Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Biotické napadení omítek na zateplených fasádách
Kód
FRVS2014/11
Předmět výzkumu
Hlavním záměrem projektu je inovace osnovy předmětu Průmyslové a pozemní stavitelství I. Cílovou skupinou jsou studenti navazujícího studia oboru Průmyslové stavitelství ve studijním programu Stavební inženýrství. Inovace spočívá v rozšíření dosavadního studijního plánu předmětu o problematiku biotického napadení fasád zateplených kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Nežádoucí výskyt mikroorganismů na fasádách zateplených budov má vzrůstající charakter, zejména z důvodu stále zvyšujícího se počtu zateplených budov zateplovacím systémem ETICS. Je nezbytné seznámit budoucí stavební inženýry s průzkumem, diagnostikou a především s prevencí a sanací napadených fasád. Mimo jiné se předpokládá získané poznatky publikovat na zahraniční konferenci se zápisem v databázi SCOPUS a využití dat pro zpracování disertační práce hlavního řešitele projektu.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam