Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • diagnostika vzduchotěsnosti obálky budovy
  • měření vzduchotěsnosti obvodových plášťů budov přístrojem Blower Door Minneapolis (Katedra pozemního stavitelství je aktivním členem profesního sdružení Asociace Blower Door CZ)
  • detekce netěsností obvodových plášťů budov přístrojem anemometr Airflow
 • akustická a hluková měření přístrojem Brüel & Kjær
  • měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových i vnitřních konstrukcí
  • měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí
  • měření úrovně hluku v chráněném prostoru budov
  • základní analýza hluku
 • termodiagnostika pomocí termokamery ThermaCAM FLIR SC640
  • termodiagnostika obvodových plášťů budov před a po provedení dodatečného zateplení
  • kontrola těsnosti spár oken a venkovních dveří
  • diagnostika tepelně technických poruch střešních plášťů budov
  • diagnostika nadměrné vlhkosti stavebních konstrukcí
  • lokalizace poruch podlahového vytápění
 • tepelně-technické posudky
  • průkazy energetické náročnosti budov
  • energetické posudky (např. Nová zelená úsporám)