Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba studijních materiálů pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí
Code
FRVS2015/36
Summary
Předmětem projektu je inovace studijního předmětu 228-0306/01 Výpočetní systémy pro speciální úlohy. Inovace předmětu spočívá v přípravě studijních opor - návodů k výpočtovému modelování konkrétních úloh stavební praxe nebo experimentů. Efektivní uplatnění opor ve výuce bude podpořeno nákupem výkonných pracovních stanic, které umožní řešit výpočetně náročné speciální úlohy v reálném čase. Studijní opory budou zpřístupněny na fakultním webovém portálu.
Start year
2015
End year
2015
Proposer
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back