Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Problematika vzduchové neprůzvučnosti svislých konstrukcí
Kód
FRVS2014/31
Předmět výzkumu
V rámci projektu budou vytvořeny studijní materiály a přednášky pro studenty bakalářského a magisterského stupně kateder pozemního stavitelství a prostředí staveb a TZB. Ve vložených cvičeních bude prezentováno měřící zařízení a měřící postupy vzduchové neprůzvučnosti na konkretních úlohách. Daná problematika bude propagována na mezinárodní konferenci.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam