Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Energetika budov a udržitelná výstavba
Kód
RPP2016/14
Předmět výzkumu
Cílem inovace předmětu Energetika budov a udržitelná výstavba stávajícího studijního programu Stavební inženýrství, studijního oboru Průmyslové a pozemní stavitelství, je vytvoření podkladů k přednáškám v digitalizované podobě přístupných z webového rozhraní školy a zapracování aktuálních legislativních změn do vyučovaného předmětu. Inovace předmětu splňuje prioritní oblast č. 1 Zajišťování kvality Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 podporující materiální a technické zázemí pro výuku odpovídající nejnovějším trendům.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam