Vedení instalací v půdních vestavbách. Praha: Grada Publishing, 2011. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Marie WOLFOVÁ a Hana ŠEVČÍKOVÁ. Podlahy půdních vestaveb a jejich ekologický aspekt trvale udržitelného stavění. Praha: Grada Publishing, 2011. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela. Solera uchovává historické hodnoty. Praha: Grada Publishing, 2011. [Detail]
FABIAN, Radek. Detekce tepelných mostů termovizí. Zürich2010. [Detail]
FABIAN, Radek. Detekce tepelných mostů termovizí. Brno2010. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

FOJTÍK, Roman, David DVOŘÁK a Pavel MEC. Dřevěné mosty ČR (2023). 2023. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Darja, Karel KUBEČKA, Pavla ŠIMELOVÁ, Barbora HRUBÁ, Michal KRAUS a Pavel VLČEK. 6 th Contemporary Problems in Architecture and Construction. 2014. [Detail]
JAŠEK, Marek, Petr WALDSTEIN a Tereza ČESELSKÁ. Požární zkouška – výsledky. 2014. [Detail]
JAŠEK, Marek, Petr WALDSTEIN a Tereza ČESELSKÁ. Požární zkouška modelu dřevostavby. 2014. [Detail]
JAŠEK, Marek, Petr WALDSTEIN a Tereza ČESELSKÁ. Požární zkouška modelu dřevostavby - výsledky. 2014. [Detail]
JAŠEK, Marek, Petr WALDSTEIN a Tereza ČESELSKÁ. Workshop č. 2 “Požární zkouška – návrh modelu dřevostavby”. 2013. [Detail]
JAŠEK, Marek, Petr WALDSTEIN a Tereza ČESELSKÁ. Workshop "Co nás čeká". 2013. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Vybrané vady a poruchy šikmých střech. Brno: VUT Brno, 2009. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Panelová bytová výstavba v Ostravském regionu v letech 1955-1995, metodika hodnocení vad a poruch. Ostrava: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 2009. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ, Zdeněk GALDA, Pavel ORAVEC a Pavel VLČEK. Administrativní budovy industriálních sídel. . : Ministerstvo průmyslu ČR, 2007. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Structural Formation ang quality of the interior environment of housinch structures. . : ENHR, 2005. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Aleš STUDENT a Darja SKULINOVÁ. CPIT - Studie proveditelnosti. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Antonín LOKAJ. Posuzování zděných konstrukcí pravděpodobnostní metodou SBRA. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Posuzování investičních projektů vícekriteriální rozhodovací analýzou. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
JANAS, Petr, Alois MATERNA a Martin KREJSA. Základní informace o Katedře stavební mechaniky Fakulty stavební Vysoké školy báňské ? Technické Univerzity Ostrava. . Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, FAST, Katedra stavební mechaniky, 2005. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Technologický pavilón CPIT (Centrum pokročilýh inovačních technologií). CPIT/CAIT 2005 workshop. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 45-85. ISBN 80-248-0775-0. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Stavebně technický průzkum historických konstrukcí kleneb. . : Krakow, 2003. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Jan MAREČEK. Vlkohstní a tepelná problematika obvodového pláště z popílkového porobetonu u systému OP 1.13. Regenerace panelových domu. Ostrava, ČR: VŠB-TU Ostrava, FAST, 1999. s. 64-70. ISBN 80-7078-704-x. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Dulní a nedulní škody. Stavby na poddolovaném uzemí na současných podmínkách. Ostrava, ČR: Dum techniky Ostrava, VŠB-TU Ostrava FAST, 1999. s. 105-114. ISBN 80-02-01303-4. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Trhliny v nosných štěnách a jejich sanace. XI. Mezinárodní vědecká konference na VUT v Brně. Brno, ČR: VUT v Brně, 1999. s. 77-81. ISBN 80-214-1447-2. [Detail]

Audiovizuální tvorba

KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA, Pavel ORAVEC, Michal HAMALA a Markéta KOZÁKOVÁ. Definice kritérií a zásad pro konverze budov industriálních sídel. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2011. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ, Zdeněk GALDA a Pavel ORAVEC. Definice zásad využitelnosti budov industriálních sídel s ohledem na tepelně technickou a energetickou problematiku, metodika hodnocení objektů. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2010. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Resumption of the Panel Building House Intent on Decrease of Emissions and Living Komfort. Istanbul, ITU, Faculty of Architecture: European Network for Housing and Research, Netherlands, http://www.enhr.net, 2010. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Building-Energetic and Technical-Operating Building Conception of Industrial Seats - Data for Direction Elaboration. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2009. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Kateřina KUBENKOVÁ a Zdeněk GALDA. Stavebně energetická a technicko provozní koncepce budov industriálních sídel - podklady pro vypracování směrnice. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2009. 85-86 s. [Detail]
GALDA, Zdeněk a Kateřina KUBENKOVÁ. Housing Stock in the Czech Republic – Maintenance and Modernization. 2007. 71-72 s. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk GALDA a Kateřina KUBENKOVÁ. Problems with Services of the Panel Buildins in the Czech Republic. Ljubljana: Ljubljana, 2006. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Civilní ochrana a současný stav úkrytu CO. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. [Detail]
HUŠKOVÁ, Marie a ŠEVČÍKOVÁ. Konstrukční systémy budov. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
HUŠKOVÁ, Marie a ŠEVČÍKOVÁ. Základové konstrukce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja. Regeneration of Prefab Buildings in the Czech Republic in Regards to the Influence of the Undermined Areas in the Ostrava. Rio de Janeiro: Univerzity of Rio de Janeiro, 2002. CD s. ISBN DO2EXT01. [Detail]

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

TESLÍK, Jiří a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob diagnostiky lokálních netěsností ve stavebních konstrukcích pomocí tohoto zařízení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Barbora HRUBÁ a Kateřina KUBENKOVÁ. Zkušební zařízení pro diagnostiku netěsností prostupů stavebními konstrukcemi a způsob diagnostiky netěsností prostupů stavebními konstrukcemi pomocí tohoto zařízení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav, Filip ČMIEL, Zdeněk PEŘINA a Radek FABIAN. Tepelný štít pro eliminaci okolních vlivů prostředí při termografickém měření a způsob jejich provádění. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav, Filip ČMIEL, Zdeněk PEŘINA a Radek FABIAN. Tepelný štít pro eliminaci okolních vlivů prostředí při termografickém měření a způsob jejich provádění. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Jiří LABUDEK a Petr WALDSTEIN. Konstrukční perforovaný oplášťující prvek s nízkým difuzním odporem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
ŠAMÁNEK, Josef, Markéta KNOBOVÁ, Marcela HALÍŘOVÁ a Zdeněk PEŘINA. Hřebenový opěrný a úložný dílec pro strmé střechy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav, Zdeněk PEŘINA, Radek FABIAN a Filip ČMIEL. Tepelný štít pro eliminaci okolních vlivů prostředí při termografickém měření. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
ŠAMÁNEK, Josef, Markéta KNOBOVÁ, Marcela HALÍŘOVÁ a Zdeněk PEŘINA. Střešní panel. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
ŠAMÁNEK, Josef, Markéta KNOBOVÁ, Marcela HALÍŘOVÁ a Zdeněk PEŘINA. Střešní panel. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
ŠAMÁNEK, Josef, Markéta KNOBOVÁ, Marcela HALÍŘOVÁ a Zdeněk PEŘINA. Střešní panel. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
ŠAMÁNEK, Josef, Markéta KNOBOVÁ, Marcela HALÍŘOVÁ a Zdeněk PEŘINA. Střešní panel. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
ŠAMÁNEK, Josef, Markéta KNOBOVÁ, Marcela HALÍŘOVÁ a Zdeněk PEŘINA. Střešní panel. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
ŠAMÁNEK, Josef, Markéta KNOBOVÁ, Marcela HALÍŘOVÁ a Zdeněk PEŘINA. Střešní panel. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk a Marcela HALÍŘOVÁ. Způsob řešení tepelných mostů u soklové lišty kontaktních zateplovacích systémů. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela a Radek JANOUŠEK. Univerzální kotevní deska pro vynášení zavěšovaných břemen do sádrokartonových konstrukcí. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
TICHOMIROV, Vladimír a Zdeněk PEŘINA. Způsob použití podkladních klínů z extrudovaného polystyrenu jako nosného prvku pod nosný rošt venkovních teras na plochých střechách ve spádu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk a Marcela HALÍŘOVÁ. Složení kontaktních zateplovacích systémů v oblasti soklové lišty. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
TICHOMIROV, Vladimír a Zdeněk PEŘINA. Podkladní klín pod nosný rošt venkovních teras na plochých střechách ve spádu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Kateřina KUBENKOVÁ. Netransparentní výplň stavebních otvorů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Kateřina KUBENKOVÁ. Zkosené ostění kontaktních zateplovacích systémů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja a Kateřina KUBENKOVÁ. Těsnící prvek pro prefabrikované konstrukce obvodového pláště. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Speciální úpravy související s kotvením otvorových výplní v prefabrikovaných konstrukcí obvodového pláště. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Marek JAŠEK. Osazení výplní otvorů při zateplování na vnější líc nosné konstrukce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]
JAŠEK, Marek a Pavel ORAVEC. Uspořádání osazení výplní stavebních otvorů při zateplování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. [Detail]

Poloprovoz, technologie

FOJTÍK, Roman a Marek JAŠEK. Hydroizolační systém pro zajištění ochrany dřevěných prvků mostní konstrukce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Petr AGEL a Pavel ŠMÍRA. Sanace a zesilování nosných prvků dřevěných konstrukcí poškozených biodegradací. Vysoká škola Báňská - Techncká univerzita Ostrava, 2012. [Detail]

Prototyp, funkční vzorek

FOJTÍK, Roman, Ondřej DVOŘÁK, Petr HORÁK a Kryštof KUBISTA. Plomba PL D4. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva a Radek FABIAN. Ocelový fixační nástavec pro uchycení deskových vzorků ve svislé poloze do lisu EU 40 pro měření smykového namáhání. VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2013. [Detail]
LABUDEK, Jiří a Pavel ORAVEC. Ploché plastové kanály pro vzduchotechniku. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2010. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Jiří LABUDEK. Uspořádání konstrukcí v akumulační stěně. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2010. [Detail]
RYKALOVÁ, Eva a Radek FABIAN. Bodové uchycení skla pro ohybové zkoušky na lis typu EU 40. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2010. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav a Miloslav ŠINDEL. Řešení detailu prostupu potrubí skrze izolaci proti pronikání metanu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Speciální úpravy související s kotvením otvorových výplní v prefabrikovaných konstrukcích obvodového pláště. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]
KUBENKOVÁ, Kateřina a Darja KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ. Tvarovaná ocelová pásovina. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]
ORAVEC, Pavel a Marek JAŠEK. Osazení výplní otvorů při zateplování na vnější líc nosné konstrukce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2008. [Detail]

Ostatní

FOJTÍK, Roman. Poster dřevobetonový most. 2023. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav, Filip ČMIEL a Barbora HRUBÁ. Prezentace předmětu Rekonstrukce a sanace staveb v anglickém jazyce. 2018. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Darja KUBEČKOVÁ a Michal MOKROŠ. Průběžná zpráva o realizaci projektu TG01010137 za rok 2016. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Darja KUBEČKOVÁ a Michal MOKROŠ. Zkušební zařízení pro diagnostiku netěsností prostupů stavebními konstrukcemi a způsob jeho využití. 2017. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Darja KUBEČKOVÁ a Michal MOKROŠ. Zkušební zařízení pro diagnostiku lokálních netěsností stavebních konstrukcí a způsob jeho využití. 2017. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Zdeněk PEŘINA, Marie WOLFOVÁ a Boris PLŠEK. Experimentální využití nepřímé metody na bázi infračerveného záření pro určení efektivního dosahu injektáží stavebních konstrukcí dlouhodobým monitorováním. Krajský úřad Ostrava, 2012. [Detail]
TESLÍK, Jiří a Barbora HRUBÁ. Zaměřeno na stavění ze slámy. Ostrava: MISE Ostrava, 2012. 42-42 s. ISSN 1212-0111. [Detail]
TYMOVÁ, Petra. Tepelné čerpadlo jako součást ústředního vytápění. 2010. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja. Minulost a perspektivy panelové výstavby. 2010. [Detail]

Kniha nehodnocená

ČMIEL, Filip. Vybrané problémy při aplikaci infračerveného radiometrického dlouhovlnného systému při diagnostice budov. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3429-0. [Detail]
ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ, Jiří LABUDEK a Michal KRAUS. Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, 2014. ISBN 978-80-248-3661-4. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk. Vyšetřování a návrh sanace spodní stavby vybraných konstrukčních soustav panelových obytných budov. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2663-9. [Detail]
JAŠEK, Marek, Pavel VLČEK, Josef CHLADIL a Eva ŠEBELOVÁ. Základy rozpočtování a vytvoření 3D objektů v systému CAD. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2012. ISBN 978-80-905391-2-9. [Detail]
FABIAN, Radek. Vliv tepelných mostů na vznik plísní v panelových bytových domech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2619-6. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Filip ČMIEL, Radek FABIAN, Marcela HALÍŘOVÁ, Marek JAŠEK, Zdeněk PEŘINA, Hana ŠEVČÍKOVÁ, Vladimír TICHOMIROV, Pavel VLČEK a Marie WOLFOVÁ. Příprava a provádění staveb. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2010. ISBN 978-80-248-2152-8. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata, Karel ZEMAN a Petr WALDSTEIN. Bezbariérové užívání staveb - vzdělávací modul. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra městského inženýrství, 2010. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk PEŘINA, Karel KUBEČKA, Filip ČMIEL a Lenka JURČÍKOVÁ. 3D Arch Vocational Training Course. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-1788-0. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk PEŘINA, Karel KUBEČKA, Filip ČMIEL a Lenka JURČÍKOVÁ. Programme ECTS 3D Arch Course. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1787-3. [Detail]
ČMIEL, Filip a Zdeněk PEŘINA. Pozemní stavitelství II. - cvičení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1468-1. [Detail]
ČMIEL, Filip a Zdeněk PEŘINA. Systémová podpora projektování - AutoCAD Architecture 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1469-8. [Detail]
MAREČEK, Jan, Miloslav ŠINDEL, Kateřina KUBENKOVÁ a Filip ČMIEL. Pozemní stavitelství III. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1470-4. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk a Filip ČMIEL. Pozemní stavitelství I. - cvičení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1472-8. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk a Filip ČMIEL. PC - CADKON DT+ 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1471-1. [Detail]
MATOUŠKOVÁ, Dagmar a Jaroslav SOLAŘ. Pozemní stavitelství I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0830-7. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja a Zdeněk PEŘINA. Pozemní stavitelství I. - základové konstrukce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0982-6. [Detail]
SOLAŘ, Jaroslav. Pozemní stavtitelství IV. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0858-7. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja, Marcela HALÍŘOVÁ a Marie HUŠKOVÁ. Technologie a řízení výstavby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0533-2. [Detail]
SKULINOVÁ, Darja, Jaroslav SOLAŘ a Radim ČAJKA. Bytová výstavba, navrhování, provádění, poruchy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0533-2. [Detail]
ČMIEL, Filip. Kurz D3 pro Regionální centrum celoživotního vzdělávání - Počítačová podpora projektování AutoCAD. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0287-2. [Detail]
KUBA, Jaroslav. Plynová zařízení v technické vybavenosti budov. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0276-7. [Detail]
HUŠKOVÁ, Marie, Marcela HALÍŘOVÁ a Darja SKULINOVÁ. Technologie a řízení výstavby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0470-0. [Detail]
PEŘINA, Zdeněk. D3 pro Regionální centrum celoživotního vzdělávání - Počítačová podpora projektování CADKON DT. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0467-0. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta a Darja SKULINOVÁ. Revitalizace panelových obytných domů. Ostrava: Magistrát města Ostravy, 1997. [Detail]