Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Speciální konstrukce a technologie (cvičení)
Kód
RPP2019/4
Předmět výzkumu
Projekt se zaměřuje na inovaci podkladů pro výuku předmětu Speciální konstrukce a technologie (cvičení) ve studijním programu Stavební inženýrství / Akreditace FAST VŠB-TUO, předmět Speciální konstrukce a technologie. Uvedený studijní předmět je stěžejním programem na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. Řešení tohoto projektu se zaměří na inovaci obsahové náplně cvičení daného předmětu včetně vypracování nových prezentací (Power Point). Naplní inovovaných cvičení bude získání znalosti o nových konstrukcích a technologiích, nových trendech vývoje ve stavebnictví, který se v podmínkách 21. století zaměřuje na druhotné materiály, recyklovatelné materiály, udržitelnost a konstrukce, které jsou pro navrhování budov dle principů udržitelné výstavby příznivé. Výukové materiály budou vypracovány v českém jazyce.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam