Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Prezentace předmětu Rekonstrukce a sanace staveb v anglickém jazyce
Kód
RPP2017/185
Předmět výzkumu
Předmět Rekonstrukce a sanace staveb je vyučován v 1. semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru 3607T016 Průmyslové a pozemní stavitelství v rámci studijního programu N 3607 Stavební inženýrství. Uvedený předmět je v současné době přednášen pouze v českém jazyce. Aby bylo možno přednášet látku uvedeného předmětu také v anglickém jazyce, budou v rámci projektu vypracovány powerpointové prezentace v anglickém jazyce. Dále budou nově vytvořeny dvě video prezentace. Konkrétně se jedná o následujících pět kapitol: 1. Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí. 2. Rekonstrukce plochých střech. 3. Rekonstrukce šikmých a strmých střech. 4. Poruchy komínů. 5. Zlepšování akustických vlastností stavebních konstrukcí. Celkový rozsah: Minimálně 450 powerpointových snímků a minimálně 2 video prezentace (rozsah každé z nich cca 10 minut) týkající se problematiky rekonstrukce plochých střech, rekonstrukce šikmých střech, ev. také některé z diagnostických metod. Výstupy projektu bude možno následně využít pro přednášky uvedeného předmětu v anglickém jazyce. Harmonogram řešení: 1. rok řešení - 2017: 1. pololetí: Vypracování powerpointových prezentací v anglickém jazyce týkajících se výše uvedené 1. a 2. kapitoly. 2.pololetí: Vypracování powerpointové prezentace v anglickém jazyce týkající se výše uvedené 3. kapitoly. Vytvoření video prezentace týkající se problematiky rekonstrukce plochých střech. Video prezentace bude vytvořena ve spolupráci s firmou Dektrade a nebude vyžadovat žádné finanční náklady. 2. rok řešení - 2018: 1. pololetí: Vypracování powerpointové prezentace v anglickém jazyce týkající se výše uvedené 4. kapitoly. Vytvoření video prezentace týkající se problematiky rekonstrukce šikmých střech. Video prezentace bude vytvořena ve spolupráci s firmou Dektrade a nebude vyžadovat žádné finanční náklady. 2.pololetí: Vypracování powerpointové prezentace v anglickém jazyce týkající se výše uvedené 5. kapitoly.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam