Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • poruchy a rekonstrukce zděných a montovaných staveb
  • poruchy a rekonstrukce panelových bytových domů
  • problematika vlivu vlhkosti na konstrukce pozemních staveb
  • střešní a obvodové pláště budov
  • problematika historických staveb a kulturních památek
  • problematika budov situovaných na poddolovaném území a v povodňových oblastech
  • výzkum chování vláknocementového kompozitu s významným podílem druhotných surovin
  • využití infračervené termografie v pozemním stavitelství
  • vizualizace, animace a využití CAD systému pro navrhování a řízení staveb
  • informační modelování staveb (BIM).