Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace studijního předmětu Mechanizace a doprava ve stavebnictví
Kód
FRVS2015/26
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je kompletní inovace náplně a osnovy předmětu Mechanizace a doprava ve stavebnictví (225-0080/02) garantovaného katedrou Pozemního stavitelství, vyučovaného v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu B 3607 Stavební inženýrství oboru 3607R041 Příprava a realizace staveb. Dalším cílem projektu je možnost nabídnout využití výsledků jiným oborům nebo organizátorům vzdělávacích kurzů na FAST, VŠB-TUO, případně univerzitě třetího věku a jiným neziskovým programům celoživotního vzdělávání. Předmět Mechanizace a doprava ve stavebnictví se vyučoval v rozsahu 2+0 a nyní bude přecházet na rozsah 1+1, reaguje tak na inovaci předmětu a změny v sytému vzdělávání a tím na požadavky ze strany budoucích zaměstnavatelů absolventů. Inovace předmětu bude zaměřena především na tvůrčí rozvoj schopností studentů a podpoří kromě teoretických znalostí i praktické dovednosti a propojí znalosti nabyté v předmětu s ostatními vyučovanými předměty a závěrečnými bakalářskými, případně i diplomovými pracemi. Koncepce předmětu bude představovat ucelený úkol, po jehož zvládnutí by studenti měli být schopni navrhnout optimální využití mechanizace a dopravy ve stavebnictví.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam