Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba studijního předmětu Softwarová podpora energetiky budov
Kód
RPP2019/2
Předmět výzkumu
Jedná se o vytvoření nového studijního předmětu: Softwarová podpora energetiky budov. Bude se jednat o studijní předmět jehož úkolem je seznámit studenty s prací se softwarem umožňujícím hodnocení energetické náročnosti budov, znalost zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických štítků obálky budovy, energetických posudků a energetických auditů v souladu s aktuálními legislativními předpisy. Studijní předmět je určen pro studenty studijního programu Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství a Stavební inženýrství - Prostředí staveb. Cílem tvorby studijního předmětu je vytvoření podkladů ke cvičením v digitalizované podobě přístupných z webového rozhraní školy. Tvorba studijního předmětu spadá do kategorie tématického okruhu IRP-RPP č. 1 specifikaci II - tvorba nového předmětu stávajících studijních programů.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam