Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba studijního předmětu Informační systémy pozemních a průmyslových staveb
Kód
RPP2019/18
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na vytvoření nového studijního předmětu Informační systémy pozemních a průmyslových staveb. Využití informačního modelu staveb (BIM) je v současné době v České republice ve stádiu pomalého prosazování do českého stavebního prostředí. Z hlediska využitelnosti ve stavební praxi je problematika BIM v ČR zejména z důvodu stále se zvyšujícího tlaku na udržitelnost výstavby velice žádoucí. Cílem projektu je podpora výuky a rozvoje informačního modelování staveb studentů magisterského studijního oboru Průmyslové a pozemní stavitelství. Pro studenty bude vytvořena digitální studijní opora přístupná z webového rozhraní školy.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam